Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Evropské projekty

 

Ve školním roce

2023/2024 a 2024/2025

je škola zapojena do evropských projektů

OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský

 Živý svět