Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Kalendář

Co nás čeká ?

Školní rok

 

2023/2024

28. 8. - zahájení provozu MŠ
4. 9. - slavnostní zahájení školního roku
za přítomnosti pana starosty a hasičů
5. 9. - fotografování prvňáčků
2.10. - zahájení DDB
9. 10. - 10:00 - návštěva sokolníků - 70 Kč -ZŠ i MŠ
26. 10. - 27. 10. - podzimní prázdniny
9. 11. -  setkání rodičů ve školce - 16:00 hodin
13. 11. - 3D - Bruslaři
14. 11. - Schůzka rodičů ZŠ - 15:30 hodin
17. 11. - státní svátek
27. 11. - exkurze - odpady - bruslaři 7:45 hodin
28. 11. -  Přednáška ve školce - od 16:00 hodin
Romana Hánělová - Jak zvládat stres
29.11. -  Vánoční dílny na obecním úřadě
15:00 - 18:00 hodin
2. 12. -  Rozsvícení obecního stromku - 17:00 hodin
5. 12. - Mikuláš ve škole a školce
8. 12. - exkurze na Veselý kopec - vánoční zvyky školáci
20. 12. - Ježíšek ve školce
21. 12. - exkurze - korunovační klenoty - škola
21. 12. - zpívání školáků na obecním úřadě - 17:00 hodin
22. 12. - Ježíšek ve škole 
25. 12. - 2.1.  - Vánoční prázdniny
3. 1. -  zahájení školy v Novém roce
6. 1. - Tříkrálová sbírka s hasiči
30. 1. - zahájení plaveckého výcviku - ZŠ a MŠ
8. 2. - Karneval v MŠ a ZŠ
19.2. - ESIF Setkání rodičů na téma školní zralost
 s Mgr. Kamilou Krondráfovou
12.3. - ESIF Setkání rodičůna téma zubní prevence
s MDDr. Anetou Myjavcovou od 15:30
14.3.- MŠ Primavizus vyšetření očí 8:00  
pro děti 8 měsíců až 8 let
18. 3. - Planeta 3000 - školáci
22.3. - MŠ MTUNI Malý architekt 9:00
4. 4. - Zápis v ZŠ
12. 4.  - Čistá Vysočina
12.4. -MŠ MTUNI Malý inženýr 9:00
20.4.- Vítání občánků na OÚ
6. 5. - Zápis v MŠ
9. 5. - Dopravní výchova v ZŠ
16.5. - ESIF setkání rodičů na téma 
Nástup do školy z pohledu psychologa
s Mgr. Markétou Němcovou od 16 hod
31. 5. - Výlet ke dni dětí  ZŠ + MŠ - ZOO Jihlava
13.6. - MŠ Rozloučení s předškoláky
17. 6. - školní výlet  - ZŠ
 

2022/2023

1. 9. - slavnostní zahájení školního roku
za přítomnosti
pana starosty a hasičů 
6. 9. - fotografování prvňáků od 8 hodin
3. 10. - zahájení kurzu DDB
( školáci a předškoláci)
6. 10. - školní sběr jablek
24. 10. -  návštěva planetária a 3D kina
(školáci a předškoláci)
16. 11. - schůzka SRPŠ ve škole od 15:30 hodin
23. 11. - Obecní vánoční dílny
26. 11. - rozsvícení obecního stromku
29.11.- Vánoční fotografování zš a mš
30.11.- Setkání rodičů se speciálním pedagogem- ESIF 
od 16:00 v MŠ
2.12. - tradiční exkurze na Veselý Kopec
(školáci a předškoláci)
5. 12. - Mikuláš ve škole a školce a poslední bruslení
8.12.- Setkání rodičů s nutriční terapeutkou- ESIF
od 16:00 v MŠ
13.12.- od 15:15 Vánoční besídka v MŠ
19.12.- Vánoční nadílka v MŠ
21. 12. - od 17:30 hodin
zpívání koled na obecním úřadě.
22. 12. - rozdávání vánočních dárků ve škole
Začátek Vánočních prázdnin
2. 1. - začíná školka 
3. 1. - začátek výuky po prázdninách
11. 1. - dopravní výchova ZŠ
1. 2. - zahájení plavecké výuky
3.2.- pololetní prázdniny
10.2. - Karneval v MŠ
20.2.-24.2. jarní prázdniny
7.3.- Setkání rodičů na téma psychosomatika- ESIF
od 16:00 v MŠ
9.3.- Primavizus-10:00 vyšetření zraku dětí v MŠ
20.3.-Setkání rodičů na téma logopedie- ESIF
od 16:00 v MŠ
Planeta 3000 Senegal - pro ZŠ
4.4.- Setkání rodičů na téma stres a relaxace- ESIF
od 16:00 v MŠ
13.4.- zápis do ZŠ
14.4.- Čistá Vysočina
19.4.- Setkání s rodiči na téma první pomoc- ESIF
od 16:00 v MŠ
23. 4. -  Vítání občánků
27. 4. - Projektový den ESIF - školáci + MŠ
10.5.- zápis do MŠ
16. 5. - SRPŠ  -16:00 hodin - ZŠ
31. 5. - Fotografování na závěr školního roku
MŠ i ZŠ
16.6.-školní výlet ZŠ a předškoláci, 
kteří nastupují do ZŠ Veselý Žďár-adaptace 
 

2021/2022

1. 9. - zahájení školního roku za přítomnosti
pana starosty a hasičů 
Testování dětí - Covid -19
2. 9.  - fotografování prvňáčků - 9:00 hodin
6. 9. - 2. testování na Covid- 19
9. 9. - 3. testování na Covic -19
4.10. - zahájení výuky bruslení v Havlíčkově Brodě
27. 10. - 29. 10. - Podzimní prázdniny
17. 11. -Státní svátek
23. 11. - Primavizus ve školce
2. 12. -Vánoční fotografování
3. 12. -Exkurze na Veselý kopec
3. 12. - čerti a Mikuláš ve škole a školce
18. 12. - školní vánoční dílny
22. 12. - vánoční nadílka ve škole a školce
23. 12. - zahájení vánočních prázdnin
31.1. - rozdání pololetního vysvědčení
1. 2. - zahájení výuky plavání
4.2. - pololetní prázdniny
14.2. - zahájení jarních prázdnin
24. 2. - karneval ve škole a školce
14. 3. -  planeta 3000 
Pro školáky
23.3. - Projektový den v MŠ - Kniha je kamarád
9. 4. - Vítání občánků OÚ
5.5. - Besídka pro maminky ke dni matek -MŠ
11. 4. - Zápis do ZŠ
22. 4. -  Akce Čistá Vysočina
12. 5. - Zápis do MŠ
20. 5. - sběr papíru
30. 5. - Dopravní výchova v Havlíčkově Brodě
1.6. - Výlet pro všechny mateřáčky k MDD
-upřesníme podle počasí
9. 6. - školní výlet ZŠ a předškoláci, 
kteří nastupují do ZŠ Veselý Žďár 
15.6.- Slavnostní rozloučení s předškoláky
27. 6. - Zápis pro Ukrajinu ZŠ i MŠ
vracení učebnic
29. 6. - Pochoďák podle počasí
30. 6. - Rozdání vysvědčení za přítomnosti 
pana starosty a hasičů
 

2020/2021

1. 9. - zahájení školního roku za přítomnosti
paní starostky a hasičů na OÚ
21. 9. - změny v provozu MŠ a ŠD
5. 10. - zahájení bruslení
a zahájení provozu MŠ po rekonstrukci
12. 10.  výuka bruslení
14. 10. - nouzový stav - školáci - distanční výuka
26. 10. - 30. 10. - prodloužené podzimní prázdniny
18. 11. - návrat školáků - 1. a 2. ročník
30. 11. - návrat školáků 3. - 5.  ročník do školy
4. 12. - Mikuláš v MŠ a ZŠ
8. 12. - Vánoční focení v MŠ a ZŠ
17. 12. - vánoční dílna ve škole
18. 12. - rozdávání dárků ve škole
4. 1. - Zahájení provozu školy a školky 
on-line výuka II. třídy
28. 1. - rozdání pololetního vysvědčení
29. 1. - pololetní prázdniny
1. 2. - 5. 2.  - jarní prázdniny
13. 4.- Zápis do 1. třídy ZŠ
13. 5. - Zápis do MŠ
21. 5. - Projektový den - ESIF
28. 5. - Projektový den - ESIF
4. 6. - Projektový den -ESIF
8.6.- Setkání rodičů MŠ s logopedkou Mgr. M.Dubskou
11. 6. - Projektový den - ESIF 
12.6. - Vítání občánků na OÚ
15.6.- Schůzka rodičů dětí nastupujících v září do MŠ
Sběr papíru
17.6.- Setkání rodičů MŠ s fyzioterapeutkou Lenkou Žákovou
21. 6. - Školní výlet ZŠ a nastupující prvňáci
24.6.- Rozloučení s předškoláky
30. 6. - rozdávání závěrečného vysvědčení.
 
 

Školní rok 2019/2020

26. 8. - Zahájení provozu školky
2. 9. -  Slavnostní zahájení školního roku
za přítomnosti paní starostky a hasičů
slavnostní otevření zrekonstruhované tělocvičny
4. 9. - fotografování prvňáčků od 9:00 hodin
7. 10. - zahájení bruslení
9.10.- Primavizus ve školce
25. 10. - Fotodienst - Vánoční focení
10:00 hodin,škola a školka
29. 10. - 30. 10. - podzimní prázdniny
8. 11. - dopravka ve škole
9. 11. - vítání občánků
10. 11. - vítání občánků
20. 11. - SRPŠ ve škole  15:00 hodin
a školce - 16:00 hodin
22. 11. - Horácké divadlo Jihlava 
O Perníčkovi - 10:00 hodin
ZŠ a předškoláci - 200 Kč
25. 11. -  3D planetárium Nuselská
8:00 hodin
30. 11. - Rozsvěcení obecního stromku
5. 12. - čert a Mikuláš ve škole a školce
6. 12. - Vánoční Veselý kopec s Lučicí
školáci
16. 12. - poslední hodina Děti do bruslí
17. 12. - vánoční besídka ZŠ a MŠ os 16:00 hodin
19. 12. - Vánoční dílna ve škole
19. 12. - Vánoční dílny s prodejem
Obecní úřad, společně s klubem důchodců
20. 12. - vánoce ve škole a školce
rozdávání dárků
23. 12. - začátek vánočních prázdnin
 
2020
 
4. 1. - Tříkrálová sbírka
9:00 hodin u hasičárny
6. 1. - zahájení školy po vánočních prázdninách
16. 1.  - Víla Srdíčková - Hrnečku vař
50 Kč, 10:00 hodin - škola i školka 
30. 1. - rozdání pololetního vysvědčení
31. 1. - pololetní prázdniny
5. 2. - začátek plaveckého výcviku
5. 3. -  Ukázky sokolníků
9:30 hodin, škola i školka, 50 Kč
6. 3. - karneval ve škole a školce
9. 3. - začátek jarních prázdnin
16. 3. - ZŠ i MŠ z nařízení vlády uzavřena
do odvolání
17. 3. - Planeta 3000 - Senegal - zrušeno
120 Kč
26. 3. - ESIF - setkání ve školce
fyzioterapie - zrušeno
7. 4. - zápis do ZŠ
9. 4. - Velikonoční prázdniny
19. 4. - Vítání občánků - zrušeno
20. 4. - Čistá Vysočina škola a předškoláci
7. 5. - zápis do MŠ
25. 5. - výlet ZŠ a MŠ ke dni dětí
10. 6. - Víla Srdíčková - O velikém šnekovi
50 Kč, 10:00 hodin, škola i školka
19. 6. - školní výlet
30. 6. - slavnostní předání vysvědčení
1. 7. - začátek letních prázdnin
 
 

2019

2. 1. - zahájení provozu školky
3. 1. - zahájení provozu školy
5. 1. - Tříkrálová sbírka
10. 1. - začátek lyžařského kurzu
14. 1.  - Divadlo Víla Srdíčková - Zlatovláska
10:00 hodin - 50 Kč
17. 1. - lyžařský kurz
24. 1. - lyžařský kurz
29. 1. - začátek plavání od  9:00 hodin
30. 1. - 1. setkání s rodiči 
Problematika školní zralosti - ESIF
Mgr. Gabriela Farková - MŠ - 16:00 hodin
31. 1. - lyžařský kurz
31. 1. - rozdání pololetního vysvědčení
pro ZŠ a předškoláky
1. 2. - pololetní prázdniny
4. 2. - začátek bruslení
5. 2. - plavání
7. 2. -  Geomag na cestách II
MŠ a ZŠ - 50 Kč
lyžařský kurz - závěr
8. 2. - karneval ve škole a školce
11. 2. - bruslení
12. 2. - plavání
Strava pro naše děti - ESIF
Romana Hánělová - MŠ - 16:00 hodin
13. 2. - Malá technická univerzita
MŠ - Malý energetik- 9:00 - 50 Kč
ZŠ - Malý ropař - 10:10 - 50 Kč ( placeno dříve)
18. 2. - bruslení
19. 2. - plavání
20. 2. - vyučování jen do 11:25 hodin
není družina - školení pedagogů ESIF
21. 2. - kontrola tělocvičného nářadí
25. 2. - bruslení
26. 2. - plavání
Logopedie vstup do ZŠ - ESIF
Mgr. Michaela Dubská -- 16:00 hodin
4. 3.  - 10. 3. - jarní prázdniny
11. 3. - bruslení
12. 3. - plavání
13. 3. - Vstup do 1.třídy - ESIF
školní psycholožka - Mgr. Tereza Lapešová
- 16:00 hodin
15. 3. - Planeta 3000 - Kolumbie
8:15 hodin - 70 Kč + autobus - pro ZŠ
18. 3. - bruslení
19. 3. - plavání
20. 3. - Malá technická univerzita
MŠ - Malý archeolog - 9:00 - 50 Kč
ZŠ - Malý archeolog - 10:10 - 50 Kč
25. 3. - bruslení
26. 3. -. plavání
3.4. - zápis do ZŠ
9. 4. -  konec plavání
11. 4. - Čistá Vysočina - ZŠ a předškoláci
15. 4. - Velikonoční pohádka - Divadlo Mrak
Havl. Brod
MŠ i ZŠ - 8: 30 hodin - 60 Kč + autobus
18. 4. - velikonoční prázdniny
( do školy v úterý )
26. 4. - sběr papíru
30. 4. - Sférické kino - 70 Kč
1. 5. - státní svátek
2. 5. - Po stopách brodských pověstí - 10:00
Havlíčkův Brod
3. 5. - zápis do MŠ
4. 5. - vítání občánků
8. 5. - státní svátek
14. 5. - schůzka SRPŠ - 15:00 hodin
22. 5. - Malá technická univerzita
MŠ - Malý ropař - 9:00 - 50 Kč
ZŠ - Malý energetik - 10:10 - 50 Kč
30. 5. - výlet do Jihlavské ZOO ke dni dětí
31. 5. - Den dětí ve škole a školce
od 9:30 hodin
13. 6. - Hudební pořad - Šel tudy
9:00 hodin 
14. 6. - školní výlet ZŠ 
19. 6. - fotografování T. Dolejší
21. 6. - Dopravní výchova
28. 6. - Slavnostní zakončení školního roku
Vysvědčení a hasiči

2018

 
27. 8. - zahájen provoz školky
3. 9. - slavnostní zahájení školního roku
 za přítomnosti p. starosty a hasičů
od 7:45 hodin
schůzka s rodiči 1. ročníku od 8:00  do 8:30 hodin
6. 9. - fotografování prvňáčků - Tom Dolejší - od 9:00 hodin
8. 9. - Vystoupení dětí na rozloučení s prázdninami
14. 9. - sběr jablek - školní zahrada
17. 9. - Tradiční vánoční focení - Fotodienst - 8:00 hodin
11. 10. - Malá technická univerzita
MŠ - Stavitel mostů - 9:00 - 50 Kč
ZŠ - Malý plynárník - 10:10 - 75 Kč
12. 10. - odeslání bylinek
15.10. - Divadlo Víla Srdíčková - Děda Listnáč a skřítek Kvítek
10:00 hodin - 50 Kč
29. 10 - 30. 10. - podzimní prázdniny
2. 11. - dopravní výchova ve škole
8. 11. - Primavizus - 9:30 hodin - MŠ 
14. 11. - Geomag na cestách
ZŠ - 10:00 hodin - 50 Kč
MŠ -  8:00 hodin - 50 Kč
SRPŠ  -   od ZŠ od 15:30 hodin
MŠ - od 16:00 hodin
21. 11. - Malá technická univerzita
MŠ - Malý vodohospodář - 9:00 - 50 Kč
ZŠ - Malý vodohospodář - 10:10 - 75 Kč
24. 11. - vítání občánků
1. 12. - rozsvícení obecního stromku
4. 12. - Divadlo Víla Srdíčková - Jak se anděl potkal s čertem
10:00 hodin - 50 Kč
5. 12. - Mikuláš a čert ve škole a školce 8:00 hodin
7. 12. - Tradiční exkurze na Veselý Kopec 
odjezd v 8:00 hodin  
13. 12. - ředitelské volno
18. 12 - besídka ZŠ a MŠ od 16:00 hodin
20. 12. - vánoční dílna ve škole
21. 12. - Rozdávání vánočních dárků ve škole a školce
24. 12. - začátek vánočních prázdnin