Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


 

 

2. ročník

Ahoj školáci,
tady jsou úkoly z dnešního dne.

 

27.5.2022

Úkoly pro Pepu :-)

Čj - do sešitu Čj přepiš a doplň i/y: Zahradn_c_ se př_pravili na jarn_ svátk_. Ze sklen_ků př_vezli květ_n_ řezané i v květ_náč_ch. Rád si př_von_m k fialkám. Jsou c_t_t i dalš_ vůně.

PS 34 celá.

M - 23/1,2,3 oranžový a růžový přepsat do sešitu a vypočítat, 4.

Písanka - 16 celá, číst vlastní knihu, v úterý 31.5. odevzdáváme čtenářský deník.

Prv - učebnice 62 přečíst, PS 62 celá.

V po 30.5. jedeme na dopravní hřiště, info v notýsku, cyklistickou helmu s sebou.

Ať se daří :-)

 

24.5.2022

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 89/3 do sešitu, PS 32/ dole adresa s pozdravem

Písanka - 15 celá.

Číst vlastní knihu.

M - 21/1,4,5,6

Prv - učebnice 62 přečíst.

Ať se daří :-)

 

23.5.2022

Úkoly pro kluky :-)

Čj -  učebnice 87/5 do sešitu Čj, PS 33 celá.

Písanka - 14 celá.

Čítanka - 100 Před usnutím - otázky k textu ústně, číst svou knihu

M - 20/ 3,4,5 do sešitu M.

Ať se daří :-)

 

19.5.2022

Úkoly pro kluky :-)

Čj - učebnice 86/2 do sešitu Čj, 87/4 ústně. PS 30 dodělat, 31 celá.

Čítanka - 98 přečíst, 99/1,2,3 - na tyto tři otázky písemně odpovědět do Čt, 100 - naučit se hezky přečíst a zarecitovat báseň Před usnutím (ne zpaměti)

Písanka - 13 celá.

M - 18 dodělat, 19 celá.

Ať se daří :-)

 

17.5.2022

Úkoly pro Lukáše :-)

Omlouvám se, že až nyní.

Čj - učebnice 85/6,7 ústně, cv. 8 do sešitu Čj. PS 30/3 a,b

Čítanka - 96 přečíst, odpovědět ústně na otázky k textu.

M - 18/1,2,3, 17/2,3

Prv - učebnice 60 - 61 přečíst.

Ať se daří :-)

 

12.5.2022

Úkoly pro Lukáše :-)

Čj - učebnice 83/4,5 ústně. PS 27/8, 29 celá.

Číst svou vlastní knihu.

M - 14 dodělat, 15/1, 2 zelený, 3.

Ať se daří :-)

 

9.5.2022

Úkoly pro Eričku :-)

ČJ - PS 27 dodělat, učebnice 82/1 a, b, c, e do sešitu Čj.

M - 14/1,2, vytrhej si násobky 7 - vše zelené.

Písanka - 8 dopsat.

Čti si vlastní knihu.

Ať se daří :-)

 

6.5.2022

Úkoly pro Eričku :-)

Čj - učebnice 81/4 do sešitu Čj, 5 ústně. PS 27/6.

M - 12/5,6,7 do sešitu. 7/6,7.

Písanka - 7 dopsat, 8 čtyři řádky.

Ať se daří a hezký víkend :-)

 

5.5.2022

Úkoly pro Eričku :-)

ČJ - učebnice 81/3 - přepsat písničku, dopnit do sešitu Čj. Str. 79/1 a, b. 79/2 - napsat vyprávění do sešitu Čj. PS 26/1,3,4,5.

M - 12/1,2,3,4. 13/3,4.

Ať se daří :-)

 

22.4.2022

Úkoly pro Jirku :-)

Čj - PS 23 dodělat, 75/7 do sešitu Čj.

Hezký víkend :-)

 

21.4.2022

Zkontrolujte dětem pomůcky na Vv a nejen na ni

- nůžky, lepidlo, pastelky, tužku, ořezávátko, gumu atd.

 

Úkoly pro Jirku :-)

Čj - 76 překreslit domeček se slovními druhy do sešitu Čj. PS - 23/1,2.

Písanka - str. 4 pět řádků.

Číst vlastní knihu.

M - str. 8/1,2,3,4 - celé do sešitu M.

Prv - učebnice 56 - 58 projít a naučit se.

Ať se daří :-)

 

20.4.2022

Úkoly pro Jirku :-)

Čj - učebnice 75/6,7 do sešitu Čj, 76 prohlédnout si přehled slovních druhů a naučit se jej zpaměti.

Čít - 84 přečíst, ústně odpovědět na otázky k textu, do sešitu Čt viz 85 malíř.

Pís - str. 3 celá.

M - str. 6 celá, 7/2 růžový do sešitu, 13/1,2.

Ať se daří :-)

 

25.3.2022

Úkoly pro Lukáše :-)

Čj - učebnice 72/11 do sešitu Čj, PS - 17 celá.

Číst vlastní knihu.

M - 30/5 do sešitu M, 6,7,8. Trénuj násobení a dělení.

Prv - PS - 50, 51 celé. 

Ať se daří :-)

 

24.3.2022

Úkoly pro Lukáše :-)

Čj - učebnice 70/2 do sešitu Čj, PS 16 celá.

Číst vlastní knihu.

M - 29 celá, 30/1,2,3,4 fialový do sešitu, oranžový přímo, 6,7,8.

Ať se daří :-)

 

17.3.2022

Úkoly pro Jirku :-)

Čj - uč. 67/1 projít, naučit se dě, tě, ně. 67/2 do sešitu Čj. Udělat opravu v sešitě Di a přinést. PS 15 celá, 14/1 pořádně přečíst a opravit, 13/1,2.

Čítanka - 72 přečíst, do sešitu Čt odpovědět na 73/1,2,3. Zbytek ústně. Číst vlastní knihu.

Písanka - 38 další čtyři řádky.

M - dodělat str.24,25. 26/1,2,3,5 do sešitu M. 27/1,2,3.

Ať se daří :-)

 

10.3.2022

Úkoly pro Pepu :-)

Čj - učebnice 64/9a,b - do sešitu Čj, PS - 10 celá, 11/1,2,3

Čítanka - 70 - 71, otázky k textu písemně do sešitu Čt.

Písanka - 36 - 37 celá.

M - 23 -24 celé, 31 celá.

Ať se daří :-)

 

7.3.2022

Úkoly :-)

ČJ - učebnice 63/5,6 do sešitu Čj, PS 9 celá, 10/1,2.

Čítanka - 68 přečíst, otázky k textu ústně, 69 báseň naučit se zpaměni, do sešitu Čt nadpis Kamarád - napsat, kdo to je, co pro tebe znamená.

Písanka - 36 celá.

M - 22 - dodělat, cv. 5 do sešitu M. 23 celá - naučit se násobky čísla 3.

Prv - učebnice 46 -48 přečíst, PS - 46,47 celé.

Práci si rozložte i do zítřka.

Ať se daří :-)

 

 

3.3.2022

Úkoly :-)

Čj - učebnice 63/4 do seš. Čj, PS - 8 dodělat.

Písanka - str. 35 celá.

Čítanka - 66  přečíst, otázky k příběhu ústně.

M - 20 dodělat. Pozor na cv. 6 a 8. Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. 22/1,2. Procvičujte násobení a dělení dvěma, sčítání a osčítání do 100.

Ať se daří :-)

 

2.3.2022

Zde máte úkoly na dněšek :-)

Čj - PS 7 dodělat, bude celá hotová, 8/1,2. Učebnice - 60/15 - nechte si nadiktovat :-)

M - 21 - celá. Do sešitu na geometrii narýsuj dle zadání: |AB|=8 cm, |OK|=2cm5mm, |XY|=10cm, |PR|=6cm6mm.

Ať se daří :-)

 

28.2.2022

Úkoly na pondělí :-)

Čj - PS 6 celá, 7/1,2.

Čítanka - 65 Kdy potkáte skřítka - naučit se zpaměti

Písanka - R, Ř celá stránka.

M - 19 dodělat, trénovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100. 20/1,2,3,4.

Prv - PS - 42,45 celé, učebnice 43 přečíst a naučit se.

Ať se daří :-)

 

25.2.2022

Úkoly na dnešek :-)

ČJ - PS 2 str. 4,5 celé.

Čítanka - 64 - 65 přečíst, odpovědět ústně na otázky k textu.

Písanka - 32 celá.

M - procvičovat násobení dvěma, 19/1,2,3. 18 dodělej.

Prvouka - učebnice 42 přečíst a naučit, PS 44 celá.

Hezký víkend. :-)

 

11.2.2022

Úkoly :-)

Čj - uč. 59/9 - do sešitu Čj, PS 45/10,46/11.

Číst svou vlastní knihu. My jsme dočetli Sísu :-)

M - 16/1,2,4,5, 17/1.

Prv - učebnice 44,41. PS 41,44.

Přeji hezké prázdniny :-)

 

10.2.2022

Hezký den :-)

Úkoly na dnešek jsou tu :-)

Čj - učebnice 59/8 - do sešitu Čj, PS 44/5, 45/7,8,9

M - papír 43/2,3, matematika 13/1,5,6, 15/celá -naučit se násobky čísla dvě.

Ať se daří :-)

P.S. Nezapomeňte si číst nějakou pěknou knížku. 21.2. přineste čtenářský deník :-)

 

9.2.2022

Zdravím:-)

Úkoly na dnešek :-)

Čj - PS 44/4, učebnice 59/7 do sešitu Čj.

M - 14 dodělat, 11/1,2.

Ať se daří :-)

 

7.2.2022

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 57/3 - do sešitu Čj, 58/5 - ústně, 59/11 - ústně

Písanka - dopsat str. s K

Čítanka - 62 - 63 - znovu přečíst, otázky k textu ústně, do sešitu Čt - datum, nadpis Jak rozhněvali vílu Dunu - napsat, jak bych potrestal skřítky

M - 12/4 - celé do sešitu M, 2,3, 14/1

Prvouka - učebnice 44 - pročíst, zkusit na papír vytvořit rodokmen své rodiny

Ať se daří :-)

 

31.1.2022

Úkoly na dnešek :-)

ČJ - uč. 53/14 - do sešitu Čj, 54/1 a,b - naučit se měkké souhlásky.

M - 10/2,4,5 ,12/1,2

Čítanka - 62 - úkoly k textu ústně.

Písanka - 30 - pět řádků.

Ať se daří :-)

 

28. 1. 2022

Ahoj Kryštofe :-)

Tady jsou úkoly z dneška.

Čj - učebnice 55/5, doplň správně slova a celé věty opiš do sešitu Čj.

Pracovní sešit - vyplň celou str. 41.

M - 10/3 - první sloupec opiš do sešitu M, 

druhý vyplň přímo do pracovního sešitu.

Písanka - měla by být dopsána až na str. 29.

Ať se daří :-)

 

27. 1. 2022

Ahoj Kryštofe :-)

Tady jsou úkoly z dneška a včerejška.

Čj - učebnice 53/14 ústně, 53/15 a),b) písemně do sešitu Čj.

Pracovní sešit - měly by být doplněny str. 39 a 40.

M - 9/7, 8, 9.

Písanka - měla by být dopsána až na str. 28.

Ať se daří :-)

 

20.1.2022

Dobrý den, zde jsou úkoly na 21.1.2022

Čj - učebnice 51/7 do sešitu Čj. PS 38 celá.

M - Na str. 8 máme slíbené odčítání přes desítku. Vzpomeňte si na to, co již umíme. 

93 - 5 =     umíme 13 - 5 = 8, proto 93 - 5 = 88. Nebo umíme rozklad 13 - 5 = 13 - 3 - 2 = 10 - 2 =8, proto 93 - 5 = 93 - 3 - 2 = 90 - 2= 88. Pokud přijdete ještě na jiný recept, jak vypočítat, tak to bude prima :-)

Str. 8/1,2,4 . Pokud by u cv. 2 nešel rozklad, tak jej nedělejte a rovnou vypočítejte.

Čítanka - str. 60 přečíst, otázky k textu ústně.

Písanka - na další stránce pět řádků.

PRV - učebnice 39 přečíst, zkoušet na hodinách. PS 39 cv. 1 a 2.

Ať se daří :-)

 

20.1.2022

Ahoj Pepo :-)

Tady jsou dnešní úkoly.

Čj - učebnice 51/5,6 do sešitu ČJ. 52/8 a,b,c,d vše písemně do sešitu Čj.

M - 7/2, trénuj dané typy příkladů.

Písanka - písmeno p - celá strana.

Čítanka - 58 - úkoly k textu ústně.

Ať se daří :-)

 

19.1.2022

Ahoj Pepo :-)

Posílám úkoly za včerejšek i dnešek.

Čj - učebnice 51/1,2,4 - do sešitu Čj. PS 37 celá, 38/1,2.

M 6 - str. 6 celá, 7/1,6.

M 7 - 24 - 25 celé.

Prv - 38 - 39 celé. PS 38 - 39 celé.

Čítanka - 56 přečíst, úkoly k textu ústně.

Písanka - dopsat malé j.

Ať se daří :-)

 

7.1.2022

Zdravím vás kluci :-)

Úkoly na dnešek.

Čj - uč. 46/2 - do sešitu Čj napsat správné věty, zakroužkovat dvojhlásky au, ou. 47/1a,b,c, přečíst si žlutý obdélník.

M - 2/4,5,6,7 - zaměřit se na zápis u slovních úloh, 3/3,4

Prv - naučit se měsíce v roce i v jednotlivých ročních obdobích, mít představu o tom, co se děje v jednotlivých ročních obdobích.

Ať se daří, přeji hezký víkend.

 

17.12.2021

Krásný den :-)

Čj - PS 29 dodělat, 30/5. Učebnice 43/3 ústně.

Čítanka - 46 celá. 

Písanka - str. 19 dopsat.

M - str. 32 celá.

Ať se daří a hezký víkend :-)

 

16.12.2021

Úkoly 15. a 16.12. :-)

Čj - PS - 29/1,2,3. Učebnice 42/2,3 ústně. 43/1a,b a žlutý obdélník, 43/2 - přepsat do sešitu Čj, samohlásky zakroužkovat.

M - str. 27 dodělat.

Čítanka - 47 - celá projít ústně.

Ať se daří :-)

 

14.12.2021

Úkoly na dnešek :-)

ČJ - PS - 28 dodělat. Učebnice 42/1 a,b ústně. Projděte si žlutou tabulku.

M - 26/6,7 - do sešitu, 27/2,5. Trénujte + - do 100.

Čítanka - 43 celá ústně. Otázky ve žlutém obdélníku písemně do Čt.

Písanka - 19 - 5 řádků.

Prv - povídejte si o adventu a Vánocích.

Ať se daří:-)

 

13.12.2021

Dobrý den, úkoly na dnešek jsou tu :-)

Čj - PS - 28/1,2,3. Učebnice 41/2 a,b,c - ústně, 3a - písemně do Čj, b,c - ústně.

Čítanka - 42 celá.

Písanka - 18 - dopsat.

M - 26/3,4,5. 27/1.

Ať se daří :-)

 

10.12.2021

Úkoly na dnešek :-)

Čj - učebnice 40/3a,b, 41/1 a žlutý obdélník - přečíst.

Čítanka - 40 - 41 přečíst a povyprávět o obsahu.

Písanka - str. 18 - 5 řádků.

M - 26/1,2, orientace v číselné řadě 0-100, před, za 55 apod., o 10 více, méně než 52, procvičovat příklady do 20 s přechodem přes 10.

Prv - učebnice 34 - přečíst, popovídat si o Vánocích.

Ať se daří :-)

 

9.12.2021

Hezký den :-)

ČJ - učebnice 38/8 - do sešitu, 40/1 a žlutý projít ústně

Čítanka - 39 přečíst, otázky k textu ústně, žlutý obdélník vypracovat do Čt

Písanka - dopsat str. 17

M- 23 dodělat

Ať se daří :-)

 

7.12.2021

Ahoj Kryštofe a Pepo, zde máte úkoly na dnešek i zítřek :-) (7. a 8.12.)

Čj - učebnice 36/3 do sešitu Čj, 37 celá ústně. PS 26/1,2, 27 celá

Čítanka - 38 přečíst, otázky k textu vypracovat do Čt.

Písanka - str. 17 - 5 řádků

M - 22 dodělat, 23/3,4 do sešitu, 19 celá

Prv - učebnice 33 přečíst a naučit se, PS 33 celá

Ať se daří :-)

 

6.12.2021

Úkoly na dnešek

Čj - PS - 25 celá, uč. 36/1 ústně, 36/2 do Čj

M - 22/1,2,3 - do sešitu, 23/1,2

Ať se daří :-)

 

2.12.2021

Dobrý den :-)

Dnes jsme si vylosovali, komu koupíme dárek k Vánocům. Vojta koupí Adamovi, Jakub Natálce a Pepa koupí Jakubovi. Děkuji :-)

Práce na dnešek.

Čj - PS - 24 - dodělat.

Číst vlastní knihu - čtenářský deník donést 15.12.2021

M - 21 celá

Zítra úkoly posílat nebudu, jedeme na Veselý Kopec.

Mějte hezký víkend a ať se daří :-)

 

1.12.2021

Krásné ráno :-)

Zde jsou úkoly za včerejšek i dnešek.

ČJ - PS 22,23 celé - procvičujeme slova protikladná, učebnice 35/1 - pročíst, 35/2 - do sešitu Čj, 35/3 - ústně. PS 24/1,2.

M - str. 20 celá, 15 celá.

Čítanka - 32 - 33 - otázky k textu ústně.

Písanka - dopsat str. 16.

Prv - učebnice str. 31 - 32. PS - 31, 32 - celé.

Ať se daří :-)

 

29.11.2021

Krásné pondělí :-)

ČJ - PS - 21 celá.

M - 18 - dodělat.

Ať se daří :-) 

 

26.11.2021

Dnešní úkoly :-)

Čj - učebnice 34/1, žlutý obdélník,2 - ústně, 3 - písemně do sešitu.

Číst svou vlastní knihu, příprava na vypracování čtenářského deníku za prosinec, termín včas napíši.

M - str. 17/3,4,5,6.

Prv - uč. 30 - přečíst a naučit, PS str. 30.

Přeji hezký víkend :-)

 

25.11.2021

Dobré ráno, úkoly na dnešek jsou tu :-)

ČJ - PS 19/3, 20 celá

Písanka - dopsat do str. 15, str. 16 - 5 řádků.

Čítanka - 30 - 31 a otázky k textu ústně.

M - str. 16/3, 4 do sešitu, 5, stále procvičovat příklady do 20 s přechodem přes 10 (5+7, 15-9)

Ať se daří :-)

 

24.11.2021

Úkoly na dnešek :-)

ČJ - učebnice 32/2a do sešitu Čj, PS 19/1,2.

M - str. 9 - celá.

Ať se daří :-)

 

23.11.2021

Úkoly jsou zde :-)

ČJ - učebnicve 31/4a - ústně, b písemně do sešitu Čj, 32/1 - důkladně pročíst i žlutý obdélník.

Číst si knihu.

M - dodělat str. 16, cv. 7 do sešitu.

Prv - učebnice 28 - 29 - naučit se, PS 28 - 29.

Ať se daří :-)

 

22.11.2021

Úkoly na dnešek :-)

ČJ - uč. 31/1 - přečíst i žlutý obdélník, 31/2a,b - ústně, 31/3 - písemně do sešitu Čj

M - str. 16/ 2,3,4,6

Ať se daří :-)

 

19.11.2021

Dobré ráno :-)

Posílám ještě malý úkolík z ČJ.

Učebnice - str. 30 projít celé.

Hezký den :-)

K. Stojanová

 

18.11.2021

Dobrý den, milí druháci.

Posílám úkoly na dnešní den a pátek 19.11.

Čj - opakujte si druhy vět, napište si diktát: Voják má pušku. Chutná vám to? Kup máslo a sádlo. Ať máme dobrou náladu. Dej mu kousek chleba. 

Čtěte knihu. V písance dopište vše do str. 15 včetně.

M - str. 13 a 14 celé, pokud by něco nešlo, vysvětlíme ve škole.

Ať se daří :-)

 

11.11.2021

Krásné ráno všem druhákům a jejich rodičům, kteří bohužel museli zůstat doma.

Posílám pár typů na domácí práci. Hlavně ale odpočívejte, vyležte se z rýmiček a buďte zdraví :-)

Čj - psát krátké diktáty, přepisy a opisy z dětských knížek, určovat druhy vět. PS str 17 a 18 celá.

M - str. 7 - 8 celé. Pokud by byl problém, dopovídáme ve škole. Totéž str. 11 a 12 - celé.

Prv - pošlu po spolužácích, dají do schránky. Uč 25 - 27 přečíst, naučit se, projít si otázky dole na stránkách. Ps 25 - 27.

Číst si knihu, přinést do školy čtenářský deník.

Mějte se hezky a ať se vám daří.

K. Stojanová

 

12.5.2021

Úkoly pro Davida

Čj - učebnice str. 87/4, 5 - do sešitu Čj, str. 86/3 - pořádně pročíst, vyjmenovat místní jména. Pracovní sešit str. 31 celá. Papír podstatná jména dodělat, papír slovesa celý. (donese Pepa)

Čítanka - str. 96 - 99, otázky za každým textem ústně.

Písanka - str. 19 - 21.

M- str. 11,12 a 14 - celé.

Měj se hezky. K. Stojanová

 

9.4.2021

Krásný dobrý den :-)

Tímto bych chtěla ukončit distanční výuku. Opravdu doufám, že už se k ní do konce tohoto školního roku nebudeme vracet.

Chci Vám i Vašim rodičům moooooc poděkovat za Vaši práci. Byli jste úžasní. Sledujte prosím web školy, kde se dozvíte podrobnosti o pondělním návratu do školy. Určitě se připravte na to, že vás budeme muset testovat. To pošimráme v pondělí a ve čtvrtek v nose a bude to ;-) Doma si ale opakujte násobení a dělení 2,3 a 4. Nechte si také nadiktovat tři věty, ať pak nejste ve škole zaskočeni. Čtěte si vlastní knihu, 15.4. se podíváme na vaše čtenářské deníky.

Ještě jednou moc děkuji a těším se, až se v pondělí 12.4. uvidíme.

Mějte se krásně a užijte si víkend :-) K. Stojanová

 

8.4.2021

Dobré ráno :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici Čj, sešit Čj, kartičky na násobení čtyřmi, penál.

us05web.zoom.us/j/87239239528?pwd=YzJ4bUZpVTMyNE1BMWFpTzhBeThUZz09

Meeting ID: 872 3923 9528

Passcode: 7Gsqd2

Čj - až po hodině učebnice 61/1c (10 vět) do sešitu Čj. Pošlete mi.

Čtěte vlastní knihu - do sešitu Čt napište 5 vět, o čem jste četli. Pošlete mi.

Písanka - str. 10 dopište a pošlete.

M - str. 30/4 fialový do sešitu - pošlete mi, 30/6,7,8 - násobení má přednost před sčítáním ;-) - neposílejte.

Ať se daří :-)

 

7.4.2021

Dobrý den :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: prvouku učebnici i pracovní sešit, sešit na matematiku.

us05web.zoom.us/j/89261388910?pwd=VjNsbkhYY1RLaHQrbzRxdXZKVkdqQT09

Meeting ID: 892 6138 8910

Passcode: 95qJnW

Čj - pracovní sešit 24 - celá, pošlete mi. Do sešitu Čj vymyslete vždy tři podstatná jména (název osoby zvířete a věci) začínající na n, z, v, l (např. na k - král, kočka, koště), pošlete mi.
Čítanka - str. 84 - přečtěte si,  str. 85 - vypracujte do Čt otázky 1-4, pošlete mi.
Písanka - str. 10 - 6 řádků - neposílejte.
M - str. 30/1,2,3 - neposílejte.
Ať se daří :-) 
 

6.4.2021

Krásné úterý :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: pracovní sešit Čj, kartičky na násobení čtyřmi.

us05web.zoom.us/j/85929565498?pwd=bnpDVXRaTFQ0Wlh1QjFYUU51ZW42dz09

Meeting ID: 859 2956 5498

Passcode: W4YuXy

Čj - učebnice str. 78/5 b - pošlete mi.

M- str. 30/9 do sešitu M - pošlete mi. Str. 30/1,2 - neposílejte.

Čtěte svou vlastní knihu.

Ať se daří :-)

 

31.3.2021

Dobrý den :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici Čj, prvouku, penál.

us05web.zoom.us/j/84722201406?pwd=M3JFODllVXV2NzU0ZWdqbUhCUzRnZz09

Meeting ID: 847 2220 1406

Passcode: C4d2Pv

Čj - řekneme si na hodině.
Čítanka - str. 85 - dole na stránce spisovatel - do sešitu Čt, pošlete mi. Čtěte svou knihu.
Písanka - str. 9 dopište a pošlete mi.
M - str. 29/2,3,4 - pošlete mi.
Prvouka - až po hodině pracovní sešit 53 celá - pošlete mi.
Mějte se hezky a užijte si Velikonoce :-)
 

30.3.2021

Krásné úterý :-)

Sejdeme se v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici a pracovní sešit Čj, matematiku a kartičky na násobení 4, penál.

us05web.zoom.us/j/88272388594?pwd=azB2dmxYc1JzMHo3VzlJSmZQd25xdz09

Meeting ID: 882 7238 8594

Passcode: 5vd4px

Čj - až po hodině pracovní sešit 23 - celá, pošlete mi. Do sešitu Čj přepište a doplňte: V květ_nářství se zahradn_c_  př_pravili na jarn_  svátk_. Ze sklen_ků př_vezli květ_n_  řezané i v květ_náč_ch. V obchodě jsou c_t_t r_zné v_ně. Rá_ si př_von_m k fialkám i k r_ž_m. Vl_ko, které květ_n_ potřebuj_, mně však nedělá dobře. Pošlete mi.
M - str. 28/8 do sešitu M - pošlete mi. Trénujte násobení a dělení.
Písanka - str. 9 - 6 řádků, neposílejte.
Čtěte vlastní knihu.
Ať se daří :-)
 

29.3.2021

Dobré ráno :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici Čj, sešit Čj, kartičky na násobení čtyřmi.

us05web.zoom.us/j/84372614785?pwd=VGFGd3ZaMGVMR2liMDh0aXFOck8vQT09

Meeting ID: 843 7261 4785

Passcode: 5VN76n

Čj - řekneme si na hodině.

Čítanka - str. 82 - přečtěte si, do sešitu Čt vypracujte otázky 83/1-4 - pošlete mi.

Písanka - str. 8 dopište a pošlete mi.

Matematika - str. 28/4,5,6 - pošlete mi, cv. 7 vypracujte do sešitu a pošlete mi - nezapomeňte i na zkoušku.

Ať se daří :-)

 

26.3.2021

Krásné páteční ráno :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici Čj, učebnici prvouky, kartičky na násobení čtyřmi.

us05web.zoom.us/j/83382157051?pwd=NzE1cEtkMThoWkdIQzU2RlJCSU1rUT09

Meeting ID: 833 8215 7051

Passcode: Tp0Gkx

Čj - učebnice 75/7 - pošlete mi. 

Čítanka - str. 81 přečtěte si, vypracujte otázky k textu do sešitu Čt, nakreslete ilustraci. Pošlete mi. 

Písanka - str. 8 napište 5 řádků, neposílejte.

M - str. 27/4, 5 do sešitu M - pošlete mi str. 27 i sešit M, str. 28/1,2,3 - neposílejte.

Prvouka - pracovní sešit 52 celá až po hodině. Pošlete mi.

Mějte se hezky a užijte si víkend :-)

 

25.3.2021

Dobré ráno :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: sešit na diktát, matematiku, kartičky na násobení třemi, penál.

us05web.zoom.us/j/84898747112?pwd=aEFXQWxSeGI5OXFoN3l3UENJRm1SUT09

Meeting ID: 848 9874 7112

Passcode: f9Mn3Q

Čj - učebnice 75/6 - přepište do sešitu Čj, 73/3 a,b,c - odpovědi napište do sešitu Čj celou větou. Pošlete mi.
Čtěte svou knihu - do sešitu Čt napište datum, název knihy a proč jste si danou knihu vybrali ke čtení. Pošlete mi.
Písanka - str. 7 dopište a pošlete mi.
Matematika - řekneme si na hodině.
Ať to jde :-)
 

24.3.2021

Krásné ráno :-)

Setkáme se v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici Čj, pracovní sešit Čj, prvouku učebnici i pracovní sešit, penál.

us05web.zoom.us/j/83017317328?pwd=RHdwZTlvQmdGQUFiNGVsdTJldk5qQT09

Meeting ID: 830 1731 7328

Passcode: 1WfCbJ

Čj - řekneme si na hodině.

Čítanka - str. 80 - přečtěte si, otázky za textem vypracujte do Čt. Nezapomeňte napsat datum a název příběhu. Nakreslete ilustraci.

Písanka - str. 7 - 6 řádků, neposílejte.

M - str. 26/7,8. Cv. 5 - do sešitu - obojí pošlete.

Prvouka - řekneme si na hodině.

Ať se daří :-)

 

23.3.2021

Dobrý den.

Dnes se uvidíme v 9:20 hodin.

Připravte si: matematiku, sešit na matematiku, kartičky na násobení třemi, penál.

us05web.zoom.us/j/89332379722?pwd=VG42VkYxWmpVS2NZWnFZNUZLL3dJQT09

Meeting ID: 893 3237 9722

Passcode: np221z

Čj - pracovní sešit 22 celá - pošlete mi. Učebnice 75/4,5 do Čj - pošlete mi.
Čtěte svou knihu.
Matematika - řekneme si na hodině.
Ať se daří :-)
 

22.3.2021

Máme tu jaro i nový týden a s ním další práci :-)

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: matematiku, sešit na matematiku, kartičky na násobení třemi, penál.

us05web.zoom.us/j/83339713403?pwd=VTR4RU1HZ1VGYVhROXFHeEZNRmFxZz09

Meeting ID: 833 3971 3403

Passcode: 39mQis

Čj - pracovní sešit 20/2,3 - pošlete mi celou stránku. Učebnice 74/3 - pošlete mi.
Čítanka - 78 - přečtěte si, do sešitu Čt odpovězte na otázky 1-4 na str. 79 - pošlete mi.
Písanka - str. 6 - dopište a pošlete mi.
M - řekneme si na hodině
Ať se daří :-)
 

19.3.2021

Zdravím, úkoly na pátek jsou tu :-)

Čj - učebnice 74/2 - pište pouze slova, na která se ptáme jak (zeleně, hnědě,...), 74/3 - pošlete mi. Pracovní sešit 20/1 - neposílejte.

Čtěte svou vlastní knihu.

Písanka - str. 6 - 6 řádků - neposílejte.

M- str. 22/5 oranžový a modrý do sešitu M - pošlete mi, procvičujte . : dvěma, . třemi.

Prvouka - učebnice 49 - naučte se. Na on-line hodině se zeptám ;-)

Mějte se hezky a užijte si víkend :-) K. Stojanová

 

18.3.2021

Zdravím, máme tu čtvrtek a s ním další on-line hodinu.

Sejdeme se v 9:20 hodin.

Připravte si: sešit na diktát, matematiku, kartičky na násobení 3, penál.

us05web.zoom.us/j/88468756171?pwd=YURjQkR6ejhXSi91NzBQeXNlMWhhUT09

Meeting ID: 884 6875 6171

Passcode: bp1C8d

Čj - učebnice 72/10 - slova napište do sešitu Čj a pak je seřaďte podle abecedy, 72/11 - pošlete mi vše. Pracovní sešit 21/2 - pošlete mi celou stránku.
Čtěte vlastní knihu - do sešitu Čt napište datum, název knihy a tři věty, o čem právě čtete.
Písanka - dopište str. 5 a pošlete.
M - řekneme si na hodině.
Ať se daří :-)
 

17.3.2021

Dobré ráno :-)

Setkáme se v 9:20 hodin.

Připravte si: matematiku, kartičky na násobení 3, sešit na M.

us05web.zoom.us/j/83364567505?pwd=R0drY29MVHdERUpCZmhnbjNPQTFMZz09

Meeting ID: 833 6456 7505

Passcode: Dm8cw7

Čj - učebnice 72/8 - básničku přepište do sešitu Čj, slova se skupinami bě, pě, vě, mě barevně zakroužkujte,72/9 - věty napište do sešitu. Pošlete mi. Pracovní sešit 21/1 - neposílejte.
Čtěte svou vlastní knihu - do sešitu Čt napište datum, název knihy a v jakém prostředí se příběh odehrává. Nakreslete ilustraci.
Písanka - str. 5 - 5 řádků, neposílejte.
Matematika - řekneme si na hodině.
Prvouka - učebnice 48 - přečtěte si, pracovní sešit 48 celá - pošlete mi.
Ať se daří :-)
 

16.3.2021

Krásné ráno všem :-) 

Uvidíme se opět v 9.20 hodin.

Připravte si: matematiku, sešit M, kartičky s násobky 2, penál.

us05web.zoom.us/j/82765737628?pwd=U2F6QTBKaVJZZXB2cEhIQzdzNVRGUT09

Meeting ID: 827 6573 7628

Passcode: ntBC28

Čj - pracovní sešit 19 celá - pošlete mi, učebnice 71/7

Čtěte vlastní knihu, termín odevzdání deníku bude za měsíc 15.4.

M - řekneme si na hodině

Ať to jde :-)

 

15.3.2021

Dobrý den :-)

Dnes se uvidíme v 9:20 hodin.

Připravte si: pracovní sešit Čj, sešit Čj, matematiku, kartičky k násobení dvěma, penál.

us05web.zoom.us/j/85888103925?pwd=aFNZTjh3OHF2WlRhbUhjakhJc3MrZz09

Meeting ID: 858 8810 3925

Passcode: y2j1JM

Čj - Pracovní sešit 18/2,3,4 - až po hodině, pošlete mi. Do sešitu Čj přepište a doplňte: J_dlo vař_me v kuch_n_. V j_delně máme dv_ nové  ž_dle a velk_  kulat_  st_l. Na oknech jsou pov_šen_  nové bílé záclon_.  V kv_t_náč_ch rostou krásné pokojové kv_t_n_. Pošlete mi.
Písanka - str. 4 dopište a pošlete mi.
Čtěte svou knihu.
M - řekneme si na hodině.
Ať se daří :-)
 

12.3.2021

Krásné ráno vám přeji.

Dnes se setkáme opět v 9:20 hodin.

Připravte si: pracovní sešit Čj, matematiku, penál.

us05web.zoom.us/j/85150438630?pwd=NDl1dXdZYjNSdjFzK1V6dUZuUjdjQT09

Meeting ID: 851 5043 8630

Passcode: 6Z07Mr

Čj - učebnice 71/4 a, 5, 6 - do sešitu pište celé věty. Pošlete mi.

Čtěte svou vlastní knihu - do sešitu Čt napište datum, název knihy a pět vět o přečteném. Pošlete mi.

Písanka - str. 4 - 6 řádků, neposílejte.

M - str. 20/3,4,8 - do sešitu M, 22/5 zelený - do sešitu M - pošlete mi.

Prv - učebnice 47 - přečtěte si, naučte se, pracovní sešit 47 - celá, pošlete mi.

Mějte se hezky a užijte si víkend :-)

 

11.3.2021

Dobré ráno.

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici Čj, sešit Čj, matematiku, penál.

us05web.zoom.us/j/84395592757?pwd=RDJUQUhqdEJWQWFqZWVHaHA0V0RUUT09

Meeting ID: 843 9559 2757

Passcode: PC2Yny

Čj - Až po hodině - učebnice 70/2, 71/3 - nespojujte, pouze zapište do sešitu vhodné dvojice - do sešitu Čj - pošlete mi.
Čítanka - str. 76 - celé si přečtěte. Do sešitu Čt vypracujte otázky 77/1-4. Na kytičkové říkadlo se zeptám. Namalujte obrázek a pošlete mi.
Písanka - dopište str. 3 a pošlete mi.
M - str. 19 - dodělejte a pošlete mi. Až po hodině - 20/1,2,5,6 - neposílejte.
Ať se vám daří :-)
 

10.3.2021

Krásné ráno.

Dnes se uvidíme v 9:20 hodin.

Připravte si: prvouku učebnici, matematiku, penál.

us05web.zoom.us/j/85102093030?pwd=Z0dEeHh1Qjc2VVhKbGpCN1h1T3lHZz09

Meeting ID: 851 0209 3030

Passcode: 9qNpZ0

Čj - do sešitu Čj přepiš a doplň: 1.Kd_ž Jose_  vyprávěl vymyšlen_  př_běh, byli Václa_ a Tere_ka samý smí_. V př_běhu se stono_ka a hro_ vydali na náku_. Vlašto_ka a koropte_  j_m p_jč_ly na náku_  pen_ze. Místo nákupn_  ta_k_  si vzali sí_  na r_by. Koupili si hromá_ku  kopři_ , praví_ko a obrá_kovou kní_ku. Potom si sedli na bře_  r_bn_ka. Pojedli broske_ a borů_k_.
2. Seřaďte všechny názvy zvířat z příběhu podle abecedy. 3. Napište dvě slova souřadná ke slovu ryba. Pošlete mi.
Písanka - str. 3 - 5 řádků. Neposílejte.
Čtěte svou knihu.
M - řekneme si na hodině.
Prv -  Až po hodině pracovní sešit 46 celá - pošlete mi.
Ať to jde :-)
 

9.3.2021

Dobré ráno všem.

Setkáme se v 9:20 hodin.

Připravte si: sešit na diktát, matematiku, penál, sešit M.

us05web.zoom.us/j/85745615501?pwd=R2pMVG1RWmE3c3NyZnd2WFJKSk1LZz09

Meeting ID: 857 4561 5501

Passcode: x0mEnU

Čj - do sešitu Čj - 69/11, 68/8 - jednu z hádanek přepište do sešitu a uhodněte. Pošlete mi.
Písanka 2 - str. 2 dopište a pošlete.
M - řekneme si na hodině.
Ať to jde :-)
 

8.3.2021

Krásné ráno.

Uvidíme se v 9:20 hodin.

Připravte si: sešit na diktát, učebnici Čj, matematiku, kartičky, penál

us05web.zoom.us/j/82521315839?pwd=NHh5Zm1aRVVkMTdXaUlRN3M3Z2ZUUT09

Meeting ID: 825 2131 5839

Passcode: Wu2k82

Čj - učebnice 68/6 - napište slova a utvořte pět vět do sešitu Čj. Použijte v nich tato slova. Do sešitu Čj vypracujte také 69/9. // slova souznačná, X slova protikladná. Pošlete mi.

Čtěte vlastní knihu - do sešitu Čt vypište hlavní postavy i vedlejší postavy, nakreslete ilustraci k přečtenému a pošlete mi.

Písanka 2 - str. 2 - pět řádků, nezapomeňte i na tiskací písmena. Neposílejte mi.

Matematika - dodělejte str. 17. Pošlete mi.

Ať se daří :-)

 

5.3.2021

Dobré ráno, úkoly na pátek jsou tu :-)

Doufám, že jste se moc nelekli, když nás to včera vyplo :-)

Čj - učebnice 68/5 - sestavte tři věty, 68/7 -  do sešitu Čj, PS 17/7 - vše mi pošlete.

Písanka 2 - str. 1 dopište a pošlete mi.

Čtěte svou vlastní knihu.

Matematika - str.17/2,4,6. Cv. 5,7 do sešitu M - vše mi pošlete.

Prvouka - učebnice 45 - přečtěte si, PS 45 celá - pošlete mi.

Mějte se hezky a užijte si víkend :-)

 

4.3.2021

Dobré ráno.

Sejdeme se v 9:20 hodin.

Připravte si: matematiku, kartičky, učebnici i PS Čj, penál.

us05web.zoom.us/j/81482561278?pwd=SFlaM0pjQkhpWm9qQWxFRVduOVJQdz09

Meeting ID: 814 8256 1278

Passcode: g6m8bC

Čj - učebnice 67/2 - do sešitu Čj, PS 14/2 - pošlete mi vše, PS 17/5,6 - neposílejte.
M - dodělejte str. 16, ale až po hodině. Cv. 9 a 8 do sešitu M, cv. 10 nepište - vše mi pošlete.
Písanka 2 - str. 1 - 5 řádků.
Čtěte svou knihu - do Čt - datum, název knihy a ilustraci k přečtenému.
Ať to jde :-)
 

3.3.2021

Krásný nový den přeji :-)

Dnes opět v 9:20 hodin.

Připravte si: učebnici Čj, prvouku - učebnici i pracovní sešit, penál, vytrhané kartičky - násobky čísla 2.

us05web.zoom.us/j/87979297156?pwd=dW9jZmNScEJOVXQ1NnRvRHlreENPdz09

Meeting ID: 879 7929 7156

Passcode: SYKyt9

Čj - pracovní sešit 16 - celá, dělejte až po hodině. Pošlete mi.

Písanka - dopište písanku číslo 1, pošlete mi.

Čtěte svou knihu. Do sešitu Čt - datum, název knihy, pět vět o přečteném. Pošlete mi.

Matematika - 16/1,2,3,7, 17/5 - do sešitu M - pouze toto cvičení mi pošlete.

Ať se daří :-)

 

2.3.2021

Dobré ráno

Dnes se uvidíme opět v 9:20 hodin.

Připravte si: matematiku a penál.

us05web.zoom.us/j/89019570822?pwd=dXdkVFRtY2kvVzliY2Q5Qk5TKzNUdz09

Meeting ID: 890 1957 0822

Passcode: UPT2Na

Čj - učebnice 65/13, pracovní sešit 14/1, 15 celá - pošlete mi str. 13 (dělali jste včera) a 15 na mail či WhatsApp.

Budu se těšit :-)

 

1.3.2021 

Krásné ráno přeji :-)

Dnes se zkusíme poprvé  spojit on-line. Proto v 9:20 hodin klikněte na následující odkaz. Připravte si: matematiku, písanku, penál a učebnici ČJ.

us05web.zoom.us/j/85082200331?pwd=MzZjb3BVUU9kcjdFQUhoa0JBVVRQQT09

Meeting ID: 850 8220 0331

Passcode: bnBSN1

Čj - pracovní sešit 13 - celá
M - 15/ 2,3,4 - dělejte až po on-line hodině
Čtěte svou  vlastní knihu.
Písanka - řekneme si na on-line hodině.
Budu se těšit :-)
 

25.2.2021

Úkoly pro Davídka

Úkoly posílám pozdě, takže pokud bys nestíhal, nic se neděje.

Papíry vypracuj postupně dle chuti.

Čj - pracovní sešit - 11- 13, učebnice 63/6a, 64/7- pět vět s danými slovy, 64/9,10, 65 - přepsat žlutý obdélník - vše do sešitu Čj

Čti si svou knihu.

Písanka - 38,39

M - str. 12 - 14 - začínáme s násobením, vysvětlím, až přijdeš do školy. Pokud str. 14 nepůjde, nedělej ji a dodělávej si v učebnici předchozí stránky - dle chuti.

Prvouka - učebnice - 42 - 43 - přečíst, naučit se. Prac. sešit - 42,43

Ať se daří :-)

 

11.2.2021

Úkoly pro Prokopa

Čj - pracovní sešit č.2 - str. 6 - celá, 7/1,2

Čítanka - 72 - 73- přečti si, odpověz na otázky k textu. Do sešitu Čt vypracuj "Hra" - spisovatel a malíř na str. 73.

M - 7/2, 9/1,6,7, 9 - do Mš

Mějte se hezky :-) K.Stojanová

 

10.2.2021

Úkoly pro Prokopa

ČJ - pracovní sešit č.2- str. 4 a 5 celé, učebnice - 62 - žlutý obdélník - pořádně si přečti.

Čítanka - 70 - přečti si, otázky k textu  na str. 71 - písemně vypracuj do Čt. Str. 71 - přečti si básničku a přepiš ji do Čt, pozor na chyby. Ve škole vše zkontroluji.

Písanka -  dopiš str. 35.

M - 7/3,4, 8/4,5,6, 11/1 - rýsuj do sešitu na geometrii, 11/4,5

Prv - učebnice 41 - přečti si, pracovní sešit 41 - celá

Ať se daří :-)

 

8.2.2021

Úkoly pro Prokopa

Čj - PS 1- str. 50 - celá, PS 2 - str. 5, cv. 1 - přečti si, máme zde tvary slova. Slovo si můžeš říci i trochu jinak např. maminka, mamince, maminkou, maminky, maminku, maminkám, maminkách, ... (POZOR nepatří sem máma), nebo les, lesů, lesem, lesích, lesu,...- tak tvoříme různé tvary slov :-), cv. 2¨

M - str.7,cv. 1,6. Str. 8 cv. 1,2,3-do MŠ.

Číst si vlastní knihu. V písance str. 35 - řádků.

Ať se daří. :-)

 

26.1.2021

Úkoly pro Davida

M - str. 2 - celá, 4- celá - pozor na počítání se závorkami. To co je v závorce se počítá první

Čj - pracovní sešit str. 43 - 45 - celé, učebnice str. 50 - popsat podle osnovy v cv. 2 psa nebo kotě vpravo dole na stránce do sešitu Čj.

Čítanka - 66- přečíst. Otázky na str. 67 vypracovat do Čt.

Ať se daří.

 

13.1.2021

Úkoly pro Vaška 12.-13.1.

Čj - učebnice 55/4 - jazykolamy přepiš do Čj a vyznač měkké slabiky, 55/5 - věty přepiš do sešitu Čj, nezapomeň doplnit správné slovo.

Pracovní sešit - str. 39 a 40 - celé.

Čítanka - str. 60 - přečíst, do sešitu Čt vypracovat první tři otázky na str.61 v oranžovém obdélníku, ilustrace

M - str. 32 - celá, 30 - cv. 1,2,3 přímo. Str. 24 - 25 - seznam se s pojmem přímka, splň zadané úkoly

Prv - učebnice str. 37 přečíst, naučit se, pracovní sešit str. 37 - celá.

Ať se daří :-)

 

11.1.2021

Úkoly pro Vašíka

ČJ - učebnice 54/1 a,b - ústně. Nauč se měkké souhlásky. 54/3 - do sešitu Čj. Pracovní sešit 39/1.

M - str. 29 - celá.

Čítanka - str. 58 - přečíst. Otázky 59 vypracovat do sešitu Čt.

Písanka - str. 29 - celá

Nic mi neposílejte, zkontroluji ve škole.

Hezký den. K. Stojanová

 

6.1.2021

Úkoly pro Vašíka na tento týden (4. - 8.1.)

Čj - učebnice - 51/1,2 - ústně, 51/4,5,6,7 do sešitu Čj, 52/8,9 - ústně, 52/ 12 - písemně do Čj

pracovní sešit - str. 37 - 38 - celé

čítanka - 52 - 53 - přečíst, otázky k textu vypracovat písemně do Čt, číst vlastní knihu, 15.1.2021 budem kontrolovat čtenářský deník

písanka - dopsat do strany 28 včetně

M - str. 26 - 28

Prv - učebnice 35 - ústně, 36 - přečíst  a naučit, pracovní sešit - 35 - 36 - písemně

Ať se daří :-) K.Stojanová

 

5. 1. 2021

Vv - příští hodinu budeme tvořit sněhuláčky, přineste si:

2 balíčky kapesníčků, malou větvičku

(tekuté a tuhé lepidlo, nůžky, barevné papíry - máte v boxu)

 

23. 11. 2020

Vv - na zítřejší hodinu si doneste vylisované podzimní listy.

Kdo je nemá, nic se neděje, budeme trochu improvizovat ;-)

 

19.11.2020

Ahoj Vašíku, tady jsou úkoly.

ČJ - učebnice 36/1 - přečti si i žlutý obdélník. 36/2 a - do sešitu Čj napiš pouze správné věty.

Matemetika - na mail ti pošlu novou stovkovou tabulku, vyplň ji a pošli mi ji. V matematice č.5 str. 6/1,2,3,4.

Doufám, že umíš básničku, co byla na dnešek :-)

Čti si ze své knihy, v pátek 27.11. budeme kontrolovat deník.

Písanka - str. 20 - 5 řádků

Ať se daří :-)

 

18.11.2020

Ahoj Vašíku, dnes jsme jen opakovali, takže žádné úkoly neposílám.

 odpočiň si a brzy se uzdrav :-)

 

16.11.2020

Zdravím vás, pánové :-)

Úkoly na pondělí jsou tu :-)

Čj - učebnice str. 37/1 - do sešitu Čj napište ke každému řádku dvě slova souřadná a k nim slovo nadřazené. Cv. 4 - přepište básničku do sešitu Čj - v ní nahraďte podtržená slova slovy souznačnými z nápovědy. Pošlete mi.

Čítanka - str. 43 - báseň U krmelce - přečtěte si, naučte se ji zpaměti do 19.11. :-) Na úkoly ve žlutém obdélníku odpovězte CELOU VĚTOU do sešitu Čt. Pošlete mi. Čtěte ze své knihy.

Matematika - na mailu opět najdete pracovní listy, vyplňte a pošlete mi.

Mějte se krásně, zítra si odpočiňte a ve středu se budu těšit ve škole :-)

 

13.11.2020

Ahoj kluci, posílám práci na pátek :-)

ČJ - na mail vám pošlu práci, tak si ji vytiskněte, splňte a pošlete mi. Děkuji. :-)

Čítanka - projděte si celou stranu 42, vysvětlete mi na WhatsApp, co znamenají uvedené lidové pranostiky. Čtěte ze své knihy.

Písanka - str. 18 - dopište a pošlete.

Matematika - trénujte sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10.  Matematika 5 - str. 5 - zorientujte se v číselné řadě 1 - 100.

Prvouka - str. 25 - v učebnici přečíst, splnit úkoly dole a v pracovním sešitě vypracovat celou str. 25. Tu mi pošlete.

Mějte se krásně a přeji klidný víkend :-)

 

12.11.2020

Krásné ráno pánové, úkoly na čtvrtek jsou tu :-)

ČJ - pracovní sešit 24 a 25 celé. Pošlete mi.

Čítanka - str. 44 - přečtěte si, otázky k textu ústně. Na otázky v žlutém obdélníku odpovězte celými větami do sešitu Čt. Pošlete. Nezapomeňte si přečíst i to, co říká chytrá sova. Hodí se do prvouky. Čtěte i ze své knihy.

Písanka - str. 18 - 5 řádků. Neposílejte.

Matematika 4/B - str. 28 celá, pošlete mi.

Mějte se hezky a třeba se už brzy uvidíme :-)

 

11.11.2020

Tak co, přijede Martin na bílém koni? :-)

Zdravím vás druháci a posílám úkoly :-)

Čj - pracovní sešit str. 21 dodělejte, str. 22, 23- celá. Procvičujeme slova protikladná. Pošlete mi.

Čítanka - str. 42 - přečtěte si básničku a zarecitujte mi ji WhatsApp. Speciální úkol: vyhledejte v encyklopedii nebo na netu informace o medvědu ledním. Dvě nejzajímavější napište do sešitu Čt a medvěda také nakreslete. Pošlete mi.

Matematika - str. 4 - skvěle nám vychází geometrie :-) Vše už znáte. Připomínám, slovo přímá je rovná. Udělejte celou stránku a pošlete.

Prvouka - učebnice str. 24 - přečtěte, naučte se, odpovězte na otázky dole. Pracovní sešit 24 - celá stránka. Pošlete mi.

Mějte se hezky :-)

 

10.11.2020

Ahoj pánové, posílám úkoly na úterý :-)

Čj - učebnice str. 35 - přečtěte si žlutý obdélník. Slova souznačná vyjadřují totéž. Např. utíkat, běžet, pádit jsou slova souznačná, protože si u nich představíme stejnou činnost. K bližšímu vysvětlení vám pomůže básnička v cv. 1. Přečtěte si ji. Do sešitu Čj 35/2, 3a - tady napište tři slova, která k sobě patří, jsou souznačná. Pošlete mi. Pracovní sešit - 21/1,2. Neposílejte.

Matematika 5 - str. 3 - dodělejte a pošlete. 

Ať se daří :-)

 

9.11.2020

Zdravím v dalším pracovním týdnu :-)

Čj - str. 34 - Máme tu další kapitolku, která se týká významu slov. To znamená, že si stále všímáme toho, co nám slova říkají. Co si představíš, když řeknu slovo PES, VYSOKÝ, UČÍM ... :-) Přečtěte si nejprve žlutý obdélník a pak i cvičení jedna. Už víte, co jsou slova protikladná? Do sešitu Čj 34/2,3a. U cv. 3a pište pouze věty se slovem protikladným. Pošlete mi. Cv. 3b ústně. Můžete si zahrát i hru ve cv. 4 :-)

Čítanka - str. 40 - přečtěte si celé. Prokop mi na WhatsApp přečte příběh od začátku až po ....mručel Míša. Vašík od: "A proč jsi tak moc ospalý?" do konce stránky. Na všechny otázky na str. 42 odpovězte celou větou do sešitu Čt. Pošlete.

Písanka - str. 17 - dopište a pošlete.

Matematika 5 - str. 3, cv. 1,2,5 a 6. Neposílejte mi.

Mějte se hezky a držím palce. :-)

 

6.11.2020

Ahoj pánové :-)

Posílám poslední úkoly tohoto týdne :-)

Čj - do emailu vám pošlu pracovní list, ten si vytiskněte a vypracovaný mi pošlete zpět. Pokud nemáte možnost vytisknout, úkoly splňte na libovolný papír a pošlete mi.

Čítanka - str. 39 - přečtěte si, do sešitu Čt vypracujte odpovědi na otázky k textu 1,2,3. Pošlete mi. Zbytek ústně. Žlutý obdélník nedělejte.

Písanka - str. 17 - 5 řádků, neposílejte.

Matematika 4/B - str. 26 - celá, otestujte se a pošlete mi :-)

Prvouka - pracovní sešit 23 - celá. Pošlete mi. :-)

Hezký víkend přeji :-)

 

5.11.2020

Úkoly na čtvrtek jsou tu :-)

Chválím za pěkně namluvené konce příběhu :-)

Čj - str. 33/2 - básničku si přečtěte, naučte se zpaměti a v pátek mi ji pošlete na WhatsApp, b,c a cv. 3 ústně. Do sešitu Čj vymyslete a napište na uvedené odpovědi věty tázací: Jmenuji se Marie. Bydlím v Havlíčkově Brodě. Do školy jezdím autobusem. Je mi 9 let. :-) Z následujících vět utvořte větu přací: Péťa dostal jedničku ze zpěvu. A byla zima. Uč se! :-) Tuto práci mi pošlete.

Čítanka - str. 38 - přečtěte nahlas, otázky k textu ústně. Zelený obdélník vypracujte do Čt, pošlete a namluvte na WhatsApp. Nezapomeňte číst novou knihu, na konci listopadu budu opět chtít vidět váš deník :-)

Písanka - dopište str. 16 a pošlete.

Matematika 5 - str. 1 celá.  Uvědomme si, že 1 desítka je deset stromečků, deset koček, deset ryb atd. Když k deseti botám přidáme další tři boty, máme jednu desítku a tři jednotky. Dělali jsme ve škole, tak připomínám. Pošlete mi.

Matematika 4/B - str. 27 celá - pošlete mi.

Mějte se hezky :-)

 

4.11.2020

Krásnou středu přeji :-)

Čj - pracovní sešit 20/4,5,6 - pošlete mi. Učebnice 33/1 - přečtěte si, zkuste jej dokončit pěti větami do sešitu, ty mi pak pošlete a přečtěte na WhatsApp.

Čítanka - str. 36 - přečtěte, otázky za textem ústně. Úkol v zeleném obdélníku samostatně písemně do sešitu Čt. Pošlete mi.

Písanka - 16 - pět řádků - neposílejte.

Matematika 5 - str. 2 celá - pošlete mi.

Prvouka - učebnice 23 - přečtěte si, odpovězte na otázky dole na stránce, naučte se poznávat jehličnaté stromy :-)

Ať se daří :-)

 

3.11.2020

Krásný den přeji :-), zde jsou úkoly na dnešní den.

Čj - učebnice 32/1 - přečtěte si, do sešitu vypište slova podřazená slovu mládě. Vypsaná slova, jsou slova souřadná. 

Přečtěte si žlutý obdélník a vysvětlení z 23.10. :-) Učebnice 32/2,3 do sešitu Čj - pošlete mi.

Matematika - str. 24 celá - vše jsme dělali ve škole, tak by neměl být problém. Pošlete mi.

Ať se daří :-)

 

2.11.2020

Zdravím po prázdninách :-)

Další úkoly jsou tu.

Čj - uč. 31/4 - přepište správně celé věty do sešitu Čj, k podtrženým slovům napište slova podřazená. Pošlete mi. Pracovní sešit str. 19 celá - vysvětlení najdete v zadání z 23.10. :-) Pošlete mi.

Čítanka - Dnes dostanete za úkol vypracovat čtenářský deník. V deníku uveďte název knihy, autora, ilustrátora, pět vět o čem jste četli a obrázek. Pošlete mi.

Písanka - dopište stranu 15 a pošlete mi.

Matematika - str. 25 - dodělejte a pošlete mi.

Až to budete mít hotové, tak se jděte proběhnout ven :-) Tedy pokud nebude pršet. Ať se daří :-)

 

23.10.2020

Úkoly na pátek jsou tu :-)

Čj - učebnice str. 31/1 - přečtěte si i se žlutým rámečkem. Nová látka se týká významu slov, tedy toho, co slova znamenají. Podle významu slov začneme slova třídit do tří skupin: 

1. slova nadřazená (nářadí, ovoce, školní pomůcky, ...) - dělali jste včera :-)

2. slova podřazená ( kleště, pila, šroubovák, kladivo - toto jsou slova podřazená ke slovu nářadí, ne ke slovu ovoce či školní pomůcky:-))

3. slova souřadná (Napíšeme je vedle sebe, protože tvoří stejnou skupinu a zároveň to jsou slova podřazená. Takže slova souřadná jsou: kleště, pila, šroubovák, kladivo - protože jim můžeme přiřadit slovo nadřazené, kterým je NÁŘADÍ)

Ufff, pokud to je pro vás složité, nezoufejte, dovysvětlíme si ve škole. V učebnici na str. 31 vypracujte do sešitu Čj cv. 2 - přepište pouze správné řešení a cv. 3. Pošlete mi

Čítanka - str. 34, otázky 35/1,2,3 oranžový obdélník vypracujte písemně do Čt a pošlete. Čtěte svou knihu.

Písanka - str. 14 dopište a pošlete.

Matematika - str. 25/1,2,3,4,5 neposílejte

Prvouka - pracovní sešit 21 a 22 celé - pošlete mi

Milí druháci a vážení rodiče, čekají nás prázdniny. Nicméně nezapomeňte  číst a počítat.  Užijte si volna a budeme doufat, že se uvidíme :-)

K. Stojanová

 

22.10.2020

Zdravím, kluci :-) Zde jsou úkoly na čtvrtek :-)

Čj - pracovní sešit 18/8 a, b - do sešitu Čj, c - ústně, d - do sešitu Čj. Učebnice 30/1 si několikrát přečtěte a také žlutý obdélník. Zkuste 30/3 napsat do sešitu. Kdyby to nešlo, nic se neděje, uděláme ve škole :-)

Čítanka - str. 32, otázky k textu ústně. Na žluté odpovězte do sešitu Čt a přečtěte na WhatsApp. Čtěte si i ze své knihy.

Písanka - str. 14 - pět řádků.

Matematika - str. 23 dodělejte a pošlete.

Mějte se krásně :-)

 

21.10.2020

Ahoj Davide, Prokope a Vašku :-) Děkuji, že tak pěkně pracujete a určitě i spolupracujete s rodiči :-)

Práce na středu je tu :-)

Čj - učebnice 29/1a, b. Tento článek mi přečtěte po větách na WhatsApp s tím, že za každou větou mi řekněte, kolik má slov. Ve žlutém obdélníku si přečtěte důležité informace. Myslím, že to není nic nového. Povídáme o tom už od první třídy :-) Cvičení 2 napište do sešitu Čj. Za každou větu napište počet slov (číslem). To mi pošlete. Pracovní sešit 18/6,7.

Matematika - str. 23/1,2,3,4. 

Čítanka - str. 31 Hádanky z lesa - přečtěte si, uhodněte. Do sešitu Čt si vyberte, zda budete malířem, spisovatelem nebo přírodovědcem a splňte. To mi pošlete. Nezapomeňte číst knihu. Až přijdeme do školy, budu chtít vidět váš deník :-)

Písanka - str. 13 dopište a pošlete.

Prvouka - učebnice str. 21 si prohlédněte a str. 22 pořádně přečtěte a naučte se. Nezapomeňte si odpovědět na otázky dole.

Ať se vám daří :-)

 

20.10.2020

Zdravím vás, kluci :-) Úkoly na úterý jsou tu :-)

Čj - učebnice 27/8 do sešitu Čj, pracovní sešit str. 17 - celá. Vše mi pošlete.

Písanka - str. 13 - pět řádků.

Matematika - str. 22 dodělejte a pošlete mi ji.

Mějte se hezky :-)

 

19.10.2020

Ahoj kluci, máme tu pondělí a s ním nové úkoly :-)

Čj - učebnice 27/6a, 7a přepište do sešitu Čj. Oznamovací věty podrhněte červeně, rozkazovací modře, tázací žlutě a podmiňovací zeleně. Cv. 7 b ústně. Pracovní sešit str. 16 celá. Veškerou písemnou práci mi pošlete.

Čítanka - str. 30 - přečtěte si, otázky na str. 31 ústně. Do sešitu Čt napište nadpis přečteného příběhu a odpovězte celou větou na otázky ve žlutém obdélníku. To mi pošlete.

Matematika - str. 22/1, 2, 3. Trénujte sčítání a odčítání s přechodem přes 10 do 20.

Ať se vám daří :-)

 

16.10.2020

Úkoly na pátek jsou tu :-)

Čj - učebnice 26/1, 2c, 5 napište do sešitu čj, pracovní sešit str. 14 - celá, 15 dodělejte. Vše mi pošlete.

Čítanka - str. 29 - přečíst, otázky ústně, hádanky uhodněte. Do sešitu Čt napište pět vět o lese, ty mi namluvte na WhatsApp.

Písanka - str. 12 dopište

Matematika - str. 21 dodělejte. Do sešitu M mi napište, kolik váží vaše aktovka, váš penál a pět jakýchkoliv knih. Vše mi pošlete.

Prvouka - str. 20 v učebnici přečíst. Zaměřte se na stavbu těla ptáků. Naučte se. Pracovní sešit str. 20 celá.

Ať se vám daří a užijte si víkend :-)

 

15.10.2020

Zdravím druháci, tady jsou úkoly pro dnešní den :-)

Čj - učebnice str. 25 celá ústně, naučte se poznávat věty přací, které vždy začínají slovy ať, nechť, kéž, kdyby. Str. 26/3,4 vypracujte do sešitu Čj a pošlete. V pracovním sešitě str. 15, cv. 5,6.

Čítanka - str. 28 - básničku si několikrát přečtěte a pak mi ji přečtěte na WhatsApp. Do sešitu Čt odpovězte celou větou na otázky 1-3 za básničkou a pošlete. Na zbylé i na ty ve žlutém obdélníku odpovídejte ústně. Jinak kdo ještě nemá zavedený čtenářský deník (sešit bez linek A5), tak si jej založí a za říjen napíše o přečtené knize. Uveďte název knihy, autora, ilustrátora, obrázek a jednu větu o knize.

Písanka - str. 12 - pět řádků.

Matematika - str. 19 - dodělejte bez cvičení 8 a pošlete, str. 21/1,2,3.

Ať se daří :-)

 

14.10.2020

Ahoj Vašíku, Prokope a Davide :-)

Zde jsou slibované úkoly.

Čj - učebnice str. 23/4a - přepište do Čj, červeně podtrhněte věty oznamovací, zeleně věty tázací. Básničku se naučte a namluvte mi ji na aplikaci WhatsApp. Tuto aplikaci si prosím stáhněte z Obchod Play. Mé telefonní číslo: 739 316 910. 

Učebnice 24/4 - přepsat do Čj se znaménky, za každou větu určit její druh, tedy O jako oznamovací, T jako tázací, R jako rozkazovací. Cvičení 2 a 3 projít ústně. Všechna psaná cvičení mi nafoťte a pošlete na WhatsApp, nebo na email: ucitelkamalotridky@seznam.cz.

M - rýsovat budeme, až se sejdeme ve škole. Matematika 19/1,2,3,4. Stále procvičujte sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes deset. U cv. 1 udělejte zápis do sešitu M a pošlete mi jej. 

Prv - učebnice str. 18 přečíst, ústně úkoly dole. Pracovní sešit 18 celá (Prokop a David i 19 celá). Naučit se dobře rozpoznávat ovoce a zeleninu. 

Čítanka - str. 26 přečíst, otázky za textem ústně. David a Prokop mi namluví básničku, kterou jste se měli na dnešek naučit. Václav se učil jinou ve škole. 

Písanka - str. 11 dopsat.

Držím palce :-)

 

13.10.2020

Ahoj druháci :-)

Od zítřka nám opět začíná distanční výuka. To znamená, že do školy nemůžeme, ale budeme se učit přes tyto stránky. Minulý školní rok vám to šlo, tak doufám, že to půjde i nyní. Veškeré sešity i knihy máte u sebe, tak by neměl být problém. Za dnešek úkoly neposílám, protože opět všichni chybíte. Ale od zítřka nám to začne. Tak se na to pěkně vyspěte. :-)

 

12.10.2020

Zdravím druháky :-)

Vzhledem k tomu, že všichni chybíte, výuka neproběhla. Úkoly proto neposílám. Uvidíme v dalších dnech.

Mějte se hezky :-)

 

9.10. úkoly pro Davida a Prokopa

Čj - uč. 23/3 - do sešitu Čj opsat věty, doplnit znaménko a odpovědět. Uč. 24/1a,b a žlutý obdélník - přečíst, naučit se poznávat věty rozkazovací

M - str. 18 celá

Čítanka - str.24 - přečíst Svátek zvířat, naučit se zpaměti na 14.10.

písanka - str. 11 - 5 řádků.

Ať se daří.

 

8.10.2020 úkoly pro Davida a Prokopa

Čj - uč. 22/3 a do sešitu Čj - ústně urči druh těchto vět, uč. 23/1a,b - žlutý obdélník - ústně i cv 2a,b - naučte se poznávat věty tázací

M - str. 17 - dodělat, uvědomit si, co vše se měří v litrech

čítanka - str. 23 - celá ústně, 25 - přečíst, do sešitu čt - datum, název bajky, vypracovat odpovědi na otázku č.1 a 2.

písanka - str. 10 - celá

Ať se daří. 

 

6.10.2020

Vv - začněte lisovat barevné listy ze stromů,

budeme je potřebovat po podzimních prázdninách. Děkuji.

 

1.10.2020 pro Vašíka

 Čj - pracovní sešit 13 - celá, učebnice 19/3 a - přepsat do sešitu Čj a básničku se na úterý 6.10. naučit

M - 14 - celá

Čítanka - 20 - 21 přečíst, úkoly za textem ústně, písanka - str. 8 dopsat

Ať se daří.

 

30.9.2020 úkoly pro Vašíka

Čj - učebnice 18/1 a,b,c a žlutý obdélník ústně, cv. 2 do sešitu Čj. Str. 15/16 a - do sešitu Čj.

M - str. 16/1,2, str. 11 celá

Čítanka - str. 18 přečíst, str. 19 otázky k textu ústně, písanka - str. 8 pět řádků

Prv - pracovní sešit 14,15 - celé, učebnice 16,17 přečíst.

Ať se daří.

 

29. 9. 2020

Vv - na příští hodinu si doneste kosmetické vatové tyčinky.
 

29.9.2020 úkoly pro Vašíka

Čj - dokresli si v sešitě obrázkovou osnovu. V učebnici str. 16 cv. 1a,b - do sešitu Čj.

M - str. 13 celá.

Měj se hezky a brzy se uzdrav :-)

 

24.9. úkoly pro tebe, Davide :-)

ČJ - pracovní sešit 12 - celé, učebnice str. 16/ 2,3 - ústně, str.14/ 12 - seřaď názvy obrázků podle abecedy, ale po řádcích (myš - drak, letadlo- sova, míč - tramvaj)

M - str. 12/1,2,3. Procvičuj odčítání od 11 a 12 přes desítku a sčítání k 9,8,7 přes desítku.

Čítanka - str. 15 - Narozeninová - číst, str. 17 - číst popletené básničky, písanka - str. 7 - 5 řádků

Ať se daří.

 

Ahoj Davide, zde jsou úkoly na 23.9.

ČJ - uč. 15/13 - do sešitu Čj, uč. 14/10 - ústně, pracovní sešit 11/12,13

M - každou středu budeme mít geometrii. S sebou: pravítko 30 cm, ořezaná tužka číslo 2 a ořezané pastelky. V sešitě vypracovat str. 6 - celou.

Prv - uč. 12 a 13 - přečíst, pracovní sešit str. 12 celá.

Čítanka -  str..14 - celé přečíst, ústně odpovědět na otázky na straně 15.

Ať to jde.

 

22.9.2020

Vv - na příští hodinu si doneste malé autíčko, hračku, plyšáčka... 

Budeme pro něj kreslit hrací plán - dráhu, stanici, pokojíček...

Prosím rodiče, aby dohlédli, zda mají děti v penále či boxu tuhé lepidlo a další pomůcky. Děkuji.

 

Ahoj Davídku, posílám úkoly na dnešek.

V matematice si dodělej to, co jsem ti zakroužkovala.

ČJ - pracovní sešit str. 8 cv. 5, str. 9 cv. 6, str. 10 cv. 9,10. V učebnici str. 15 cv. 14 napsat do sešitu Čj.

Ať se daří. 

 

22.5.2020

Ahoj druháci :-)

Poslední den výuky touto formou je tady.

Musím vás moc pochválit, byli jste šikovní.

Tímto se také chci rozloučit s Vojtou, který odchází do jiné školy.

Vojto, ať se ti daří ;-)

Užijte si pátek i víkend a v pondělí se děvčata budu těšit :-)

Ať se daří :-)

 

21.5.2020

Zdravím vás, druháci :-)

Je tu čtvrtek a s ním nová práce :-)

Čj: učebnice str. 85 cv. 6 - ústně, 5,7, 8a - písemně do sešitu Čj.

Čítanka: str. 104 - přečtěte si a odpovězte ústně na otázky za textem. Pište do písanky.

M: str. 17 - cv. 3,4, str.18 - cv. 1,2,4.

Ať se daří :-)

 

20.5.2020

Krásný den Anetko, Nelčo a Vojto :-)

Posílám práci na středu ;-)

Čj: učebnice str. 84 cv. 2 a - do sešitu Čj, b nedělejte. Str. 85 cv. 3 a, b,c, cv. 4 a,b.

Čítanka: str. 100 - celou stranu si přečtěte, otázky ze žlutého obdélníku vypracujte písemně do sešitu Čt.

M: str. 17 - dělení sedmi si opět znázorněte pomocí pastelek atd., cv. 1,2, 5 - do sešitu M - pošlete mi na e-mail. Děkuji.

Prvouka: učebnice str. 62 - pročtěte si, popovídejte s rodiči a dávejte na sebe pozor;-) PS 62 - celá.

Ať se daří :-)

 

19.5.2020

Ahoj druháčci :-)

Práce na úterý je tu ;-)

Čj: pracovní sešit str. 30 - celá

Čítanka: str. 98 - důkladně přečíst, otázky za textem ústně, žlutý obdélník do sešitu Čt. Do písanky nepište.

M: str. 16 - cv. 5 do sešitu, 6,7.

Ať se daří :-)

 

18.5.2020

Zdravím po víkendu :-)

Práce na pondělí je zde ;-)

Čj: učebnice 84 cv. 1 a,b a žlutý obdélník. Máme zde vlastní jména osob a zvířat. Každý člověk se nějak jmenuje - jeho jméno píšeme s VELKÝM počátečním písmenem ( Vojtěch Palička, Aneta Suchá, Nela Nováková). I zvířatům můžeme dát jméno - to píšeme také s VELKÝM počátečním písmenem (pes Punťa, kočka Micka, papoušek Ferda, lev Leontýn, ...). Do sešitu Čj vypište jména

svých spolužáků (myslím naši třídu) i s příjmením ;-)

Čítanka: str. 96 - přečtěte si, úkoly za textem ústně. Zelený obdélník - písemně do sešitu Čt - samostatně. Do písanky další 4 řádky.

M: str. 16 cv. 1, 2, 4 - nezapomeňte, že závorka má přednost, 3.

Ať se daří :-)

 

15.5.2020

Ahoj druháci :-)

Máme tu pátek a s ním poslední práci tohoto týdne :-)

Čj: PS 28 - dodělejte, 29 - celá. Obě stránky mi pošlete na e-mail. Děkuji:-)

Čítanka: str. 93 - celou stranu si pročtěte. Hádanky uhodněte a výsledek napište do sešitu Čt. U jazykolamů si nezlomte jazýčky;-) Napište čtyři řádky do písanky.

M: str. 15 dodělejte a nazapomeňte procvičovat všechny násobilky;-)

Prvouka:  učebnice str. 61 - pečlivě si ji přečtěte a nezapomeňte se řídit důležitými radami z této strany;-) PS 61 - celá.

Ať se daří a užijte si víkend :-)

 

14.5.2020

Zdravím dámy a pane :-)

Tady jsou úkoly na čtvrtek :-)

Čj: učebnice str. 83 - celou si ji projeďte ústně, PS 28/1,2.

Čítanka: str. 94 (přeskočila jsem) - pečlivě si přečtěte, otázky za textem ústně. Do sešitu Čt vypracujte str. 95 spisovatele, nebo přírodovědce. Do písanky nepište.

M: str. 15 cv. 1, 2, 3.

Ať se daří :-)

 

13.5.2020

Ahoj Anetko, Nelinko a Vojto :-)

Je tu práce na středu :-)

Čj: učebnice str. 82 - na této straně se seznámíme s dalším slovním druhem. Opět si budeme povídat o SLOVECH!!! Jedná se o předložky. Předložky jsou velmi krátká slova. Najdeme je vždy PŘED (PŘEDložky) nějakým jiným slovem. Patří mezi ně tato slova: na, za, pod, v, nad, u, k, s, ...... Na straně 82 cv. 1 a, b, c, d - ústně, e - písemně. Pečlivě si přečtěte žlutý obdélník. U cv. 2 zjistíte, že se předložky vyslovují dohromady se slovem, ke kterému patří. Píší se ale zvlášť. Do sešitu Čj pište dále uvedená slova a před ně vždy připište vhodnou předložku: potok (např. přes potok), stromu, ulice, stole, vesnici, skříní, zemi, zásuvce, postelí, lese, vlaku. Toto mi prosím pošlete na e-mail. Děkuji.

Čítanka: str. 92 - celou si ji přečtěte. Žlutý obdélník vypracujte do sešitu Čt. Do písanky nepište, ale určitě čtěte ještě svou knihu.

M: str. 14 - dodělejte, vytrhejte si kartičky k násobení sedmi a pracujte s nimi, jako ve škole :-)

Prvouka: učebnice str. 60 - je tu další téma - LIDSKÉ TĚLO, SMYSLY. Tuto stranu si pročtěte, splňte úkoly v obdélníku. PS 60 - celá.

Ať se daří :-)

 

12.5.2020

Zdravím vás, druháci :-)

Posílám úkoly na úterý :-)

Čj: učebnice str. 81 cv. 5, 6. Do sešitu Čj přepište a doplňte: Co dělají osoby? Maminka ________ na výstavu. Jirka_______na klavír. Babička______ šálu. Tatínek______ auto. Zahradník_______ květiny. Katka______ přes švihadlo. Toto mi prosím pošlete na e-mail.

PS 27/8. Do písanky nepište, čtěte svou knihu do deníku;-)

M: str. 13 přeskočíme a mrkneme se na str. 14. Máme tu násobení 7. Navíc jsou příklady 7.7, 7.8, 7.9, 7.10. Ostatní už umíte:-)

Tak si tyto příklady znázorněte, jak už umíme. Na str. 14 cv. 1, 2, 3 a určitě trénujte ostatní násobení;-)

Ať se daří :-)

 

11.5.2020

Krásné pondělí vám všem :-)

Doufám, že jste si hezky užili prodloužený víkend ;-)

Čj: učebnice 81/3 a,b, 4 - obě cvičení napište do sešitu Čj, PS 27/6,7.

Čítanka: str. 102 - přečtěte si, úkoly na str. 103 - ústně. Do sešitu Čt vypracujte HRU na str. 103 a to básníka nebo matematika ;-) Napište další 4 řádky do písanky.

 Matematika: str. 12 - dodělejte.

Ať se daří :-)

 

 

7. 5. 2020

 

Opět mám pro vás výjimečný úkol z výtvarné výchovy:

v neděli 10. května slavíme Den matek,

tak nezapomeňte na svoje maminky a nakreslete jim obrázek

nebo vytvořte přáníčko nebo dáreček pro radost.

Určitě maminku potěšíte jakoukoli maličkostí nebo kytičkou.

A moc děkuji všem, kdo mi poslali čarodějnický obrázek :-)

Krásný prodloužený víkend. D.Boumová

 

Nazdárek druháčci :-) 

Posílám poslední práci tohoto týdne :-)

Čj:  str.78/6 a, b, c - toto netrénujte, ale rovnou popřejte;-), str. 80/2 - připomeňte si, co to jsou SLOVESA, PS 26/4a, b,5.

 Čítanka: str. 101 (přeskočila jsem) - několikrát si básničku přečtěte, do sešitu Čt vypište rýmy. Otázky v růžovém i žlutém rámečku splňte ústně. V písance napište další 4 řádky. Čtěte svou knihu.

M: str. 11/ 5,6, str. 12/ 1,2. Když je něčeho 6krát méně, co máme dělat? (plus, mínus, krát, děleno). Pozor na to, máme dělit:-)

Mějte se hezky a užijte si následující dny volna:-)

Jinak si z dnešního dne vyberte jakoukoli práci a pošlete mi ji URČITĚ na e-mail!!!

 

6.5.2020

Krásný den přeji :-)

Práce na středu je tu ;-)

Čj: učebnice 80 - máme tu povídání o další skupině slov. Tato skupina slov je akční, protože říká, co zvířata, věci a osoby DĚLAJÍ. (létá, učíme se, plavou, voní, papala, ....) Této skupině slov říkáme SLOVESA. Učebnice str. 80 cv. 1a,b,c. PS 26/1,3.

Čítanka: str. 91 - pěkně si zarecitujte;-), úkol v zeleném obdélníku splňte ústně;-), jazykolamy se hezky naučte. V písance napište další čtyři řádky.

M: str. 11 - budeme dělit číslem 6. Opět si znázorněte pomocí předmětů. Rozdělte 12 pastelek do šesti skupin. Kolik pastelek bude v každé skupině? Rozdělte 12 pastelek po šesti. Kolik skupin vám vznikne? A takto pracujte s násobky šesti. Viz učebnice str. 11/1. Dále vypočítejte cv. 2,3 a 4.

Prvouka: učebnice str. 59- zopakujte si téma jaro. Do učebnice určitě nepište! Řiďte se opět pokyny v zeleném obdélníku. PS 59 - vypracujte samostatně a pošlete mi prosím na email. Děkuji.

Ať se daří :-)

 

5.5.2020

Zdravím, druháci :-)

Práce na úterý je tu ;-)

Čj:  Připomeňte si, co to jsou podstatná jména;-) PS 25 - celá. Stránku mi pošlete na email. Do sešitu Čj napište a doplňte u,ú,ů,i/í,y/ý:

R_žičk_ jsou plné v_ně. Červenaj_ se jako _sta naš_ mamink_. Jsou jako jej_  _směv. Na jednom z květ_  usn_la m_ra. Po západ_ sl_nce se můra probud_. Polet_ vzh_ru k nebes_m.  Jinak čtěte svou knihu, do písanky nepište.

M: str. 10 - dodělejte. U cvičení 8 si zkuste opravdu zahrát na obchod;-)

Ať se daří :-)

 

4.5.2020

Dobré ráno dámy a pane :-)

Máme tu pondělí a s ním i další práci :-)

ČJ: učebnice str. 79 - vypracujte celou stránku. Řiďte se návodnými otázkami a úkoly. 79/2d - napište do sešitu, proč raději kino, nebo divadlo - 5 vět. Ostatní ústně.

Čítanka: str. 90 - celou ji pročtěte. Do písanky napište další čtyři řádky.

M: str. 10 cv. 1,2,3,4.

Ať se daří :-)

 

30.4.2020

Ahoj děvčata a Vojto:-)

Posílám poslední úkoly tohoto týdne;-)

Čj: učebnice 78/5 a,b, 78/7 - do sešitu napište trojici slov (viz. zadání) začínajících na n, s, z. PS 24/3,4.

Čítanka: str. 94 (přeskočila jsem;-)) - přečtěte si, úkoly za textem splňte ústně a do sešitu Čt či Čj nakreslete ilustraci k příběhu.

V písance vypracujte další čtyři řádky.

M: Tak jak jde násobení šesti? No uvidíme, až se vrátíme do školy;-) Str. 9 - dodělejte, trénujte na internetu.

Mějte se krásně, užijte si čarodky a PRVNÍ MÁJ;-)

Ať se daří:-)

Ahoj druháčci, dneska dostanete vyjímečně úkol z výtvarné výchovy:

nakreslete nebo vyrobte ČARODĚJNICI.

A budu ráda, když mi ji pošlete na mail dasa.ds@seznam.cz

nebo na mobil 607 932 286. Dám je opět na stránky ;-)

Užijte si dnešní večer a zítra nezapomeňte políbit mamku,

sestru nebo třeba babičku pod rozkvetlou třešní.

Mějte se hezky :-) Dáša Boumová

 

29.4.2020

Zdravím, je tu středa a úkoly také ;-)

Čj: Už víte, co to jsou podstatná jména? Kdyby byl nějaký problém, nestyďte se mi zavolat. ;-) Učebnice str. 78 cv. 4 přepište do sešitu a rovnou červenou čárou podtrhněte všechna podstatná jména. PS str. 23 - dodělejte, str. 24/1,2.

Čítanka: str. 89 - přečtěte si, co říká chytrá sova o slonech. Básničku se naučte zpaměti a ústně odpovězte na otázky pod ní.

V písance napište další čtyři řádky.

M: str. 9 - je tu násobení šesti. Polovinu už umíte, nové jsou příklady 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.6. Na ty se zaměřte. Opět si násobilku znázorněte pomocí předmětů, násobky šesti se naučte zpaměti. Udělejte cv. 1, 2,3.

Prvouka: str. 58 - text si přečtěte, vypracujte ústně otázky. PS 58 - celá. Zopakujte si názvy všech členů "ptačích rodin".

Ať se daří:-)

 

28.4.2020

Ahoj pacholátka;-)

Úkoly na úterý jsou tu:-)

Čj: Umíte názvy všech slovních druhů? Tak se pojďme podívat na PODSTATNÁ JMÉNA. Podstatná jména jsou skupina slov. Patří sem názvy osob (babička, Anetka, mimino, rybář, Vojta, řidič, Nelča, ...), názvy zvířat ( osel, prase, kráva, žirafa, ...) a názvy věcí (počítač, okno, župan, penál, pastelka,......). Vidíte, že se jedná o SLOVA. Na podstatná jména si ukazujeme pomocnými slovy TEN ( ten počítač, ten osel, ten Vojta, ten rybář, ...), TA (ta Anetka, ta Nelča, ta žirafa, ta kráva, ta pastelka, ...) a TO (to mimino, to prasátko, to okno,....). Pozor, slova TEN, TA, TO nejsou podstatná jména. Slova TEN, TA, TO nám jen pomáhají podstatná jména odhalit;-)

Učebnice str. 77 - žlutý obdélník si projděte, cv. 1 a,b - ústně, cv. 2 - mrkněte na podstatná jména kolem hrnečků. To je slov, že? - ústně, cv. 3 - ústně. Napište si diktát na str. 75/8 a pošlete mi jej;-)

Čtěte, do písanky napište 4 řádky.

M: str. 8 cv. 5,6,7,8 - do sešitu, opět se vším všudy.

Ať se daří:-)

 

27.4.2020

Ahoj Vojto a děvčata, máme tu pondělí a s ním další úkoly;-)

Čj: učebnice str. 76 - pořádně si pročtěte domeček. V každém patře domečku máme jeden slovní druh. Co to je slovní druh?

To je skupina, do které patří určitá slova. Takže se budeme bavit o slovech. A co je to slovo? Zkuste si doma s rodiči, nebo samostatně říkat různá slova. Do sešitu Čj vypracujte cv. 1 a skutečně se všechný názvy slovních druhů naučte. Zatím jako básničku. Postupně budeme odhalovat, co znamenají;-) PS 23/1,2,3.

Čítanka: str. 88 - otázky za textem vypracujte ústně, pište do písanky a čtěte;-)

M: str. 8 cv. 1,2,3,4,9-do sešitu se vším všudy

Ať se daří:-)

 

Ahoj Hyacintíku, Nelčo a Vojto

zdraví Vás ředitel Kamil.

Jak se vám vede ? Jde Vám to ?

Já jsem slyšel, že jste šikulky. Tak jen tak dál.

Mám tady pro Vás hádanku. Tak hádejte.

Je to hnědé, leží to u cesty a kouří se s toho co je to? 
Zpocená veverka.

 

24.4.2020

Hezký pátek přeji :-)

Čj: učebnice str. 75 cv. 6,7 - do sešitu. V písance čtyři řádky a určitě si přečtěte něco hezkého.

M: str. 7 cv. 2 - růžový přímo, ostatní do sešitu, cv. 5 - do sešitu se vším všudy, co slovní úloha má mít, cv. 6,7,8. Pokud by cv. 8 nešlo, tak nedělejte.

Prvouka: str. 57 - pořádně si přečtěte, splňte úkoly v zeleném obdélníku, PS 57 - celá.

Ať se daří:-) Hezký víkend :-)

 

23.4.2020

Ahoj Anetko, Vojto a Nelčo :-)

Úkoly na dnešek jsou tu.

ČJ: str. 73 cv. 3 a,b,c - ústně, str. 75 cv. 4, 5 - písemně do sešitu. PS 21/2.

Čítanka: str. 87 - přečtěte si básničku a jazykolam, otázky ústně. Čtěte i ze své knihy a napište 4 řádky do písanky.

Matematika: str. 6 dodělejte, str. 7 cv. 1 - vypočítejte do sešitu, cv. 3, 4 - i se zápisem, řešením a odpovědí do sešitu.

Ať se daří :-)

 

22.4.2020

Dobrý den, druháci, mám tu pro vás další práci;-)

Čj: učebnice str. 73 cv.2 a,b - vyberte si Jakuba nebo Terezu a jejich důvody napište do sešitu.  Učebnice str. 74 cv. 3 - také písemně do sešitu.

Čítanka: str. 85 - Koledování - přečtěte si, u HRY si vyberte a vypracujte do sešitu Čt či Čj. Čtěte si i ze své knihy, do písanky nepište.

M: str. 5 přeskočíme, str. 6 - máme tu dělení pěti. Umíte už násobit pěti? Prima, pak umíte i pěti dělit:-) Cv. 1 - znázorněte i pomocí předmětů, cv. 2, 3 nedělejte, 4.

 Prvouka: str. 56 - přečtěte si, splňte úkoly, PS 56 celá.

Ať se daří :-)

 

21.4.2020

Zdravím, úkoly na úterý jsou zde;-)

Čj: PS 22 - udělejte samostatně celou stránku a pošlete mi ji na email, učebnice str. 73 cv. 1 a,b,c- zdůvodněte písemně do sešitu Čj, str. 74 cv. 3 - do sešitu. Čtěte, do písanky nepište.

M: str. 4 - dodělat, cv. 8,9 - stačí mi, když napíšete příklad k zadání.

Ať se daří :-)

 

20.4.2020

Krásné pondělí vám všem:-) Doufám, že jste si užili sobotu a neděli;-)

Čj: učebnice 72/12 - nechte si nadiktovat diktát a pošlete mi jej na email. Str. 74/1a - do sešitu, b,c - ústně. PS 20/3.

Čítanka: str. 84 - přečíst, otázky na str.85 ústně. Do písanky nepište.

M: str. 2 - dodělat, str. 4 cv. 1,2,3,4 - přímo, pozor na závorky;-)

Ať se daří:-)

 

17.4.2020

Zdravím při pátku:-)

Čj: učebnice str. 72 cv. 10,11 - do sešitu, do písanky nepište, ale čtěte.

M: str. 3 dodělat - doufám, že násobení 5 je hračka;-)

Prvouka: str. 55 - koukněte se venku, už přiletěli vlaštovky, čápi a od konce února nás v polích vítá skřivan;-), PS 55 celá

Ať se daří a hezký víkend přeji :-)

 

16.4.2020

Ahoj druháčci:-)

Zde jsou úkoly na čtvrtek.

ČJ: učebnice str. 71 cv. 7, str. 72 cv. 9 - písemně, str. 72 cv. 8 a,b ústně (Pokud byste si nevěděli rady s hádankou, řešení najdete v učebnici.) ;-) PS 20/1, přečtěte si Kvítkův vtip dole na stránce.

Čítanka: str. 82 - vrátíme se v čase;-). Přečtěte, otázky za textem vypracujte: 1-7 ústně, 8 do sešitu Čt či Čj. Přečtěte si také, co nám říká moudrá sova v zeleném obdélníku. Do písanky nepište.

M: přeskočíme na str. 3 - máme zde násobení 5. Znázorněte si opět pomocí čehokoli. Cv. 1,2. Všimněte si, jak končí násobky pěti. Sranda, že?;-)

Ať se daří :-)


15.4.2020

Ahoj děvčata a Vojto, následují úkoly na dnešek.

ČJ: str. 71 cv. 3, 4a - písemně do sešitu, cv. 5,6 - ústně. PS 20/2, 21/1. V písance si napište další čtyři řádky a čtěte si ;-)

M: str. 1 cv. 6,7, str. 2 cv. 1 - připomínám viz první příklad 48 - 39: U písemného odčítání (odčítání pod sebou) začínáme dole vpravo a ptáme se: Devět a kolik je do osmnácti? Píšeme devítku, držíme si jedničku. Říkáme: Jedna plus tři je čtyři. Čtyři a kolik je čtyři? nula. Ta se nepíše. Výsledek prvního příkladu je tedy 9. Již jsme to ve škole dělali, stačí si vzpomenout. Pokud by to nešlo, toto cvičení nedělejte ;-). Str. 2 cv. 2.

Prvouka: str. 54 v učebnici přečíst, splňte úkoly psané dole v obdélníku. PS 54 celá.

Ať se daří :-)

 

14.4.2020

Zdravím druháci :-) 

Máme po Velikonocích, tak hurá do práce :-)

ČJ: str. 70 cv. 2 do sešitu ČJ. PS 19 - celá. Něco pěkného si přečtěte, do písanky psát nemusíte.

M: poslední stránka v matematice číslo 6 se Vám všem povedla. Nějaké chybky jsem odhalila, ale bylo jich tak málo. Je vidět, že rozumíte tomu, co se učíte. Takže GRATULUJI :-).  Během dneška vám dodám matematiku číslo 7. Str. 1 cv. 2- vypište, 3,4 - pozor na závorky, 5.

Ať se daří :-)

 

8. 4. 2020

Krásný den broučci,

dneska nás čeká slíbený výtvarný den.

Je mi moc líto, že nemůžeme tvořit spolu, ale věřím,

že s rodiči, bráchou, ségrou, babičkami nebo kamarády něco vymyslíte.

Pro inspiraci jsem vám připravila pár nápadů.

Budu ráda, když se se svými dílky vyfotíte

a pošlete mi fotky na mobil 607 932 286 nebo na mail dasa.ds@seznam.cz.

Já je uložím do fotogalerie na úvodní stránku, ať všichni vidí,

jak jste šikovní :-))

Tak spoustu elánu do tvoření.....

 

Můžeme začít jarní dekoraci v podobě řeřichy nebo jarní travičky neboli oseníčka

v ozdobných skořápkách od vajíček.

www.youtube.com/watch?v=YmrJztxrjXc

Originální velikonoční skořápky - Novinky.cz

 

Pak tu máme zajíčka z ruličky od toaletního papíru.

66+ Lembrancinhas de Páscoa Simples, Baratas e Criativas

 

A co třeba slepičky, vyrobené z platíček od vajíček.
good morning image

 

A další zajíček z kolíčku.....

krokotak.com/2014/04/easter-bunny-from-painted-clothespins/

......nebo zabořený do květináčku :-))

Eccomi prontissima con un immancabile DIY di Pasqua. Ci tengo molto a proporre dei “faidate” che possano creare un clima festoso in casa ed ancor meglio sulla tavola della festa. Per qu…

 

A na závěr pár tipů na zdobení velikonočních kraslic.

www.koule.cz/novinky/10-tipu-jak-netradicne-nazdobit-velikonocni-kraslice-61447-shtml/

www.youtube.com/watch?v=Y67MIxA0zGU

www.youtube.com/watch?v=mnp0YQg_5a4

10 tipů, jak netradičně nazdobit velikonoční kraslice | Koule.cz ...

Krásné Velikonoce Vám všem.... Dáša Boumová

 
Koukněte i do aktualit, máte tam nápady od pana učitele ;-)

 

 

7.4.2020

Ahoj Anetko, Vojto a Nelčo:-)

Tento týden se ozývám naposledy, protože zítra budete tvořit s paní učitelkou Dášou:-)

Čj: učebnice str. 61/2 a,b,c,d - ústně. PS 18/1a,b - ústně, cv. 2,3,4. Nezapomeňte denně číst, do písanky psát nemusíte.

M: str. 32 celá - vypracujte samostatně a pošlete na e-mail. Bude to pro mě kontrola, zda učivo zvládáte či nikoli;-)

Prvouka: str. 53 učebnice - opět si přečtěte a pozorujte na procházce v přírodě. Pozor na včely;-). Nezapomeňte na otázky v zeleném obdélníku. PS 53 - celá.

Užijte si pěkné Velikonoce plné sluníčka a pohody v rodinném kruhu.

Ať se daří:-)

6.4.2020

Krásný velikonoční týden:-)

Zde jsou úkoly na pondělí.

Čj: PS 17 - dodělat, diktát si nechte nadiktovat od rodičů. Učebnice 70 - pozor na skupiny bě,pě,vě - kde j jen slyšíme, ale nepíšeme! U slyšíme ň, ale také nepíšeme. Cv. 1a,b - ústně, přečtěte si žlutý obdélník. Určitě čtěte a napište zase další čtyři řádky do písanky. Máte v písance vůbec ještě něco na práci? ;-)

M:  str. 31 - celá. Nezapomeňte si ořezat tužky a pastelky;-)

Ať se daří:-)

 

3.4.2020

Tak tu máme pátek;-)

Tady jsou poslední úkoly tohoto týdne.

Čj: učebnice 69 cv. 10a,b,c - písemně do sešitu, 69/12 b napište do sešitu, nezapomeňte napsat, proč je vám nejmilejší.

M: str. 30/10 - do sešitu, procvičujte na www.onlinecviceni.cz.

Čtěte, do písanky dnes nepište.

Prvouka: učebnice str. 52 i s úkoly dole - ústně, PS 52 - celá, úkol v zeleném obdélníku určitě splňte o víkendu, má být krásně ;-), jen nemusíte hledat kolem školy ;-)

Ať se daří a hezký víkend :-)

 

2.4.2020

Zdravím vás druháci při čtvrtku:-)

Moc vám všem děkuji za příspěvky na e-mail:-)

Hádanku jste dali levou zadní;-)

Čj: učebnice str. 69/9 - opsat a doplnit do sešitu Čj (připomínám: za // pište slova souznačná, za X slova protikladná), cv. 11 - prosím rodiče, aby toto cvičení oznámkovali dle svého uvážení:-)

M: str. 30 cv. 4 - přímo, 5 - do sešitu i s jednotkami, 6,7,8. A jak, už umíte násobit a dělit 2,3 a 4 jak když bičem mrská? ;-).

Pište do písanky a v čítance si přečtěte str. 88. Otázky na str. 89 vypracujte do sešitu Čt nebo Čj.

Ať se daří:-)

 

1.4.2020

Ahoj Anetko, Nelčo a Vojto.

Přicházím s úkoly na středu;-)

Čj: učebnice str.68 cv. 7- přepsat a doplnit do sešitu ČJ, cv.8 - dle zadání. PS 17/5,6.

Čítanka: str. 86 (přeskočila jsem;-)) - otázky za příběhem ústně. Nezapomeňte na písanku.

Hádanka: Proč máte číst zrovna tento příběh? Odpověď mi napište na e-mail: ucitelkamalotridky@seznam.cz.

Nebojte, všechny návrhy budou určitě správné;-)

M: Tak jak, krájeli jste jablíčko? ;-)

str. 30 cv. 1,2,3, 9 - do sešitu M - nezapomínejte na zápis!

Prvouka: učebnice str. 51 - pořádně přečíst, splnit úkoly v zeleném obdélníku - ústně. PS 51 - celá.

Ať se daří:-)

 

31.3.2020

Krásné úterý vám přeji:-)

Čj - učebnice 68/6 - slova neopisujte, ale tvořte s nimi věty. Vymyšlené věty napište do sešitu Čj.

PS 16/3,4. Dnes do písanky nepište, ale určitě čtěte.

M: str.28/2,3,4. Máme tu slovo čtvrtina. Pojďte si ji ukázat. Vemte si jablíčko. To za pomoci dospělého rozkrojte na dvě stejné části. Máte?

Jakou část z jablíčka jsme získali? Přesně tak, holky a Vojto, máme polovinu. Tedy dvě poloviny. Každou polovinu rozkrojte také na dvě stejné části. Kolik kousků jablíčka máte nyní? Ano, čtyři. No a ten jeden kousek jablíčka je jedna čtvrtina z jablíčka. Kolika budeme dělit nějaké číslo, chceme - li získat jeho čtvrtinu? Jasně, že 4. Vždyť jsme získali čtyři části z jablíčka;-) Je to složité?

Pokud ano, tak cv. 4 nedělejte.

Zítra máte zase Vv, tak si nezapomeňte něco pěkného pro radost namalovat nebo vyrobit. Pokud budete chtít, tak se můžete se svými výrobky pochlubit a poslat mi je na e-mail.

Ať se daří.:-)

 30. 3. 2020

Ahoj Nelčo, Hyacintíku a Vojto

zdraví Vás ředitel Kamil. Doufám, že jste zdraví a máte se dobře.

Vaše paní učitelka Káťa Vás moc chválí, že jste šikulky.

Prý Vám všechno jde jako po másle.

To je úplně skvělé. Myslím na Vás. Až se sejdeme ve škole, tak to společně oslavíme.

Držte se a ahoj.

Zdravím vás při pondělku:-)

Máme tu nový týden a s ním další práci.

Čj: Učebnice str. 68 cv. 3, 4 - ústně, 5 - písemně do sešitu Čj. PS 16/1 - pořádně se přečtěte a splňte úkoly, cv.2 a,b.

Čtení hezké knihy a psaní do písanky je samozřejmostí;-)

M: str.28/7 - do sešitu. Str. 29/1. Hádám, že násobíte čtyřmi úplně bravurně, takže dělení vám půjde levou zadní;-)

Kidně si uvedené příklady zase znázorňujte pomocí pastelek, knoflíků atd. Podívejte se také na www.onlinecviceni.cz.

Tam si procvičíte jak matematiku, tak i češtinu.

Tak ať se daří:-)

 

26.3.2020

Ahoj Nelčo, Anetko a Vojto:-)

Máme tu pátek a s ním poslední úkoly tohoto týdne.

Čj: PS - str. 14/2. Učebnice str. 67/1a,b - ve skupinách dě, tě, ně se vlastně nic neděje.

Jen je potřeba si zapamatovat, že háček píšeme nad kouzelným ě. Cvičení 2 na str. 67 správně napište

do sešitu ČJ. Opět čtěte a pište do písanky.

M: str.28/ 4,5,6- slovní úlohy u cv. 6 tvořte ústně, pozor na zvětšování o 4 (+4) a 4krát(.4). :-)

Prvouka: str. 50 - máme tu staronové téma JARO. Popovídejte si o obrázku s rodiči, uvědomte si, co vše se děje

s přírodou na jaře. Na str. 51 si přečtěte básničku v modrém obdélníku a naučte se ji zpaměti:-)PS 50- celá :-)

Přeji hezký víkend, odpočiňte si a v pondělí se budu těšit. Ať se daří :-)

 

Zdravím druháky :-)

Zde jsou úkoly na čtvrtek.

Čj: - PS str. 13 - dodělat. Str. 14 - cv. 1, str. 15 - celá.

M: str. 28/ 1,2 - nezapomeňte na jednotky, 3 - otázku pod tabulkou udělejte ústně, 8 - do sešitu.

Pište do písanky a hodně čtěte. Tentokrát i z čítanky str.81 - zadání v obou obdélnících dole na stránce

vypracujte do sešitu na čtení. Odpovídejte celou větou.

Ať se daří :-)

 

Krásný den vám všem.

Úkoly na středu.

ČJ: přepiš do sešitu ČJ a doplň i,í/y,ý: Zahrádka

Na zahrádce tet_ Vlast_ všechno voní. T_mián i zvonky rezed_. Př_letěl tam žlut_ mot_l.

Nejdř_v jeden, potom druh_, třet_, čtvrt_. A pát_ byl nejpěknějš_. Veliký a okat_. Na zahrádce

tet_ Vlast_ se k_t_čkám nest_ská.

Vyhledejte na internetu, jak vypadají zmíněné květiny. Do sešitu napište 3 názvy motýlů, kteří  

mohli navštívit tetinu zahrádku. Nezapomeňte ČÍST a psát do PÍSANKY. :-)

M: str. 27 - dodělejte, cv. 5 - do sešitu M. Modré R u cv. 3 - ústně.

 Trénujte násobení a dělení v rámci násobilek, které umíme:-).

Prvouka: učebnice 49 - zopakujte si ústně, trénujte určování času. Tajenku si vyluštěte na

papír, do učebnice určitě nepište! PS 49 - celá.

Ať se daří :-)

 

23.3.2020

Ahoj děvčata a Vojto, úkoly na úterý jsou tyto.

Čj: str. 66 - vypracujte pouze ústně. Po přečtení povídejte pouze o tom, co vidíte na obrázku.

Zkuste pohovořit úplně o všem, třeba i o tom, jakou barvu má tráva, co na obrázku roste, co je vpravo,

vlevo, ... . PS - 13/1, 2a a nezapomeňte na písanku;-)

M: Omlouvám se za chybu. Cv. 5 na str. 26 jste už měli hotovou:-)

Str. 26/6 - do sešitu M, str. 27/1 - násobení číslem 4 - ufffffff. Nebojte. Opět použijte knoflíky, fixy, pastelky

a všechny příklady si pečlivě znázorněte. Naučte se násobky čísla 4. Násobky si zase dřepujte, krokujte, skákejte,

zkrátka tak, abyste si je co nejlépe zapamatovali.

Ať se daří :-)

 

 22.3.2020 

Dobrý den druháci, máme tu další týden a s ním novou práci.

    Takže s chutí do toho :-)

                      Čj: uč. 65/14 - nechte si od rodičů nadiktovat do sešitu Čj Di a pak společně opravte a oznámkujte. PS - 12/ 3,4, i rébusy.

    Opět nezapomeňte na písanku. Pevně věřím, že se snažíte a píšete do ní jak nejlépe umíte :-)

A vaše knížka? Už máte přečtenou nějakou další? Pokud ne, nevadí, ale určitě čtěte, čtěte a čtěte:-)

M: stále pamětně procvičujte násobení a dělení 2 a 3. Str. 26/ 4,7,8,5 - sešitu M

Ať se daří:-)

 

 

19.3.2020

 Zdravím děvčata a Vojto:-)

 Opět posílám úkoly, tentokrát na pátek.

ČJ: do sešitu ČJ přepiš a doplň i/í či y/ý: břeh_, ch_ba, š_pek, vlak_, v kaš_, př_hod_, š_rok_, výlet_, uš_, š_je,

mlh_, koš_le, seš_t_, hoš_, zvonk_, můr_, chůd_, prš_, menš_, plot_, džbánk_, š_kovná.

PS 12/ 1,2 a nezapomeňte na písanku.

M: str. 26 cv. 1 (Co je to polovina?), 2,3,5 - do sešitu M

Prvouka: učebnice 48 - přečíst. Do sešitu ČJ napsat dvě věty o tom, čím byste chtěli být až vyrostete a proč. V PS str.

48 celá.

 

18.3.2020

Nazdárek druháci,

úkoly na čtvrtek jsou tady.

ČJ: PS 11/4,5 - u kostiček vypracujte buď přírodovědce nebo spisovatele do sešitu ČJ

M: Tak jak šlo dělení třemi? Pevně věřím, že dobře.

str. 25 - dodělat, pozor na cv. 4 a 6 - nezapomeňte na jednotky:-), stále procvičujte násobení a dělení 2 a 3

Písanka: pokračujte, jak jsme domluveni.

Ať se daří :-)

 

17.3.2020

Ahoj Vojto, Anetko a Nelčo:-)

Úkoly na středu jsou zde.

ČJ: uč. str. 65 cv. 12 do sešitu ČJ, PS 11/1,2,3

Písanka: pokračujte dál, jako vždy. Nejprve pět řádků, pak zbytek, postupně každý den.

M: doufám, že umíte hezky a dobře násobit číslem 3. Proč se ptám? No jasně, čeká nás dělení.

str. 25/1 - a pořádně si dělení procvičte ústně, znázorněte si jej pomocí knoflíkú, pastelek apod. tak, jak

to děláme ve škole.

Prvouka: učebnice 47 - pořádně si ještě jednou přečtěte, PS 47 - celá

Ať se daří :-)

 

16.3.2020

Nazdárek druháci,

posílám úkoly na zítra.

ČJ: uč. str. 64/11 do sešitu ČJ, PS 10/3,4,5

čtení: číst vybranou knihu. V následujících dnech už toto psát nebudu, protože bych se opakovala.

Takže čtěte a čtěte.

M: str.24/3 do sešitu M, str.24/6,7,8,9 - připomeň si počítání se závorkami. Co má přednost? Jasně že závorka:-)

Ať se daří:-)

 

 15.3.2020

Ahoj děvčata a Vojto,

zde máte úkoly na pondělí 16.3.

učebnice ČJ: str.64 cv. 10 do sešitu ČJ - už jsme dělali, tak pro zopakování, PS str. 10 cv. 1,2-

pořádně si vždy přečtěte zadání, kdyby byl nějaký problém, jsem na telefonu

čtení: vyberte si nějakou pěknou knihu a opravdu denně čtěte, kontrolou bude čtenářský deník

matematika: dodělejte str. 23, 24/1 do sešitu M, str. 24 cv. 2,4,5

Ať se daří :-)

 

14. 3. 2020

Ahoj druháčci, 

výuka pokračuje tady.

Vaše sešity Vám doručíme domů.

Začínáme od pondělí.

Třídní učitelka Káťa Stojanová

 
 

28. 1.

Vv - na příští hodinu budeme potřebovat voskovky

kupte je dětem do boxu. Děkuji.

 

14. 1.

Vv - na příští hodinu budeme potřebovat tetrapakový obal od trvanlivého mléka

(odstřihněte vrchní část a pořádně vymyjte). Děkuji.

 

5. 11.

Vv - za čtrnáct dní (19. 11.) budeme vyrábět zimní vločky.
Budeme potřebovat:

ruličky od toaletního papíru - na jednu hvězdu 3 ruličky, pár kolíčků na přidržení, nůžky, herukules, temperky,
může být i mašlička nebo cokoli na dozdobení.

 

8. 10.

Vv - příští hodinu budeme vyrábět podzimní lucerny.
Budeme potřebovat:
čisté zavařovací sklenice, vylisované listy, vřes nebo jiné přírodniny, provázek nebo lýko, pečící papír a svíčky.

28. 1.

Vv - na příští hodinu budeme potřebovat voskovky

kupte je dětem do boxu. Děkuji.