Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Opatření v jídelně

24.8.2021
 

V jídelně budou děti jíst odděleně po skupinkách.

 
Svačinu začínají mateřáci v 8:00 hodin.
 
Pak následuje 1. třída od 8:30 hodin do 8:40 hodin.
 
Potom následuje 2. třída od 8:40 hodin do 8:50 hodin.
 

Mezi každou skupinou bude provedena dezinfekce stolů v jídelně.

 
Oběd začínají opět mateřáci od 11:00 hodin do 11:30 hodin.
 
Pak následuje 1. třída od 11:30 hodin do 11:50 hodin.
 
2. třída bude obědvat od 11:50 hodin do 12:10 hodin.
 

Mezi skupinami se bude jídelna průběžně dezinfikovat.