Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Školská rada

 
13. 11. 2018
 
Školská rada - nové složení
 
Za pedagogy: 
ZŠ - Mgr. Dagmar Boumová
MŠ - Mgr. Blanka Kučerová
 
Za rodiče:
ZŠ - Bc. Hana Pipková, DiS
MŠ - Vendula Šimková
 
Za zřizovatele:
Martin Suchý
 
 
 
 

Dne 16. 1. 2018

 se sešla školská rada v kompletním složení
 k projednání inspekční zprávy a protokolu o kontrole.
 
Inspekční zprávu vzala na vědomí.
 
Zápis ze školské rady si přečtěte zde: