Čtenářský klub

 
Čtenářský klub má za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a komunikaci u dětí.
 
 
 
Můžete si s sebou nosit i různé vlastní knížky, které si můžete s kamarády přečíst.