Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


 

 

2. ročník

Ahoj školáci,
tady jsou úkoly z dnešního dne.

 

3.6.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - do sešitu Čj přepiš a doplň i/y: V LESE ŘÁHOLC_  Ž_L  LOUPEŽN_K RUMCAJS. NAROD_L SE JEHO ŽENĚ SYN C_PÍSEK? RUMCAJSI, BĚŽ R_CHLE DO MĚSTA J_Č_NA! - v textu vlnovkou podtrhni všechna slovesa, číslem označ podstatná jména, předložky a spojky. PS 34/4,5,6.

Čti vlastní knihu.

M - 25/1,2,3,6. Vytrhni vše k násobení č. 9 a dej do obálky.

Ať se daří:-)

 

21.5.2024

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS - 31/4,5.

M - 21/8 do malého sešitu M, 21/4, 3 pouze příklady na sčítání, stále drilovat násobení a dělení probraných násobilek.

Číst vlastní knihu.

Prv - 62 přečíst, naučit se.

Ať se daří :-)

 

20.5.2024

Úkoly pro Jaromíra :-)

Čj - učebnice 87/5 do sešitu Čj, 86/3 ústně. PS 32/1

Číst vlastní knihu.

Písanka - 10 celá.

M - 20/5 do sešitu M, 21/5,6,7.

Ať se daří :-)

 

26.4.2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - 91/8 do sešitu Čj a,b. PS 29 celá, opakuj slovní druhy.

Číst vlastní knihu, do sešitu Čt napsat, o čem jsi četl.

Písanka - 5 dopsat.

M - procvičovat násobení a dělení 2,3,4,5,6.

Prv - 47 přečíst, naučit se.

Ať se daří:-)

 

25.4.2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - do sešitu Čj přepiš, doplň a vlnovkou podtrhni slovesa: Pěstuje salá_, mateřídou_ku, mrke_ a hrá_. Uklízí cho_bu, zácho_, ut_rá pra_. Lidem prodává me_, tvaro_, keču_ a jogur_. Peče hou_ky, chlé_ a bu_ty. 

PS 28/4.

Číst vlastní knihu, na dnešek měl být čtenářský deník. Zkontroluji v pondělí 29.4.

M - 12/ 2,3,4.

Ať se daří:-)

 

24.4.2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - učebnice 82/1a,b,c,d ústně, e do sešitu Čj, žlutý obdélník přepsat do sešitu. PS 28/3.

M - 11/1,2,5,4 do sešitu M. 13 celá.

Prv - 56 - 57 přečíst a naučit se.

Ať se daří :-)

 

23.4. 2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - PS 27 celá, 28/1,2,3, učebnice 81/5 do sešitu Čj - umět rozeznávat podstatná jména a slovesa

Čítanka - 90 celá, oranžový obdélník vypracovat do sešitu Čt.

Písanka - 5 dopsat.

M - 8/8,9 do sešitu M, 10/1,2,3,5,6.

Ať se daří :-)

 

19.4.2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - 81/3a do sešitu Čj, b ústně. PS 26 celá.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 4 dopsat, 5 sloupec s tiskacími písmeny.

M - 8/4 do malého sešitu - rozepsat, 8/7, 9/5,6.

Změna rozvrhu:

Út 23.4. Vv Vv Čj M

St 24.4. Hv Čj M Prv Mg

Ať se daří :-)

 

18.4.2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - 80/1a,b,c, žlutý rámeček přečíst, umět vyhledat slovesa v textu, 80/2. Do sešitu Čj přepiš ve správném tvaru: Všichni (kluk) nosí kalhoty hlavně kvůli (kapsy). Aby měli svoje (věc) pořád po (ruka). Jenom krtek žádné (kapsa) neměl. On totiž neměl ani kalhoty! - nad podstatná jména napiš číslo 1, nad slovesa 5.

Čítanka - 88 přečíst, 89/1,2 nahoře písemně do sešitu Čt, zbytek ústně.

M - 9/1,2,3,4. Vytrhat vše k násobení pěti a šesti - do obálky. Trénovat násobení a dělení 2,3,4 a 5. Naučit se násobky čísla 6.

Ať se daří :-)

 

 

17.4.2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - učebnice 78/5a,b do sešitu Čj, PS 25 celá.

M - procvičovat násobení a dělení 2,3,4 a 5. Učebnice 5 celá, zopakovat, co je to polopřímka, narýsovat pět libovolných polopřímek do sešitu Mg.

Ať se daří :-)

 

16.4.2024

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - PS 24/2,3,4, učebnice 72/9 písemně do sešitu Čj.

Písanka - 4 sedm řádků.

Čítanka - 86 přečíst, otázky k textu ústně.

M - 3/3,4,5,6, 6/5,6, 7/6,8.

Ať se daří :-)

 

15.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - do sešitu Čj přepsat a slova v závorce dát do správného tvaru: Na louce se pásli (kůň). V (hnízdo) na (komín) jsme viděli čápy. V (zahrada) jsme sázeli dýně. U tety na (chalupa) je vždycky moc (pěkný). 

Učebnice 61/1a,b,c,d - ústně, 71/5,7 ústně. PS 22 celá.

Čítanka - 86 přečíst celé, otázky k textu 87/2,3 písemně do Čt, zbytek ústně.

M - 28/7 do sešitu M, 28/3. Procvičovat násobení a dělení. Papír 15 celá - násobení čtyřmi.

V pondělí jedeme na program Planeta 3000. Cena 140 Kč. S sebou svačinu, M, Čj.

Ať se daří :-)

 

14.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - učebnice 71/6 - do sešitu Čj, PS 20/2,3, 21/1.

Čítanka - 80 přečíst, 80/2,3 do sešitu Čt, zbytek ústně, přečíst i sovu.

Písanka - 39 dopsat.

M - 28/1 vypracovat do malého sešitu - vše, co má slovní úloha mít. 28/2,5,6. Procvičovat násobení 2,3,4 a dělení 2,3.

Ať se daří :-)

 

13.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - do sešitu Čj přepsat a slova v závorce dát do správného tvaru: Jeli jsme k (teta Běta). Teta bydlí na (venkov). Po (oběd) jsme šli k (voda). U rybníka bylo (krásný). 

Učebnice 71/3,4 ústně. PS 19/6a,b, 20/1.

Čítanka - 76 - 77 přečíst, 77/1,2 do sešitu Čt, zbytek ústně

Písanka - 39 - pět řádků.

M - učit se násobit číslem 4, 31/4,5. Vytrhat násobky čtyř, příklady i obrázky a dát do obálky.

Prv - 51 - 52 přečíst, naučit se.

Ať se daří :-)

 

11.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - učebnice 69/11, 70/2 do sešitu Čj, 70/1 a,b a žlutý obdélník ústně. PS 18 celá, 19/5 a,b.

M - 27 celá, 28/3, naučit se násobky čísla 4 a násobit čtyřmi.

Ať se daří :-)

 

8.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - učebnice 68/7 do sešitu Čj, 68/8, 69/10a ústně, 69/10b,c do sešitu Čj.

Písanka - 38 celá.

Čítanka - 78 - 79 přečíst, otázky k textu 79/1,2 písemně do Čt, zbytek ústně.

M - procvičovat stále násobení a dělení dvěma a třemi. Po víkendu budeme psát pětiminutovky.

Nezapomeňte popřát maminkám a babičkám k MDŽ.

Ať se daří :-)

 

7.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - učebnice 68/6, 69/9 do sešitu Čj, PS 17/6,7.

Písanka - 36 dopsat, 37 celá.

Čítanka - 74 Jarní řikanka - naučit se zpaměti, Princezna Jablůňka přečíst - 75/1,2 odpovědět do sešitu Čt.

M - procvičovat násobení a dělení dvěma a třemi. Oba papíry dopočítat - ne str. 15.

Ať se daří :-)

 

6.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Čj - do sešitu Čj přepiš a doplň: Li_ka, Ji_ka a Jaku_ si hrají s lopa_kou na zahrá_ce. Ra_ko, půjdeš si hrát? Dám ti sla_ký plo_  jabloně. Ať ti Ka_ka poví pohá_ku. Učebnice 68/3,4 ústně. PS 16/4, 17/5.

M - 21/5, 31/1,2,3, do sešitu MG narýsovat úsečky |KL|= 9cm4mm, |XY|=5cm7mm.

Ať se daří :-)

 

5.3.2024

Úkoly pro chybějící :-)

Prv - učebnice str. 49 celá - zopakovat téma Domov, naučit se. Do sešitu vlepit cv. 2, 3 a splnit dle zadání.

Stále procvičovat násobení a dělení dvěma a třemi. 

Ať se daří :-)

 

4.3.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 67/1a,b ústně, cv. 2 do sešitu Čj. Do sešitu Čj napsat a doplnit: Kéž by dodržel svůj slib_ . Holu_, čá_ a jestřá_ jsou ptác_. Je ža_ka také pták? Ku_ si v obchodě šrou_ a ma_ku. Pracovní sešit 15 celá, 16/1,2,3.

M - papír viz DÚ - 13 celá, 12/23 dodělat, 14/27 a,b.

Ať se daří :-)

 

9.2.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 60/14 do sešitu Čj, 63/3a ,b,c ústně. PS 7/4,5.

M - 19 celá, 20 celá. 22/4,5 přímo.

Prv - 41 - 42 přečíst, projít otázky.

Ať se daří :-)

 

8.2.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 63/4,5 ústně, PS 2 - str. 4 celá, 5/1,2, 7/1,2,3.

M - 18 celá, 20/1,2,4,6,7. Uč se násobení a dělení dvěma.

Ať se daří :-)

 

5.2.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 62/1 ústně, přečti si žlutý obdélník, PS 1 46,47 celé, PS 2 6 celá.

 M - papír "Příprava na dělení" 50/4a,b, 5 a sloupeček, papír 10/19,20. M 19/1,2,3.

Ať se daří :-)

 

1.2.2024

Úkoly pro Petra :-)

Čj - učebnice 60/13a do sešitu Čj, PS 45/8,9,10.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 31 pět řádků.

M - 18/1,2,3, trénovat násobení dvěma.

Ať se daří :-)

 

29.1.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 59/10a do sešitu Čj, PS 44/5, 45/7,8.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 30 dopsat.

Matematika - 14/3, 16/ 1,2,3,6,7,8, 17/10,11, 18/1,2.

Ať se daří :-)

 

26.1.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 59/7 do sešitu Čj, PS 43/3, 44/4.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 30 pět řádků.

M - 17/1,4, 5, 9, 11, cv. 7 vypracovat do sešitu na M.

Prv - 41 přečíst a popovídat si.

Ať se daří :-)

 

25.1.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 56/8a do sešitu Čj, PS 43/1,2.

Číst vlastní knihu.

Písanka - str. 29 celá, přinést čtenářský deník. Další termín je až 14.3.2024.

Matematika - do sešitu na M vyřeš slovní úlohu : Dopolední divadelní představení navštívilo 83 dětí, odpolední o 9 dětí méně. Kolik dětí přišlo odpoledne?

 V matematice str.16/3,6,7, 17/2.

Pondělí 29.1. ČJ M ČJ M

Úterý 30.1. plavání. S sebou: plavky, ručník, mýdlo.

Ať se daří :-)

 

24.1.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - PS 41 dodělat, 42 celá.

M - vytrhat si kartičky na kartonové příloze - pouze růžové (násobení dvěma) a dát do obálky. Str. 11 celá, 21/1.

Ať se daří :-)

 

23.1.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - učebnice 56/10 - do sešitu Čj, PS 40 celá, 41/5.

Číst svou vlastní knihu.

Písanka - 28 celá.

M - naučit se násobit dvěma, 15 celá, 16/1,5.

Prv - 40 přečíst, umět povyprávět.

Ať se daří :-)

 

19.1.2024

Úkoly pro nemocné :-)

M - do sešitu na M vyřeš tuto slovní úlohu: Na výstavu dětské kresby přišlo v pondělí 95 lidí, v úterý o 7 lidí méně. Kolik lidí přišlo v úterý? Kolik lidí přišlo ve středu?

A další slovní úloha: Leden má 31 dní. Únor má 28 dní (pokud není přestupný rok). Jaký je rozdíl v počtu dní u těchto dvou měsíců? - do sešitu M.

18.1.2024

Úkoly pro nemocné :-)

Čj - naučit se měkké souhlásky viz. učebnice 54, učebnice 55/5 b do sešitu Čj. 

Písanka - 26 pět řádků.

Čítanka - 29 celá, otázky k textu 1,2 ústně, 3 písemně do sešitu Čt (datum, nadpis Stromy žijí dál).

M - 14/1,2,3.

Od 30.1. plavání. Cena 1 350 Kč.

Ať se daří :-)

 

10. 1. 2024

Vv - na příští hodinu přinést alobal.

 

18. 12. 2023

Vv - na příští hodinu přinést zbytek vlny (bílá nebo barevná na stromky)

koření (např. badyán, hřebíček, skořice,...) a stuhu.

 

Úkoly pro Filipa :-)

Čj - pracovní sešit - 32/6,7.

Čítanka - 48 - 49 celé, báseň zpaměti, úkoly k textu ústně.

Ať se daří :-)

 

11. 10. 2023

 Výtvarná výchova - na příští hodinu (18. 10.) 

přinést vylisované listy různých tvarů.

 

11.9.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS 4/1,2,3,4.

Písanka - str. 4 dodělat.

Ať se daří :-)

 

7.6.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 93/19 do sešitu Čj, 93/21 určit ústně slovní druhy, které známe (1,5,7,8), pracovat na papíře.

Číst vlastní knihu.

M - vytrhat kartičky krát 8,9 a 10, dát do obálek, trénovat násobení a dělení probraných násobilek.

Ať se daří :-)

 

6.6.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 91/10, 93/18a,b,c - do sešitu Čj.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 30 celá.

M - 22/3,4,5, 23/1,2.

Prv - dodělat papír v sešitě Prv.

Ať se daří :-)

 

5.6.2023

Úkoly na dnešek:-)

Čj - papír postupně celý, učebnice 91/9 do sešitu Čj, povídali jsme si o spojkách.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 31 celá.

M - 20 celá, 21/1,2,4,5, 22/1,2.

Ať se daří :-)

 

31.5.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 90/6,7a,b písemně do sešitu Čj, PS 35/7,8.

Zítra 1.6.2023 - Čj, výlet. S sebou: sportovní oblečení, obuv, pokrývka hlavy, pití, kapesné.

M - 13/3,4, 20/2

Ať se daří :-)

 

19.5.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 87/4 dopsat do sešitu Čj, cv. 5 celé do sešitu Čj.

Čítanka - 110 číst, úkoly k textu ústně.

Písanka - 26 dopsat, 27 první dvě hádanky.

M - 11/4,6, 10/7 do sešitu M.

Prv - v sešitě dodělat nalepený pracovní list, učebnice 61 přečíst, naučit se.

Ať se daří :-)

 

18.5.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS 31/3,4,5, učebnice 87/5 ústně.

Čítanka - 108 přečíst, 109/1,2 vypracovat do sešitu Čt.

Čtenářský deník na 30.5.2023.

Písanka - 26 šest řádků.

M - 10/1,3,4,6,8, 11/3,5.

Ať se daří :-)

 

21.4.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 77/2 ústně, PS 24/1,2.

Čítanka - 98 přečíst, úkoly k textu ústně.

Písanka - 18 celá strana.

M - 26 dodělat, cv. 5 a 6 přímo.

Hezký víkend :-)

 

20.4.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 74/1 a,b,c ústně, 74/3 písemně do sešitu Čj, 77 důkladně přečíst žlutý obdélník a naučit se, 77/1, PS 25/6.

Čítanka - 96 přečíst, otázka k textu ústně.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 17 celá stránka.

M - 25/5,6 bez litrů, 26/1,2,3.

Ať se daří :-)

 

18.4.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS 23 celá, naučit se názvy slovních druhů zpaměti.

Čítanka - 93 Sluníčko - naučit se zpaměti na čtvrtek, 94 přečíst, otázky k textu ústně, do sešitu Čt (18.dubna Kukačková) - 95 malíř.

Písanka - 16 dodělat.

Číst vlastní knihu.

M - naučit se dělit třemi, 25/1,2,3,4.

Prv - učebnice 54 - přečíst, naučit se. 

Ať se daří :-)

 

17.4.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 72/11 do sešitu Čj, 76/1.

Čítanka - 93 celá, úkoly k textu ústně, do sešitu Čt vymyslet hádanku (17. dubna Hádanka)

Písanka - 15 dopsat, 16 pět řádků.

M - 22/1,3,4, procvičovat násobení 2,3,4,5 a dělení 2.

Ať se daří :-)

 

30.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 70/1a,b ústně, žlutý obdélník opsat do sešitu Čj, PS 14 celá.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 14 šest řádků.

M - papír s dělením 50/1,2 napsat vedle na řádek, 3,4 a,b a celý obdélník s příklady, druhý papír 6/12.

Ať se daří :-)

 

29.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

Zopakujte si učivo geometrie, blíží se test :-)

Ať se daří :-)

 

28.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 67/2 dopsat do sešitu Čj, PS 17 celá.

Písanka - 13 celá.

Číst vlastní knihu.

M - papír Příprava na dělení str. 49/1,2,3 ukazuj si na předmětech, druhý papír (posílám po Václavovi) 10/20 dodělat, 6/11 celá, můžeš bez rozkladů.

Prv - 52 přečíst a naučit.

Ať se daří :-)

 

16.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj -  učebnice 65/13 do sešitu Čj, PS 15 celá str., Marek opraví. 14/1.

Číst svou vlastní knihu.

Písanka - 8 dopsat, 9 pět řádků.

M - 28/2,3,7 - do sešitu M. Učit se násobit dvěma, třemi a čtyřmi.

Pro Adama: čtěte prosím info na webu viz. pondělí 20.3..

Ať se daří:-)

 

15.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

M - 21/2,3,4,5, naučte se měřit na milimetry, několik úseček o dané délce si narýsujte i do sešitu na geometrii.

Ať se daří :-)

 

14.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 64/10 dopsat do sešitu Čj, 65/12 ústně, žlutý obdélník napsat do sešitu Čj. PS 15 celá.

Čítanka - 89 sova - napsat do sešitu Čt tři otázky k tomuto textu. Báseň Těžký slon - přečíst, vyhledat rýmy ústně.

Písanka - 8 - šest řádků.

M - 28/1 vypracovat do sešitu M, 28/6, vytrhat kartičky k násobení 3 a 4 - do obálky.

Prv - 49 celá.

Ať se daří :-)

 

13.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 64/10 pouze dva řádky do sešitu Čj, PS 12/3, 13 celá

Čítanka - 88, otázky k textu ústně, číst vlastní knihu.

Písanka - 7 celá.

M - 27 celá, naučit se násobky č.4.

Ať se daří :-)

 

9.3.2023

Dobrý den. 

Vzhledem k tomu, že je nás tu pomálu, posílám jen pár úkolů :-)

Čj - učebnice 64/9a písemně do sešitu čj, 9b ústně. PS 12/1.

Čítanka - 86 přečíst, otázky k textu ústně, číst vlastní knihu.

 Čtenářský deník na 31.3.

Písanka - str. 6 celá.

M - procvičovat násobení č. 2 a 3.

Ať se daří :-)

 

7.3.2023

Dnes tu mám jen dva druháky, tak posílám jen trochu práce :-)

Hlavně se uzdravte :-)

Čj - PS 11/3,4,5, do Čj vypracujte přírodovědce nebo spisovatele nebo učitele viz. str. 11.

M - 24 dodělat. Procvičujte násobení číslem 2 a 3, nezapomeňte sčítat a odčítat :-)

Ať se daří :-)

 

6.3.2023

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS 10 celá, 11/1,2.

M - 24/1 do sešitu, 2, 4,5,6,8.

Čítanka - 80 přečíst, otázky k textu 1,2,4 ústně, 3 písemně do Čt - datum, nadpis viz název příběhu.

Písanka - 6 pouze Co se jí a co se pije:

Prv - 48 přečíst, naučit se. Tajenku cv. 2 a 3 vlepit do sešitu Prv a vypracovat.

Ať se daří :-)

 

3.3.2023

Úkoly pro Vojtu :-)

Čj - PS - 9 celá, 10/1,2.

M - učit se násobit čísly 2 a 3, 23 - celá, 24/1 do sešitu, 2,3 přímo bez Kč.

Písanka - 5 dopsat.

Prv - 46 - 48 přečíst a naučit se. Papír vystřihnout první tajenku, do sešitu Prv - datum, Pokojové rostliny, vlepit  a vyplnit tajenku.

Ať se daří :-)

 

13.2.2023

Úkoly pro Natálku :-)

Čj - pracovali jsme v novém pracovním sešitě - doděláš si postupně. Učebnice 62 přečíst žlutý obdélník.

Čítanka - 72 přečíst, do sešitu Čt vypracovat otázky 73/1,2.

Písanka - 3 celá.

M - 14/1,2,3, 13/1,2,3,4,5.

Ať se daří :-)

 

9.2.2023

Úkoly pro Veroniku :-)

Čj - učebnice 58/6 a,b,c,d,e,f.

Čítanka - 68 - 69 přečíst, úkoly k textu ústně. Budu zkoušet básničku str. 65 "Kdy potkáte skřítka".

Písanka č. 2 - str. 2 pouze psací část.

M - papír 41 dodělat, 42/1. M 13/1,2,3, str. 11 dodělat.

Ať se daří :-)

 

7.2.2023

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 59/8,9,10 do sešitu Čj, papír dodělat str. 3,4,5 (posílám po Václavovi), PS 44 - 50 dodělat.

Čítanka -66 - 67, otázky k tešxtu ústně, číst vlastní knihu.

Písanka č. 2 (posílám po Václavovi) - 1 celá.

M - 10/1 prosím s rodiči, 12 celá, papír (posílám po Václavovi) 41/1,2 vyvozujeme násobení.

Prv - učebnice 44 přečíst, naučit.

Ať se daří :-)

 

26.1.2023

Úkoly pro Verču a Vojtu :-)

Čj - PS 44/4,5. Učebnice 55/5 pouze věty do sešitu Čj.

Číst vlastní knihu, zítra čtenářský deník.

Písanka - 37 pět řádků.

M - 9/1, 7/2, 8/8.

Příští týden začíná ve středu 1.2. plavání. 

Po dobu plavání platí tento rozvrh:

Po ČJ M ČJ ČJ

St plavání VV Mg

Čt ČJ M ČJ TV ČJ 

Ať se daří :-)

 

25.1.2023

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 53/15 do sešitu Čj, 59/10a do sešitu Čj, b ústně. PS 37 dodělat, 43/1,2,3, 44/4.

Čítanka - 62 - 63 přečíst, otázky k textu ústně. V pátek 27.1. se odevzdává čtenářský deník, tak až budeš zdravá, nezapomeň ho vzít s sebou.

Písanka - 36 dopsat.

M - 8/3 do sešitu dodělat, 4, 9/1, 5 celá strana. Do sešitu vypracovat tuto slovní úlohu: V lesní oboře žilo 35 kusů srnčí zvěře. Muflonů tam bylo o 7 méně. Kolik muflonů žilo v lesní oboře?

Prv - učebnice 40 přečíst, naučit se. 

Ať to jde :-)

 

16.1.2023

Úkoly pro Adama :-)

Sešity máš u MŠ na stolečku :-)

Čj - PS - 39/4,5,6, učebnice 54/1 a,b ústně, naučit se žlutý obdélník - měkké souhlásky.

Čítanka - 58 přečíst, otázky k příběhu ústně.

Písanka - 32 pět řádků.

M - 4/3 vypracovat do malého sešitu, 6/1,2,3.

Ať se daří :-)

 

6.1.2023

Úkoly pro Verču :-)

Čj - PS 38 celá.

Čítanka - 55 - Popletené pohádky, Uhodnete ...? Číst vlastní knihu - čt. deník 27.1.

M - číslo 6 - 1/4,8, 2/2,3.

Prv - učebnice 36 - 37 - umět názvy měsíců v roce, měsíce jednotlivých ročních období.

Ať se daří :-)

 

5.1.2023

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 48/4a,b,c, 51/1 a žlutý naučit se, PS 35/7,8,9,10.

Čítanka - 52 přečíst, otázky k textu ústně.

Dopsat dopis paní Březinové viz. Teta to plete.

M - číslo 5 - 19/4, zopakuj si rýsování úseček, pět jich narýsuj do sešitu na geometrii. Číslo 6 (posílám po Vaškovi) - 1/1,2,3,6

Ať se daří :-)

 

3.1.2023

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 48/3 a,b ústně, PS - 34/3,4,5,6.

Číst vlastní knihu.

M - dodělávat matematiku číslo 5.

Prv - učebnice 36 úvod a Zima, 37 Podzim naučit se. Do sešitu nalepit 2 papíry - posílám po Václavovi - a doplnit.

Ať se daří :-)

 

16.12.2022

Úkoly pro Adama :-)

Čj - učebnice 48/1a,b - ústně, 49/8 - čtyři věty do sešitu Čj, PS - 33/2.

Číst vlastní knihu.

M - 29/3,4,5 do sešitu M. Procvičovat sčítání a odčítání.

Prvouka - zopakovat téma Nový rok, do sešitu. datum, nadpis Nový rok, slovo Přání a napsat alespoň čtyři přání do nového roku a nakreslit obrázek.

Hezký víkend a ať se daří :-)

 

13.12.2022

Úkoly pro Natálku :-)

Čj - učebnice 45/4 a do sešitu Čj, PS - 32/5,6.

Čítanka - 46 přečíst, otázky k textu ústně.

Písanka - 24 dopsat.

M - 27/3 do sešitu M, 4,5,6, 28/1.

Prv - učebnice 34 přečíst a úkoly dole na stránce ústně.

Ať se daří :-)

 

12.12.2022

Úkoly pro Natálku :-)

Čj - učebnice 45/1a,b,c přečíst, žlutý obdélník - naučit se, 45/2 ústně-. PS 31/1,2,3,4.

Čítanka - 40 přečíst, do sešitu Čt - datum, nadpis Sen pro medvídka, odpovědět celou větou na otázky 42/1,2 k textu.

Písanka - 24 - pět řádků.

M - 26 dodělat, cv. 7 do sešitu M, 27/1,2.

Ať se daří :-)

 

9.12.2022

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 36/3 věty do sešitu Čj, 44/2 ústně.

Písanka - 23 dopsat.

Čítanka - 39 přečíst, úkoly k textu ústně.

M - 26/1,2,3, procvičovat sčítání a odčítání.

Prv - učebnice 34 přečíst.

Ať se daří a hezký víkend přeji :-)

 

8.12.2022

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 44/1a,b,c a žlutý obdélník ústně, PS 30 celá.

Číst vlastní knihu, my jsme četli "Teta to plete".

Písanka - 22 dopsat, 23 - 3 řádky.

M - 22/3 do sešitu M, 4,5,9, 23/1,2,3,4 do sešitu M.

Od pondělí 12.12. fungujeme opět podle rozvrhu. Nezapomeňte na oblečení na Tv. Pokud bude sníh, půjde se ven - vhodné oblečení, boby.

Ať se daří :-)

 

7.12.2022

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 43/1 a,b ústně. PS 29/1,2,3,4.

M - 10/1, 15 přečíst a cv. 1,2,3,4.

Ať se daří :-)

 

6.12.2022

Úkoly na dnešek :-)

ČJ pro Vojtu a Veroniku ( z 5.12.) - učebnice 40/1a,b, 2 ústně, žlutý obdélník přepsat do sešitu Čj.

Čj pro všechny - učebnice 43 žlutý obdélník - naučit se zpaměti. 43/2a přepsat do sešitu Čj, všechny samohlásky označit tužkou kroužkem pod samohláskou.

Písanka - 22 pět řádků.

Číst vlastní knihu, blíží se odevzdání čtenářského deníku 20.12.2022.

M - 20, 21 celé, 22/1,2.

Prv - opakovat téma zima.

Ať se daří :-)

 

1.12.2022

Úkoly pro Vojtu :-)

Čj - učebnice 41/2 a,b,c, 3. PS 28/4,5.

Čítanka - 33 žlutý obdélník 1,2 vypracovat do sešitu Čt, přečíst sovu, 38 přečíst, otázky k textu ústně.

M - 20 dodělat, 21/1,2,3 do sešitu M.

Prv - učebnice 33 přečíst, otázky.

Ať se daří. 

 

29.11.2022

Úkoly pro Vojtu :-)

Čj - učebnice 38/5 ústně, 6 písemně správně do sešitu, 40/3 a,b, PS28/1,2,3.

M - 17 celá, 18/1,2,3,4.

Ať se daří :-)

 

24.11.2022

Úkoly pro Marka a Veroniku :-)

ČJ - učebnice 33/1 a,b,c, 33/2 a,b,c - první sloku i s nadpisem přepsat do sešitu Čj, 33/3 a žlutý obdélník. 37/1,2a ústně, 40/1a,b a žlutý obdélník. PS 25/4,5 dodělat, 26/1,2, 27 celá.

Číst vlastní knihu.

M - 16/5,6,7 do sešitu,8. jinak jsme písemně sčítali na str. 17/1 a odčítali 17/2, vysvětlím ve škole.

Do notýsku jsme si připomínali bruslení v po 28.11. V pá 2.12. jedeme na Veselý kopec. S sebou: teplé oblečení, svačinu, kapesné. Cena: 200 Kč.

Ať se daří :-)

 

22.11.

Úkoly pro Verču a Marka :-)

ČJ - učebnice 35/2 - písemně do sešitu, 3 ústně, 36/1 přečíst i žlutý obdélník, 36/2a do sešitu, b,c ústně, 36/3 a,b ústně,

PS 24/1,2,3

Písanka - 20 dopsat, 21 - 4 řádky.

Číst vlastní knihu.

M - 13 celá, 14 celá - cv. 4 do sešitu M, 16/2,3,4

Prv - opakovat téma les.

Připomínám čtenářský deník a úkol z prvouky v sešitě.

Ať se daří :-)

 

1.11.2022

Úkoly pro Vojtu :-)

ČJ - učebnice 27/8 - nejprve ústně, pak si vyber jeden obdélník a napiš k němu 4 věty do sešitu ČJ. PS - 15/7, 16/8,9.

Čítanka - 26 přečíst, otázky k textu ústně.

Písanka - 16 - 5 řádků.

M 4 - u MŠ - 30/5,6 přímo,7, 31/2,3,4 přímo

M 5 - nechám ji u MŠ - 1 celá, 2/1,2.

Ať se daří :-)

 

11.10.2022

Úkoly pro Verču :-)

Č j - učebnice 21 - projít, splnit úkoly, žlutý obdélník se naučit. 22/1,2 ústně - žlutý obdélník se naučit. 22/3 písemně do sešitu Čj.

Číst vlastní knihu, do sešitu Čt  - datum, nadpis "Hafan, který neštěkal " odpovědět na otázku č. 4 str. 21 v čítance a nakreslit ilustraci k textu.

Písanka - 10 - 5 řádků.

M - 23/1,3 zelený do sešitu M. 24/2,3. Papír 10/6,8.

Prvouka - stále se bavíme o ovoci a zelenině, po Vaškovi pošlu papír - úkol 14 vystřihnout, nalepit do sešitu a splnit.

Ať se daří :-)

 

7.10.2022

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 20/2. PS - 13/4, papír 12 celý.

Čítanka - 20 - 21 přečíst, úkoly k textu ústně.

Písanka - 14 celá.

M - 22/3 do sešitu M, 4,6, 23/2,4.

Prv - do sešitu na prvouku namalovat dva ovocné stromy a keře i s plody a pojmenovat je.

Ať se daří :-)

 

6.10.2022

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 20/1a,b a žlutý obdélník - vše ústně. Po Vaškovi posílám papír - 15/1,2,3.

M - 21/3,4,5, 6 žlutý do sešitu M, 22/5.

Ať se daří :-)

 

5.10.2022

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 19 celá přečíst, cv. 3 nadpis a první sloku přepsat do sešitu Čj.

M - str. 25 celá.

Ať se daří. 

 

4.10.2022

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 18/1a,b,c,d - ústně, přečíst žlutý obdélník. 18/2 do sešitu Čj.

Čítanka - 19 Mravenčí ukolébavka a hádanky - přečíst, splnit úkoly k textu, číst vlastní knihu.

Písanka - dopsat str. s i.

M - 21/6 zelený do sešitu M, 22/1,2.

Prv - 19 přečíst, splnit úkoly dole na stránce, naučit se.

Ať se daří :-)

 

3.10.2022

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS 12 celá. Učebnice 16/2 ústně. Opakovat abecedu.

M - 20/4,5, 21/1.

Ať se daří :-)

 

30.9.2022

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS 10/11, 11/12,13. Učebnice 16/1 a,b - do sešitu Čj.

Čítanka - 18 přečíst, otázky k textu ústně.

Písanka - 9 pět řádků.

M - 19/5, 20/1,2,3 do sešitu M

Prv - 18 přečíst, úkoly pod textem ústně, naučit se.

Ať se daří, hezký víkend :-)

 

 

29.9.2022

Úkoly na dnešní den :-)

Č j - učebnice 15/14 a 15 ústně. PS 10/9,10.

Čítanka - 17 Popletené básničky, zelený obdélník - přečíst. Do sešitu Čt - dnešní datum, nadpis Popletené básničky, hra spisovatel nebo básník. Číst vlastní knihu.

M - 18/4,5, 19/1,3.

Ať se daří :-)

 

27.9.2022

Úkoly pro Vojtu :-)

Čj - učebnice 13/7 dopsat věty do sešitu Čj, 14/12 - do sešitu Čj pojmenovat první řadu obrázků (5 slov) a očíslovat podle abecedy. 15 přečíst žlutý obdélník, cv. 13 a 14 ústně.

Čítanka - 16 přečíst. 17 úkoly k textu ústně, číst vlastní knihu.

Písanka - dopsat stránku s u.

M - 18/3 celé přepsat do sešitu M a vypočítat, 18/5, 19/2. Procvičovat sčítání a odčítání do dvaceti.

Prv - 17 přečíst, odpovědět na otázky, naučit se.

Ať se daří :-)

 

22.9.2022

Úkoly pro Marka :-)

Čj - učit se celou abecedu, PS 8/1,2,3.

Čítanka - 13 přečíst oba texty a ústně splnit úkoly. Básničku "Ptáci" přepsat do sešitu Čt.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 15 - 5 řádků.

Matematiku si doděláš o víkendu.

Ať se daří :-)

 

14.9.2022

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 8/7,8 ústně, 9 celá přečíst, na otázky zodpovědět, 10/2a,b do sešitu Čj. PS 7/13,14.

Čítanka - 9 báseň a otázky k ní, číst vlastní knihu.

Písanka - 5 celá.

Prv - učebnice 10 přečíst, do sešitu na Prv datum, nadpis "Pravidla chování" a napsat tři pravidla.

Ať se daří :-)

 

12.9.2022

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 7/4 a,b,c,d,e. 8/5 ústně, 8/6 písemně do sešitu Čj. PS 6/8 a,b. 7/10, 11, 12.

Čítanka - str. 6 - 9, příběhy přečíst, ústně vypracovat otázky k textu. Na str.9 nedělat básničku. Str. 5 báseň "Písnička" - přepsat na papír.

Písanka - 4 celá.

M - platí procvičování viz. 8.9., matematika 14 celá.

Ať se daří :-)

 

8.9. 2022

Úkoly pro Verču :-)

Čj - učebnice 7/3 a,b,c, PS 4/4,5, 6/8c,d.

M - procvičovat sčítání a odčítání 0-20 bez přechodu přes 10, sčítání 0-20 s přechodem přes deset. Učebnice 14/1,2, 13/4 přepsat a vypočítat.

Číst vlastní knihu.

Písanka - 3 celá.

Ať se daří :-)

 

1. 9. 2022

Seznam na výtvarnou výchovu:
nůžky, tekuté lepidlo herkules, tuhé lepidlo, tužka č. 1, pastelky, ořezávátko, guma, černý centrofix, voskovky, barevné papíry, štětce ploché i kulaté různých velikostí, vodové a  temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, omyvatelný ubrus na lavici, pracovní oděv, hadr na utírání.
 
Hudební výchova:
  učebnice Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, flétnička.
 
Tělesná výchova:
do tělocvičny - sportovní boty nebo cvičky s bílou podrážkou, kraťasy a tričko

na ven – vhodné sportovní boty a oblečení.