Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Opatření ve škole

 

Do školy mohou přijít pouze zdravé děti (bez rýmy, kašle, teploty).

 

V případě hezkého počasí bude probíhat vyučování i venku.

 

I. třída  ( 1. a 2. ročník )

Příchod do školy bude v 7:30 hodin

Děti budou s rodiči čekat
 u pravého bočního vchodu na stanovených značkách.
 
V 7:30 hodin si je vyzvedne paní učitelka.
Jí děti předají čestné prohlášení.
 
Děti se budou převlékat v místnosti, 
kde probíhal kroužek modelářů.
 
Následuje dezinfekce rukou.
 
Ve třídě budou žáci sedět odděleně 
od ostatních spolužáků na 1,5 metru.
 
Potřebují s sebou 2 roušky a igelitový sáček.
 
Hodina začíná v 7:45 hodin.
Pokud budou děti na místě, nemusí nosit roušky.
 
8:30 - 8:40 hodin bude svačina.
Před jídelnou si děti vydezinfikují ruce.
 
Od 8:40 hodin budou děti ve třídě.
Dál pokračuje standartní vyučování.
Po každé vyučovací hodině si budou děti dezinfikovat ruce.
 
Na oběd jdou děti v 11:30 hodin.
Před jídelnou si opět vydezifinkují ruce.
 
V 11:50 hodin budou děti odcházet domů.
Rodiče na ně budou čekat venku na připravených značkách.
/ tentokrát před hlavním vchodem/ 
 
Paní učitelka  je odvede a předá rodičům.
 
 
Družina bude fungovat pouze pro děti, 
jejichž rodiče budou v práci,
nejdéle do 15:00 hodin.
 

Byli bychom vzhledem k současné situaci rádi, 

aby se děti zdržovaly ve škole co možná nejméně.

Děkujeme za vyzvednutí si dětí, co nejdříve.

 
 

II. třída  ( 3. , 4. a 5. ročník )

Příchod do školy bude v 7:30 hodin

Děti budou s rodiči čekat
 u hlavního vchodu na stanovených značkách.
 
V 7:30 hodin si je vyzvedne pan učitel.
Jemu děti předají čestné prohlášení.
 
Děti se budou převlékat v šatně.
 
Následuje dezinfekce rukou.
 
Ve třídě budou žáci sedět odděleně 
od ostatních spolužáků na 1,5 metru.
 
Potřebují s sebou 2 roušky a igelitový sáček.
 
Hodina začíná v 7:45 hodin.
Pokud budou děti na místě, nemusí nosit roušky.
 
8:40 - 8:50 hodin bude svačina.
Před jídelnou si děti vydezinfikují ruce.
 
Od 8:50 hodin budou děti ve třídě.
Dál pokračuje standartní vyučování.
Po každé vyučovací hodině si budou děti dezinfikovat ruce.
 
Na oběd jdou děti v 11:50 hodin.
Před jídelnou si opět vydezifinkují ruce.
 
V 12:10 hodin budou děti odcházet domů.
Rodiče na ně budou čekat venku na připravených značkách.
Starší půjdou sami domů.
 
Paní učitelka je odvede a předá rodičům.
 
 
Družina bude fungovat pouze pro děti, 
jejichž rodiče budou v práci,
nejdéle do 15:00 hodin.
 

Byli bychom vzhledem k současné situaci rádi, 

aby se děti zdržovaly ve škole co možná nejméně.

Děkujeme za vyzvednutí si dětí, co nejdříve.