Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Odhlašování a ceny stravy

Platba stravného probíhá na účet:

2201 542 462/2010

Škola strhává platbu za stravné inkasní platbou z Vašeho účtu, vždy 15. den v měsíci, za minulý měsíc.

Pokud neproběhne inkasní platba, ztrácí dítě nárok na stravu.

 

Odhlášky se provádějí na čísle: 776 313 867 od  7:00 do 15:30 hodin vždy den předem.

Ideálně formou SMS.

 

V krajním případě ( náhlá nemoc ) do 7:15 hodin ten den.

 

Cena stravného:

Děti MŠ 3 - 6 let          40 Kč

  Děti MŠ      7 let           44 Kč  

Děti ZŠ  7 - 10 let        38 Kč

     Děti ZŠ  11 - 14  let    40 KČ    

 

Školní jídelna připravuje stravu žákům a pracovníkům školy v době školního vyučování.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu.

V dalších dnech nepřítomnosti jsou neodhlášené obědy počítány v plné výši ( cena je zvýšena o provozní režii, která je  30 Kč ).