Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Opatření ve školce

24.8.2021

Protiepidemická opatření týkající se provozu MŠ od 1.9.2021:

1- Je upraven režim dne.
2- Předávání dětí bez přítomnosti rodiče v budově školy.
Použijte zvonek u vchodu a vyčkejte příchodu učitelky nebo asistentky.
3- Zvýšená hygiena rukou viruicidními prostředky, desinfekce ploch.
4- Děti se nebudou testovat ani nebudou nosit roušky a respirátory.
5- Děti s projevy respiračních onemocnění nebudou přijaty do MŠ,
 pokud se projevy objeví během dne, bude zákonný zástupce kontaktován
 a vyzván, aby si dítě odvedl domů.
6- Provoz školky je od 6:30- 17:00 hodin.