Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Odborná setkávání s rodiči

 

4. setkání

13. 3. 2019
 

První třída s úsměvem

 
rozsah: 3 hodiny
 
začátek: 16:00 hodin
 
místo: Mateřská škola Veselý Žďár
 
Lektorka: Mgr. Tereza Lapešová
Školní psycholog, Ždírec nad Doubravou
 
Program:
co zařídit před nástupem do školy
vstup do 1. třídy, jak nastavit školní režim
zátěžové situace u předškoláka
jaké mohou nastat potíže
vhodné podpora, literatura, zdroje
diskuze ¨

3. setkání

26. 2. 2019
 
 

Logopedie

 
rozsah: 3 hodiny
 
začátek: 16:00 hodin
 
místo: Mateřská škola Veselý Žďár
 
Lektorka: Mgr. Michaela Dubská
Logopedická ambulance, Havlíčkův Brod
 
Program:
 vznik, význam a rozvoj řeči
rozvoj hybnosti v oblasti mluvidel
kritéria opožděného vývoje řeči, narušeného vývoje řeči
význam fonematického sluchu
orientační požadavky pro úroveň řeči v jednotlivých jazykových rovinách
vhodná CD, literatura a hry
diskuse
 

2. setkání

12. 2. 2019
 
 

Problematika zdravé stravy 

 
rozsah: 3 hodiny
 
začátek: 16:00 hodin
 
místo: Mateřská škola Veselý Žďár
 
Lektorka: Romana Hánělová
Výživová poradkyně, Kotlina, Havlíčkův Brod
Program:
 
Problematika zdravé stravy pro děti
Pyramida dětské stravy
Živiny, co vyživují
Zdravé  svačinky
Příprava pomazánek
Kde nakoupit zdravou stravu
Diskuze
 
 

1. setkání

 
30. 1. 2019
 

Problematika školní zralosti

 
rozsah: 3 hodiny
 
začátek: 16:00 hodin
 
místo: Mateřská škola Veselý Žďár
 
Lektorka: Mgr. Gabriela Farková
Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod
 
Program:
 
Problematika školní zralosti 
pojem školní zralost
školní zralost z pohledu legislativy
jak probíhá vyšetření školní zralosti
rizka spojená se zahájením povinné školní docházky u školsky nezralého dítěte
přechod dětí z MŠ do ZŠ
náměty na podporu rozvoje dítěte před vstupem do školy
Výukové materiály
Diskuze