Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Ano při čtení

 
Dětem začneme číst co nejdříve.
 
Čteme tak často, jak máme čas.
 
Začneme obrazovými knihami, které mají pár vět na stránce. Postupně přecházíme ke knihám, které obsahují více textu.
 
Vyhýbejte se popisným pasážím, pokud je dítě délkou pozornosti ještě neumí zvládnout.
 
Knihy vyvolávají myšlenky, touhy, obavy, zprostředkují objevy. Dovolte jim vyplout na povrch a pomozte dítěti se s nimi vyrovnat mluvenou či psanou formou nebo uměleckým projevem, pokud má k němu dítě sklon.
 
Otcové by se měli obzváště snažit číst s dětmi. Velké většina učitelů na ZŠ jsou ženy, mladí hoši často spojují čtení s ženami. Rané zapojení otce do četby a zájem o knihy může dát v očích chlapce stejné postavení jako sport.
 
Mnohdy chtějí děti předčítat pořád totéž - splňme jejich přání. Opakované předčítání je výborným tréninkem paměti.
 
Pokaždé, když dítě položí otázku, která se týká textu, vyhledejme společně odpověď.
 
Pro některé děti je obtížné sedět a poslouchat. Pastelky a papír pomohou zaměstnat ruce, když poslouchají. Dovolme dětem si hrát. Některé děti silépe pamatují text, jsou-li v pohybu.
 
Mějte knihu v pohotovosti pro případ, že budeme někde dlouho čekat ( u lékaře, zubaře, na cestě vlakem, autem
 a autobusem ). Knížka je dobrou  volbou, když má člověk dlouhou chvíli.
 
Veďme děti příkladem. Dejme jim šanci nás vidět, jak si čteme pro potěšení. 
 
Omezme množství času, které tráví děti před televizí. Přílišné sledování televize vytváří návyk a poškozuje mentální rozvoj dítěte. Ve škole klesá výkon dítěte.