Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Základní škola

Základní škola ve Veselém Žďáře je malotřídní škola s krásnou zahradou. 
Najdete v ní dvě třídy s interaktivními tabulemi, dotykovými notebooky, vizualizérem a hodnými učiteli. Ve škole si můžete zacvičit v malé tělocvičně nebo na sportovištích na školní zahradě, půjčit si knížku v knihovně, relaxovat v relaxačním koutku, zaboxovat si do pytle, pohrát si se stolními hrami nebo na školní zahradě obdivovat stromy, keře a květiny.
 
Součástí školy je i školní družina, kde si můžete pod dohledem učitelů udělat úkoly, pohrát si venku i v družině, kreslit, vyrábět, modelovat, sportovat a odpočívat.
 
V přízemí najdete školní jídelnu, kde paní kuchařka vaří nejen obědy, ale připravuje i svačinky a zajišťuje pro všechny pitný režim na celý den.
 
Škola je zapojena do spousty projektů a aktivit.
Můžeme jmenovat třeba školní mléko, ovoce do škol, třídění odpadu, sběr léčivých bylin a papíru, čistá Vysočina,čtení pomáhá, fíha dýha, vítání občánků, vánoční besídka pro důchodce, rozsvěcení obecního stromku, velikonoční a vánoční dílny, atd.
 
Děti ve škole se pravidelně zúčastňují plaveckého a lyžařského výcviku, výchovného programu Planeta 3000, divadelních představení, programů pořádaných knihovnou Havlíčkův Brod, výstav, výtvarných soutěží, dopravní výchovy, sběru ovoce, atd.
 
Ve škole můžete navštěvovat také hodně kroužků, které vedou jak učitelé, tak rodiče žáků.
 
Dále spolupracuje škola s obecní úřadem, dobrovolnými hasiči, občanskými sdruženími v obci i se sportovci.