2. ročník

Ahoj školáci,
tady jsou úkoly z dnešního dne.

24.9. úkoly pro tebe, Davide :-)

ČJ - pracovní sešit 12 - celé, učebnice str. 16/ 2,3 - ústně, str.14/ 12 - seřaď názvy obrázků podle abecedy, ale po řádcích (myš - drak, letadlo- sova, míč - tramvaj)

M - str. 12/1,2,3. Procvičuj odčítání od 11 a 12 přes desítku a sčítání k 9,8,7 přes desítku.

Čítanka - str. 15 - Narozeninová - číst, str. 17 - číst popletené básničky, písanka - str. 7 - 5 řádků

Ať se daří.

 

Ahoj Davide, zde jsou úkoly na 23.9.

ČJ - uč. 15/13 - do sešitu Čj, uč. 14/10 - ústně, pracovní sešit 11/12,13

M - každou středu budeme mít geometrii. S sebou: pravítko 30 cm, ořezaná tužka číslo 2 a ořezané pastelky. V sešitě vypracovat str. 6 - celou.

Prv - uč. 12 a 13 - přečíst, pracovní sešit str. 12 celá.

Čítanka -  str..14 - celé přečíst, ústně odpovědět na otázky na straně 15.

Ať to jde.

 

22.9.2020

Vv - na příští hodinu si doneste malé autíčko, hračku, plyšáčka... 

Budeme pro něj kreslit hrací plán - dráhu, stanici, pokojíček...

Prosím rodiče, aby dohlédli, zda mají děti v penále či boxu tuhé lepidlo a další pomůcky. Děkuji.

 

Ahoj Davídku, posílám úkoly na dnešek.

V matematice si dodělej to, co jsem ti zakroužkovala.

ČJ - pracovní sešit str. 8 cv. 5, str. 9 cv. 6, str. 10 cv. 9,10. V učebnici str. 15 cv. 14 napsat do sešitu Čj.

Ať se daří. 

 

22.5.2020

Ahoj druháci :-)

Poslední den výuky touto formou je tady.

Musím vás moc pochválit, byli jste šikovní.

Tímto se také chci rozloučit s Vojtou, který odchází do jiné školy.

Vojto, ať se ti daří ;-)

Užijte si pátek i víkend a v pondělí se děvčata budu těšit :-)

Ať se daří :-)

 

21.5.2020

Zdravím vás, druháci :-)

Je tu čtvrtek a s ním nová práce :-)

Čj: učebnice str. 85 cv. 6 - ústně, 5,7, 8a - písemně do sešitu Čj.

Čítanka: str. 104 - přečtěte si a odpovězte ústně na otázky za textem. Pište do písanky.

M: str. 17 - cv. 3,4, str.18 - cv. 1,2,4.

Ať se daří :-)

 

20.5.2020

Krásný den Anetko, Nelčo a Vojto :-)

Posílám práci na středu ;-)

Čj: učebnice str. 84 cv. 2 a - do sešitu Čj, b nedělejte. Str. 85 cv. 3 a, b,c, cv. 4 a,b.

Čítanka: str. 100 - celou stranu si přečtěte, otázky ze žlutého obdélníku vypracujte písemně do sešitu Čt.

M: str. 17 - dělení sedmi si opět znázorněte pomocí pastelek atd., cv. 1,2, 5 - do sešitu M - pošlete mi na e-mail. Děkuji.

Prvouka: učebnice str. 62 - pročtěte si, popovídejte s rodiči a dávejte na sebe pozor;-) PS 62 - celá.

Ať se daří :-)

 

19.5.2020

Ahoj druháčci :-)

Práce na úterý je tu ;-)

Čj: pracovní sešit str. 30 - celá

Čítanka: str. 98 - důkladně přečíst, otázky za textem ústně, žlutý obdélník do sešitu Čt. Do písanky nepište.

M: str. 16 - cv. 5 do sešitu, 6,7.

Ať se daří :-)

 

18.5.2020

Zdravím po víkendu :-)

Práce na pondělí je zde ;-)

Čj: učebnice 84 cv. 1 a,b a žlutý obdélník. Máme zde vlastní jména osob a zvířat. Každý člověk se nějak jmenuje - jeho jméno píšeme s VELKÝM počátečním písmenem ( Vojtěch Palička, Aneta Suchá, Nela Nováková). I zvířatům můžeme dát jméno - to píšeme také s VELKÝM počátečním písmenem (pes Punťa, kočka Micka, papoušek Ferda, lev Leontýn, ...). Do sešitu Čj vypište jména

svých spolužáků (myslím naši třídu) i s příjmením ;-)

Čítanka: str. 96 - přečtěte si, úkoly za textem ústně. Zelený obdélník - písemně do sešitu Čt - samostatně. Do písanky další 4 řádky.

M: str. 16 cv. 1, 2, 4 - nezapomeňte, že závorka má přednost, 3.

Ať se daří :-)

 

15.5.2020

Ahoj druháci :-)

Máme tu pátek a s ním poslední práci tohoto týdne :-)

Čj: PS 28 - dodělejte, 29 - celá. Obě stránky mi pošlete na e-mail. Děkuji:-)

Čítanka: str. 93 - celou stranu si pročtěte. Hádanky uhodněte a výsledek napište do sešitu Čt. U jazykolamů si nezlomte jazýčky;-) Napište čtyři řádky do písanky.

M: str. 15 dodělejte a nazapomeňte procvičovat všechny násobilky;-)

Prvouka:  učebnice str. 61 - pečlivě si ji přečtěte a nezapomeňte se řídit důležitými radami z této strany;-) PS 61 - celá.

Ať se daří a užijte si víkend :-)

 

14.5.2020

Zdravím dámy a pane :-)

Tady jsou úkoly na čtvrtek :-)

Čj: učebnice str. 83 - celou si ji projeďte ústně, PS 28/1,2.

Čítanka: str. 94 (přeskočila jsem) - pečlivě si přečtěte, otázky za textem ústně. Do sešitu Čt vypracujte str. 95 spisovatele, nebo přírodovědce. Do písanky nepište.

M: str. 15 cv. 1, 2, 3.

Ať se daří :-)

 

13.5.2020

Ahoj Anetko, Nelinko a Vojto :-)

Je tu práce na středu :-)

Čj: učebnice str. 82 - na této straně se seznámíme s dalším slovním druhem. Opět si budeme povídat o SLOVECH!!! Jedná se o předložky. Předložky jsou velmi krátká slova. Najdeme je vždy PŘED (PŘEDložky) nějakým jiným slovem. Patří mezi ně tato slova: na, za, pod, v, nad, u, k, s, ...... Na straně 82 cv. 1 a, b, c, d - ústně, e - písemně. Pečlivě si přečtěte žlutý obdélník. U cv. 2 zjistíte, že se předložky vyslovují dohromady se slovem, ke kterému patří. Píší se ale zvlášť. Do sešitu Čj pište dále uvedená slova a před ně vždy připište vhodnou předložku: potok (např. přes potok), stromu, ulice, stole, vesnici, skříní, zemi, zásuvce, postelí, lese, vlaku. Toto mi prosím pošlete na e-mail. Děkuji.

Čítanka: str. 92 - celou si ji přečtěte. Žlutý obdélník vypracujte do sešitu Čt. Do písanky nepište, ale určitě čtěte ještě svou knihu.

M: str. 14 - dodělejte, vytrhejte si kartičky k násobení sedmi a pracujte s nimi, jako ve škole :-)

Prvouka: učebnice str. 60 - je tu další téma - LIDSKÉ TĚLO, SMYSLY. Tuto stranu si pročtěte, splňte úkoly v obdélníku. PS 60 - celá.

Ať se daří :-)

 

12.5.2020

Zdravím vás, druháci :-)

Posílám úkoly na úterý :-)

Čj: učebnice str. 81 cv. 5, 6. Do sešitu Čj přepište a doplňte: Co dělají osoby? Maminka ________ na výstavu. Jirka_______na klavír. Babička______ šálu. Tatínek______ auto. Zahradník_______ květiny. Katka______ přes švihadlo. Toto mi prosím pošlete na e-mail.

PS 27/8. Do písanky nepište, čtěte svou knihu do deníku;-)

M: str. 13 přeskočíme a mrkneme se na str. 14. Máme tu násobení 7. Navíc jsou příklady 7.7, 7.8, 7.9, 7.10. Ostatní už umíte:-)

Tak si tyto příklady znázorněte, jak už umíme. Na str. 14 cv. 1, 2, 3 a určitě trénujte ostatní násobení;-)

Ať se daří :-)

 

11.5.2020

Krásné pondělí vám všem :-)

Doufám, že jste si hezky užili prodloužený víkend ;-)

Čj: učebnice 81/3 a,b, 4 - obě cvičení napište do sešitu Čj, PS 27/6,7.

Čítanka: str. 102 - přečtěte si, úkoly na str. 103 - ústně. Do sešitu Čt vypracujte HRU na str. 103 a to básníka nebo matematika ;-) Napište další 4 řádky do písanky.

 Matematika: str. 12 - dodělejte.

Ať se daří :-)

 

 

7. 5. 2020

 

Opět mám pro vás výjimečný úkol z výtvarné výchovy:

v neděli 10. května slavíme Den matek,

tak nezapomeňte na svoje maminky a nakreslete jim obrázek

nebo vytvořte přáníčko nebo dáreček pro radost.

Určitě maminku potěšíte jakoukoli maličkostí nebo kytičkou.

A moc děkuji všem, kdo mi poslali čarodějnický obrázek :-)

Krásný prodloužený víkend. D.Boumová

 

Nazdárek druháčci :-) 

Posílám poslední práci tohoto týdne :-)

Čj:  str.78/6 a, b, c - toto netrénujte, ale rovnou popřejte;-), str. 80/2 - připomeňte si, co to jsou SLOVESA, PS 26/4a, b,5.

 Čítanka: str. 101 (přeskočila jsem) - několikrát si básničku přečtěte, do sešitu Čt vypište rýmy. Otázky v růžovém i žlutém rámečku splňte ústně. V písance napište další 4 řádky. Čtěte svou knihu.

M: str. 11/ 5,6, str. 12/ 1,2. Když je něčeho 6krát méně, co máme dělat? (plus, mínus, krát, děleno). Pozor na to, máme dělit:-)

Mějte se hezky a užijte si následující dny volna:-)

Jinak si z dnešního dne vyberte jakoukoli práci a pošlete mi ji URČITĚ na e-mail!!!

 

6.5.2020

Krásný den přeji :-)

Práce na středu je tu ;-)

Čj: učebnice 80 - máme tu povídání o další skupině slov. Tato skupina slov je akční, protože říká, co zvířata, věci a osoby DĚLAJÍ. (létá, učíme se, plavou, voní, papala, ....) Této skupině slov říkáme SLOVESA. Učebnice str. 80 cv. 1a,b,c. PS 26/1,3.

Čítanka: str. 91 - pěkně si zarecitujte;-), úkol v zeleném obdélníku splňte ústně;-), jazykolamy se hezky naučte. V písance napište další čtyři řádky.

M: str. 11 - budeme dělit číslem 6. Opět si znázorněte pomocí předmětů. Rozdělte 12 pastelek do šesti skupin. Kolik pastelek bude v každé skupině? Rozdělte 12 pastelek po šesti. Kolik skupin vám vznikne? A takto pracujte s násobky šesti. Viz učebnice str. 11/1. Dále vypočítejte cv. 2,3 a 4.

Prvouka: učebnice str. 59- zopakujte si téma jaro. Do učebnice určitě nepište! Řiďte se opět pokyny v zeleném obdélníku. PS 59 - vypracujte samostatně a pošlete mi prosím na email. Děkuji.

Ať se daří :-)

 

5.5.2020

Zdravím, druháci :-)

Práce na úterý je tu ;-)

Čj:  Připomeňte si, co to jsou podstatná jména;-) PS 25 - celá. Stránku mi pošlete na email. Do sešitu Čj napište a doplňte u,ú,ů,i/í,y/ý:

R_žičk_ jsou plné v_ně. Červenaj_ se jako _sta naš_ mamink_. Jsou jako jej_  _směv. Na jednom z květ_  usn_la m_ra. Po západ_ sl_nce se můra probud_. Polet_ vzh_ru k nebes_m.  Jinak čtěte svou knihu, do písanky nepište.

M: str. 10 - dodělejte. U cvičení 8 si zkuste opravdu zahrát na obchod;-)

Ať se daří :-)

 

4.5.2020

Dobré ráno dámy a pane :-)

Máme tu pondělí a s ním i další práci :-)

ČJ: učebnice str. 79 - vypracujte celou stránku. Řiďte se návodnými otázkami a úkoly. 79/2d - napište do sešitu, proč raději kino, nebo divadlo - 5 vět. Ostatní ústně.

Čítanka: str. 90 - celou ji pročtěte. Do písanky napište další čtyři řádky.

M: str. 10 cv. 1,2,3,4.

Ať se daří :-)

 

30.4.2020

Ahoj děvčata a Vojto:-)

Posílám poslední úkoly tohoto týdne;-)

Čj: učebnice 78/5 a,b, 78/7 - do sešitu napište trojici slov (viz. zadání) začínajících na n, s, z. PS 24/3,4.

Čítanka: str. 94 (přeskočila jsem;-)) - přečtěte si, úkoly za textem splňte ústně a do sešitu Čt či Čj nakreslete ilustraci k příběhu.

V písance vypracujte další čtyři řádky.

M: Tak jak jde násobení šesti? No uvidíme, až se vrátíme do školy;-) Str. 9 - dodělejte, trénujte na internetu.

Mějte se krásně, užijte si čarodky a PRVNÍ MÁJ;-)

Ať se daří:-)

Ahoj druháčci, dneska dostanete vyjímečně úkol z výtvarné výchovy:

nakreslete nebo vyrobte ČARODĚJNICI.

A budu ráda, když mi ji pošlete na mail dasa.ds@seznam.cz

nebo na mobil 607 932 286. Dám je opět na stránky ;-)

Užijte si dnešní večer a zítra nezapomeňte políbit mamku,

sestru nebo třeba babičku pod rozkvetlou třešní.

Mějte se hezky :-) Dáša Boumová

 

29.4.2020

Zdravím, je tu středa a úkoly také ;-)

Čj: Už víte, co to jsou podstatná jména? Kdyby byl nějaký problém, nestyďte se mi zavolat. ;-) Učebnice str. 78 cv. 4 přepište do sešitu a rovnou červenou čárou podtrhněte všechna podstatná jména. PS str. 23 - dodělejte, str. 24/1,2.

Čítanka: str. 89 - přečtěte si, co říká chytrá sova o slonech. Básničku se naučte zpaměti a ústně odpovězte na otázky pod ní.

V písance napište další čtyři řádky.

M: str. 9 - je tu násobení šesti. Polovinu už umíte, nové jsou příklady 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.6. Na ty se zaměřte. Opět si násobilku znázorněte pomocí předmětů, násobky šesti se naučte zpaměti. Udělejte cv. 1, 2,3.

Prvouka: str. 58 - text si přečtěte, vypracujte ústně otázky. PS 58 - celá. Zopakujte si názvy všech členů "ptačích rodin".

Ať se daří:-)

 

28.4.2020

Ahoj pacholátka;-)

Úkoly na úterý jsou tu:-)

Čj: Umíte názvy všech slovních druhů? Tak se pojďme podívat na PODSTATNÁ JMÉNA. Podstatná jména jsou skupina slov. Patří sem názvy osob (babička, Anetka, mimino, rybář, Vojta, řidič, Nelča, ...), názvy zvířat ( osel, prase, kráva, žirafa, ...) a názvy věcí (počítač, okno, župan, penál, pastelka,......). Vidíte, že se jedná o SLOVA. Na podstatná jména si ukazujeme pomocnými slovy TEN ( ten počítač, ten osel, ten Vojta, ten rybář, ...), TA (ta Anetka, ta Nelča, ta žirafa, ta kráva, ta pastelka, ...) a TO (to mimino, to prasátko, to okno,....). Pozor, slova TEN, TA, TO nejsou podstatná jména. Slova TEN, TA, TO nám jen pomáhají podstatná jména odhalit;-)

Učebnice str. 77 - žlutý obdélník si projděte, cv. 1 a,b - ústně, cv. 2 - mrkněte na podstatná jména kolem hrnečků. To je slov, že? - ústně, cv. 3 - ústně. Napište si diktát na str. 75/8 a pošlete mi jej;-)

Čtěte, do písanky napište 4 řádky.

M: str. 8 cv. 5,6,7,8 - do sešitu, opět se vším všudy.

Ať se daří:-)

 

27.4.2020

Ahoj Vojto a děvčata, máme tu pondělí a s ním další úkoly;-)

Čj: učebnice str. 76 - pořádně si pročtěte domeček. V každém patře domečku máme jeden slovní druh. Co to je slovní druh?

To je skupina, do které patří určitá slova. Takže se budeme bavit o slovech. A co je to slovo? Zkuste si doma s rodiči, nebo samostatně říkat různá slova. Do sešitu Čj vypracujte cv. 1 a skutečně se všechný názvy slovních druhů naučte. Zatím jako básničku. Postupně budeme odhalovat, co znamenají;-) PS 23/1,2,3.

Čítanka: str. 88 - otázky za textem vypracujte ústně, pište do písanky a čtěte;-)

M: str. 8 cv. 1,2,3,4,9-do sešitu se vším všudy

Ať se daří:-)

 

Ahoj Hyacintíku, Nelčo a Vojto

zdraví Vás ředitel Kamil.

Jak se vám vede ? Jde Vám to ?

Já jsem slyšel, že jste šikulky. Tak jen tak dál.

Mám tady pro Vás hádanku. Tak hádejte.

Je to hnědé, leží to u cesty a kouří se s toho co je to? 
Zpocená veverka.

 

24.4.2020

Hezký pátek přeji :-)

Čj: učebnice str. 75 cv. 6,7 - do sešitu. V písance čtyři řádky a určitě si přečtěte něco hezkého.

M: str. 7 cv. 2 - růžový přímo, ostatní do sešitu, cv. 5 - do sešitu se vším všudy, co slovní úloha má mít, cv. 6,7,8. Pokud by cv. 8 nešlo, tak nedělejte.

Prvouka: str. 57 - pořádně si přečtěte, splňte úkoly v zeleném obdélníku, PS 57 - celá.

Ať se daří:-) Hezký víkend :-)

 

23.4.2020

Ahoj Anetko, Vojto a Nelčo :-)

Úkoly na dnešek jsou tu.

ČJ: str. 73 cv. 3 a,b,c - ústně, str. 75 cv. 4, 5 - písemně do sešitu. PS 21/2.

Čítanka: str. 87 - přečtěte si básničku a jazykolam, otázky ústně. Čtěte i ze své knihy a napište 4 řádky do písanky.

Matematika: str. 6 dodělejte, str. 7 cv. 1 - vypočítejte do sešitu, cv. 3, 4 - i se zápisem, řešením a odpovědí do sešitu.

Ať se daří :-)

 

22.4.2020

Dobrý den, druháci, mám tu pro vás další práci;-)

Čj: učebnice str. 73 cv.2 a,b - vyberte si Jakuba nebo Terezu a jejich důvody napište do sešitu.  Učebnice str. 74 cv. 3 - také písemně do sešitu.

Čítanka: str. 85 - Koledování - přečtěte si, u HRY si vyberte a vypracujte do sešitu Čt či Čj. Čtěte si i ze své knihy, do písanky nepište.

M: str. 5 přeskočíme, str. 6 - máme tu dělení pěti. Umíte už násobit pěti? Prima, pak umíte i pěti dělit:-) Cv. 1 - znázorněte i pomocí předmětů, cv. 2, 3 nedělejte, 4.

 Prvouka: str. 56 - přečtěte si, splňte úkoly, PS 56 celá.

Ať se daří :-)

 

21.4.2020

Zdravím, úkoly na úterý jsou zde;-)

Čj: PS 22 - udělejte samostatně celou stránku a pošlete mi ji na email, učebnice str. 73 cv. 1 a,b,c- zdůvodněte písemně do sešitu Čj, str. 74 cv. 3 - do sešitu. Čtěte, do písanky nepište.

M: str. 4 - dodělat, cv. 8,9 - stačí mi, když napíšete příklad k zadání.

Ať se daří :-)

 

20.4.2020

Krásné pondělí vám všem:-) Doufám, že jste si užili sobotu a neděli;-)

Čj: učebnice 72/12 - nechte si nadiktovat diktát a pošlete mi jej na email. Str. 74/1a - do sešitu, b,c - ústně. PS 20/3.

Čítanka: str. 84 - přečíst, otázky na str.85 ústně. Do písanky nepište.

M: str. 2 - dodělat, str. 4 cv. 1,2,3,4 - přímo, pozor na závorky;-)

Ať se daří:-)

 

17.4.2020

Zdravím při pátku:-)

Čj: učebnice str. 72 cv. 10,11 - do sešitu, do písanky nepište, ale čtěte.

M: str. 3 dodělat - doufám, že násobení 5 je hračka;-)

Prvouka: str. 55 - koukněte se venku, už přiletěli vlaštovky, čápi a od konce února nás v polích vítá skřivan;-), PS 55 celá

Ať se daří a hezký víkend přeji :-)

 

16.4.2020

Ahoj druháčci:-)

Zde jsou úkoly na čtvrtek.

ČJ: učebnice str. 71 cv. 7, str. 72 cv. 9 - písemně, str. 72 cv. 8 a,b ústně (Pokud byste si nevěděli rady s hádankou, řešení najdete v učebnici.) ;-) PS 20/1, přečtěte si Kvítkův vtip dole na stránce.

Čítanka: str. 82 - vrátíme se v čase;-). Přečtěte, otázky za textem vypracujte: 1-7 ústně, 8 do sešitu Čt či Čj. Přečtěte si také, co nám říká moudrá sova v zeleném obdélníku. Do písanky nepište.

M: přeskočíme na str. 3 - máme zde násobení 5. Znázorněte si opět pomocí čehokoli. Cv. 1,2. Všimněte si, jak končí násobky pěti. Sranda, že?;-)

Ať se daří :-)


15.4.2020

Ahoj děvčata a Vojto, následují úkoly na dnešek.

ČJ: str. 71 cv. 3, 4a - písemně do sešitu, cv. 5,6 - ústně. PS 20/2, 21/1. V písance si napište další čtyři řádky a čtěte si ;-)

M: str. 1 cv. 6,7, str. 2 cv. 1 - připomínám viz první příklad 48 - 39: U písemného odčítání (odčítání pod sebou) začínáme dole vpravo a ptáme se: Devět a kolik je do osmnácti? Píšeme devítku, držíme si jedničku. Říkáme: Jedna plus tři je čtyři. Čtyři a kolik je čtyři? nula. Ta se nepíše. Výsledek prvního příkladu je tedy 9. Již jsme to ve škole dělali, stačí si vzpomenout. Pokud by to nešlo, toto cvičení nedělejte ;-). Str. 2 cv. 2.

Prvouka: str. 54 v učebnici přečíst, splňte úkoly psané dole v obdélníku. PS 54 celá.

Ať se daří :-)

 

14.4.2020

Zdravím druháci :-) 

Máme po Velikonocích, tak hurá do práce :-)

ČJ: str. 70 cv. 2 do sešitu ČJ. PS 19 - celá. Něco pěkného si přečtěte, do písanky psát nemusíte.

M: poslední stránka v matematice číslo 6 se Vám všem povedla. Nějaké chybky jsem odhalila, ale bylo jich tak málo. Je vidět, že rozumíte tomu, co se učíte. Takže GRATULUJI :-).  Během dneška vám dodám matematiku číslo 7. Str. 1 cv. 2- vypište, 3,4 - pozor na závorky, 5.

Ať se daří :-)

 

8. 4. 2020

Krásný den broučci,

dneska nás čeká slíbený výtvarný den.

Je mi moc líto, že nemůžeme tvořit spolu, ale věřím,

že s rodiči, bráchou, ségrou, babičkami nebo kamarády něco vymyslíte.

Pro inspiraci jsem vám připravila pár nápadů.

Budu ráda, když se se svými dílky vyfotíte

a pošlete mi fotky na mobil 607 932 286 nebo na mail dasa.ds@seznam.cz.

Já je uložím do fotogalerie na úvodní stránku, ať všichni vidí,

jak jste šikovní :-))

Tak spoustu elánu do tvoření.....

 

Můžeme začít jarní dekoraci v podobě řeřichy nebo jarní travičky neboli oseníčka

v ozdobných skořápkách od vajíček.

www.youtube.com/watch?v=YmrJztxrjXc

Originální velikonoční skořápky - Novinky.cz

 

Pak tu máme zajíčka z ruličky od toaletního papíru.

66+ Lembrancinhas de Páscoa Simples, Baratas e Criativas

 

A co třeba slepičky, vyrobené z platíček od vajíček.
good morning image

 

A další zajíček z kolíčku.....

krokotak.com/2014/04/easter-bunny-from-painted-clothespins/

......nebo zabořený do květináčku :-))

Eccomi prontissima con un immancabile DIY di Pasqua. Ci tengo molto a proporre dei “faidate” che possano creare un clima festoso in casa ed ancor meglio sulla tavola della festa. Per qu…

 

A na závěr pár tipů na zdobení velikonočních kraslic.

www.koule.cz/novinky/10-tipu-jak-netradicne-nazdobit-velikonocni-kraslice-61447-shtml/

www.youtube.com/watch?v=Y67MIxA0zGU

www.youtube.com/watch?v=mnp0YQg_5a4

10 tipů, jak netradičně nazdobit velikonoční kraslice | Koule.cz ...

Krásné Velikonoce Vám všem.... Dáša Boumová

 
Koukněte i do aktualit, máte tam nápady od pana učitele ;-)

 

 

7.4.2020

Ahoj Anetko, Vojto a Nelčo:-)

Tento týden se ozývám naposledy, protože zítra budete tvořit s paní učitelkou Dášou:-)

Čj: učebnice str. 61/2 a,b,c,d - ústně. PS 18/1a,b - ústně, cv. 2,3,4. Nezapomeňte denně číst, do písanky psát nemusíte.

M: str. 32 celá - vypracujte samostatně a pošlete na e-mail. Bude to pro mě kontrola, zda učivo zvládáte či nikoli;-)

Prvouka: str. 53 učebnice - opět si přečtěte a pozorujte na procházce v přírodě. Pozor na včely;-). Nezapomeňte na otázky v zeleném obdélníku. PS 53 - celá.

Užijte si pěkné Velikonoce plné sluníčka a pohody v rodinném kruhu.

Ať se daří:-)

6.4.2020

Krásný velikonoční týden:-)

Zde jsou úkoly na pondělí.

Čj: PS 17 - dodělat, diktát si nechte nadiktovat od rodičů. Učebnice 70 - pozor na skupiny bě,pě,vě - kde j jen slyšíme, ale nepíšeme! U slyšíme ň, ale také nepíšeme. Cv. 1a,b - ústně, přečtěte si žlutý obdélník. Určitě čtěte a napište zase další čtyři řádky do písanky. Máte v písance vůbec ještě něco na práci? ;-)

M:  str. 31 - celá. Nezapomeňte si ořezat tužky a pastelky;-)

Ať se daří:-)

 

3.4.2020

Tak tu máme pátek;-)

Tady jsou poslední úkoly tohoto týdne.

Čj: učebnice 69 cv. 10a,b,c - písemně do sešitu, 69/12 b napište do sešitu, nezapomeňte napsat, proč je vám nejmilejší.

M: str. 30/10 - do sešitu, procvičujte na www.onlinecviceni.cz.

Čtěte, do písanky dnes nepište.

Prvouka: učebnice str. 52 i s úkoly dole - ústně, PS 52 - celá, úkol v zeleném obdélníku určitě splňte o víkendu, má být krásně ;-), jen nemusíte hledat kolem školy ;-)

Ať se daří a hezký víkend :-)

 

2.4.2020

Zdravím vás druháci při čtvrtku:-)

Moc vám všem děkuji za příspěvky na e-mail:-)

Hádanku jste dali levou zadní;-)

Čj: učebnice str. 69/9 - opsat a doplnit do sešitu Čj (připomínám: za // pište slova souznačná, za X slova protikladná), cv. 11 - prosím rodiče, aby toto cvičení oznámkovali dle svého uvážení:-)

M: str. 30 cv. 4 - přímo, 5 - do sešitu i s jednotkami, 6,7,8. A jak, už umíte násobit a dělit 2,3 a 4 jak když bičem mrská? ;-).

Pište do písanky a v čítance si přečtěte str. 88. Otázky na str. 89 vypracujte do sešitu Čt nebo Čj.

Ať se daří:-)

 

1.4.2020

Ahoj Anetko, Nelčo a Vojto.

Přicházím s úkoly na středu;-)

Čj: učebnice str.68 cv. 7- přepsat a doplnit do sešitu ČJ, cv.8 - dle zadání. PS 17/5,6.

Čítanka: str. 86 (přeskočila jsem;-)) - otázky za příběhem ústně. Nezapomeňte na písanku.

Hádanka: Proč máte číst zrovna tento příběh? Odpověď mi napište na e-mail: ucitelkamalotridky@seznam.cz.

Nebojte, všechny návrhy budou určitě správné;-)

M: Tak jak, krájeli jste jablíčko? ;-)

str. 30 cv. 1,2,3, 9 - do sešitu M - nezapomínejte na zápis!

Prvouka: učebnice str. 51 - pořádně přečíst, splnit úkoly v zeleném obdélníku - ústně. PS 51 - celá.

Ať se daří:-)

 

31.3.2020

Krásné úterý vám přeji:-)

Čj - učebnice 68/6 - slova neopisujte, ale tvořte s nimi věty. Vymyšlené věty napište do sešitu Čj.

PS 16/3,4. Dnes do písanky nepište, ale určitě čtěte.

M: str.28/2,3,4. Máme tu slovo čtvrtina. Pojďte si ji ukázat. Vemte si jablíčko. To za pomoci dospělého rozkrojte na dvě stejné části. Máte?

Jakou část z jablíčka jsme získali? Přesně tak, holky a Vojto, máme polovinu. Tedy dvě poloviny. Každou polovinu rozkrojte také na dvě stejné části. Kolik kousků jablíčka máte nyní? Ano, čtyři. No a ten jeden kousek jablíčka je jedna čtvrtina z jablíčka. Kolika budeme dělit nějaké číslo, chceme - li získat jeho čtvrtinu? Jasně, že 4. Vždyť jsme získali čtyři části z jablíčka;-) Je to složité?

Pokud ano, tak cv. 4 nedělejte.

Zítra máte zase Vv, tak si nezapomeňte něco pěkného pro radost namalovat nebo vyrobit. Pokud budete chtít, tak se můžete se svými výrobky pochlubit a poslat mi je na e-mail.

Ať se daří.:-)

 30. 3. 2020

Ahoj Nelčo, Hyacintíku a Vojto

zdraví Vás ředitel Kamil. Doufám, že jste zdraví a máte se dobře.

Vaše paní učitelka Káťa Vás moc chválí, že jste šikulky.

Prý Vám všechno jde jako po másle.

To je úplně skvělé. Myslím na Vás. Až se sejdeme ve škole, tak to společně oslavíme.

Držte se a ahoj.

Zdravím vás při pondělku:-)

Máme tu nový týden a s ním další práci.

Čj: Učebnice str. 68 cv. 3, 4 - ústně, 5 - písemně do sešitu Čj. PS 16/1 - pořádně se přečtěte a splňte úkoly, cv.2 a,b.

Čtení hezké knihy a psaní do písanky je samozřejmostí;-)

M: str.28/7 - do sešitu. Str. 29/1. Hádám, že násobíte čtyřmi úplně bravurně, takže dělení vám půjde levou zadní;-)

Kidně si uvedené příklady zase znázorňujte pomocí pastelek, knoflíků atd. Podívejte se také na www.onlinecviceni.cz.

Tam si procvičíte jak matematiku, tak i češtinu.

Tak ať se daří:-)

 

26.3.2020

Ahoj Nelčo, Anetko a Vojto:-)

Máme tu pátek a s ním poslední úkoly tohoto týdne.

Čj: PS - str. 14/2. Učebnice str. 67/1a,b - ve skupinách dě, tě, ně se vlastně nic neděje.

Jen je potřeba si zapamatovat, že háček píšeme nad kouzelným ě. Cvičení 2 na str. 67 správně napište

do sešitu ČJ. Opět čtěte a pište do písanky.

M: str.28/ 4,5,6- slovní úlohy u cv. 6 tvořte ústně, pozor na zvětšování o 4 (+4) a 4krát(.4). :-)

Prvouka: str. 50 - máme tu staronové téma JARO. Popovídejte si o obrázku s rodiči, uvědomte si, co vše se děje

s přírodou na jaře. Na str. 51 si přečtěte básničku v modrém obdélníku a naučte se ji zpaměti:-)PS 50- celá :-)

Přeji hezký víkend, odpočiňte si a v pondělí se budu těšit. Ať se daří :-)

 

Zdravím druháky :-)

Zde jsou úkoly na čtvrtek.

Čj: - PS str. 13 - dodělat. Str. 14 - cv. 1, str. 15 - celá.

M: str. 28/ 1,2 - nezapomeňte na jednotky, 3 - otázku pod tabulkou udělejte ústně, 8 - do sešitu.

Pište do písanky a hodně čtěte. Tentokrát i z čítanky str.81 - zadání v obou obdélnících dole na stránce

vypracujte do sešitu na čtení. Odpovídejte celou větou.

Ať se daří :-)

 

Krásný den vám všem.

Úkoly na středu.

ČJ: přepiš do sešitu ČJ a doplň i,í/y,ý: Zahrádka

Na zahrádce tet_ Vlast_ všechno voní. T_mián i zvonky rezed_. Př_letěl tam žlut_ mot_l.

Nejdř_v jeden, potom druh_, třet_, čtvrt_. A pát_ byl nejpěknějš_. Veliký a okat_. Na zahrádce

tet_ Vlast_ se k_t_čkám nest_ská.

Vyhledejte na internetu, jak vypadají zmíněné květiny. Do sešitu napište 3 názvy motýlů, kteří  

mohli navštívit tetinu zahrádku. Nezapomeňte ČÍST a psát do PÍSANKY. :-)

M: str. 27 - dodělejte, cv. 5 - do sešitu M. Modré R u cv. 3 - ústně.

 Trénujte násobení a dělení v rámci násobilek, které umíme:-).

Prvouka: učebnice 49 - zopakujte si ústně, trénujte určování času. Tajenku si vyluštěte na

papír, do učebnice určitě nepište! PS 49 - celá.

Ať se daří :-)

 

23.3.2020

Ahoj děvčata a Vojto, úkoly na úterý jsou tyto.

Čj: str. 66 - vypracujte pouze ústně. Po přečtení povídejte pouze o tom, co vidíte na obrázku.

Zkuste pohovořit úplně o všem, třeba i o tom, jakou barvu má tráva, co na obrázku roste, co je vpravo,

vlevo, ... . PS - 13/1, 2a a nezapomeňte na písanku;-)

M: Omlouvám se za chybu. Cv. 5 na str. 26 jste už měli hotovou:-)

Str. 26/6 - do sešitu M, str. 27/1 - násobení číslem 4 - ufffffff. Nebojte. Opět použijte knoflíky, fixy, pastelky

a všechny příklady si pečlivě znázorněte. Naučte se násobky čísla 4. Násobky si zase dřepujte, krokujte, skákejte,

zkrátka tak, abyste si je co nejlépe zapamatovali.

Ať se daří :-)

 

 22.3.2020 

Dobrý den druháci, máme tu další týden a s ním novou práci.

    Takže s chutí do toho :-)

                      Čj: uč. 65/14 - nechte si od rodičů nadiktovat do sešitu Čj Di a pak společně opravte a oznámkujte. PS - 12/ 3,4, i rébusy.

    Opět nezapomeňte na písanku. Pevně věřím, že se snažíte a píšete do ní jak nejlépe umíte :-)

A vaše knížka? Už máte přečtenou nějakou další? Pokud ne, nevadí, ale určitě čtěte, čtěte a čtěte:-)

M: stále pamětně procvičujte násobení a dělení 2 a 3. Str. 26/ 4,7,8,5 - sešitu M

Ať se daří:-)

 

 

19.3.2020

 Zdravím děvčata a Vojto:-)

 Opět posílám úkoly, tentokrát na pátek.

ČJ: do sešitu ČJ přepiš a doplň i/í či y/ý: břeh_, ch_ba, š_pek, vlak_, v kaš_, př_hod_, š_rok_, výlet_, uš_, š_je,

mlh_, koš_le, seš_t_, hoš_, zvonk_, můr_, chůd_, prš_, menš_, plot_, džbánk_, š_kovná.

PS 12/ 1,2 a nezapomeňte na písanku.

M: str. 26 cv. 1 (Co je to polovina?), 2,3,5 - do sešitu M

Prvouka: učebnice 48 - přečíst. Do sešitu ČJ napsat dvě věty o tom, čím byste chtěli být až vyrostete a proč. V PS str.

48 celá.

 

18.3.2020

Nazdárek druháci,

úkoly na čtvrtek jsou tady.

ČJ: PS 11/4,5 - u kostiček vypracujte buď přírodovědce nebo spisovatele do sešitu ČJ

M: Tak jak šlo dělení třemi? Pevně věřím, že dobře.

str. 25 - dodělat, pozor na cv. 4 a 6 - nezapomeňte na jednotky:-), stále procvičujte násobení a dělení 2 a 3

Písanka: pokračujte, jak jsme domluveni.

Ať se daří :-)

 

17.3.2020

Ahoj Vojto, Anetko a Nelčo:-)

Úkoly na středu jsou zde.

ČJ: uč. str. 65 cv. 12 do sešitu ČJ, PS 11/1,2,3

Písanka: pokračujte dál, jako vždy. Nejprve pět řádků, pak zbytek, postupně každý den.

M: doufám, že umíte hezky a dobře násobit číslem 3. Proč se ptám? No jasně, čeká nás dělení.

str. 25/1 - a pořádně si dělení procvičte ústně, znázorněte si jej pomocí knoflíkú, pastelek apod. tak, jak

to děláme ve škole.

Prvouka: učebnice 47 - pořádně si ještě jednou přečtěte, PS 47 - celá

Ať se daří :-)

 

16.3.2020

Nazdárek druháci,

posílám úkoly na zítra.

ČJ: uč. str. 64/11 do sešitu ČJ, PS 10/3,4,5

čtení: číst vybranou knihu. V následujících dnech už toto psát nebudu, protože bych se opakovala.

Takže čtěte a čtěte.

M: str.24/3 do sešitu M, str.24/6,7,8,9 - připomeň si počítání se závorkami. Co má přednost? Jasně že závorka:-)

Ať se daří:-)

 

 15.3.2020

Ahoj děvčata a Vojto,

zde máte úkoly na pondělí 16.3.

učebnice ČJ: str.64 cv. 10 do sešitu ČJ - už jsme dělali, tak pro zopakování, PS str. 10 cv. 1,2-

pořádně si vždy přečtěte zadání, kdyby byl nějaký problém, jsem na telefonu

čtení: vyberte si nějakou pěknou knihu a opravdu denně čtěte, kontrolou bude čtenářský deník

matematika: dodělejte str. 23, 24/1 do sešitu M, str. 24 cv. 2,4,5

Ať se daří :-)

 

14. 3. 2020

Ahoj druháčci, 

výuka pokračuje tady.

Vaše sešity Vám doručíme domů.

Začínáme od pondělí.

Třídní učitelka Káťa Stojanová

 
 

28. 1.

Vv - na příští hodinu budeme potřebovat voskovky

kupte je dětem do boxu. Děkuji.

 

14. 1.

Vv - na příští hodinu budeme potřebovat tetrapakový obal od trvanlivého mléka

(odstřihněte vrchní část a pořádně vymyjte). Děkuji.

 

5. 11.

Vv - za čtrnáct dní (19. 11.) budeme vyrábět zimní vločky.
Budeme potřebovat:

ruličky od toaletního papíru - na jednu hvězdu 3 ruličky, pár kolíčků na přidržení, nůžky, herukules, temperky,
může být i mašlička nebo cokoli na dozdobení.

 

8. 10.

Vv - příští hodinu budeme vyrábět podzimní lucerny.
Budeme potřebovat:
čisté zavařovací sklenice, vylisované listy, vřes nebo jiné přírodniny, provázek nebo lýko, pečící papír a svíčky.

28. 1.

Vv - na příští hodinu budeme potřebovat voskovky

kupte je dětem do boxu. Děkuji.