Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Nepedagogičtí pracovníci

 Ing. Tereza Míchalová - ekonomka školy
 
Drahomíra Engelmajerová - vedoucí školní jídelny
 
Petra Palánová - školnice,  uklízečka
 
 
Marcela Míchalová - kuchařka 
 
 
 
 
Za dlouhodobě nemocné zastupuje:
 
 
Bc. Lucie Fialková - učitelka MŠ
 Miroslava Pilařová - učitelka MŠ