Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Aktuality ze školky

 
17. 6. 2021

Vratka školkovného po dobu uzavření školky

 
Dnes jsme odeslali na Vaše účty vratky školkovného 
za uzavřenou MŠ v době pandemie COVID-19.
 
 
 
16. 6. 2021
V aktualitách vlevo naleznete fotky -
objednejte si je.
 
V aktivitách zase aktuální 
reportáž z výletu do lesa.
 
14. 6. 2021

Výlet do lesa pro všechny děti z MŠ

se uskuteční ve středu 16. 6. 2021
Odejdeme v 8:00 a vrátíme se v 11:00 hod na oběd.
Paní kuchařka nám zabalí svačinku s sebou.
Dětem dejte batůžek, pití, drobnou mlsku
třeba jablíčko, boty do lesa.
Má být pěkné počasí, takže pláštěnku potřebovat nebudeme.
Program po obědě bude standartní.
 
8. 6. 2021

Fotografování

Nezapomeňte ve čtvrtek na fotografování.
V současné době není povoleno focení dětí mimo děti, které
docházejí do školky nebo do školy.
Díky za pochopení.
 
31.5.2021
 
Čeká nás snad už teplý 
a na akce nabitý červen.
 
8.6.2021 zveme všechny rodiče na setkání s logopedkou Mgr. Michaelou Dubskou.
V 16:00 hodin -pokud bude hezky tak v altánku na školní zahradě.
 
15.6.2021 Proběhne od 15:30 hod
 schůzka rodičů dětí nově nastupujících v září do MŠ.
 
17.6.2021 uspořádáme druhé setkání rodičů tentokrát
 s fyzioterapeutkou Lenkou Žákovou
Začátek v 16:00 hodin -pokud nám umožní počasí také venku.
 
21.6.2021 Pojedou předškoláci, kteří v září nastupují do školy,
na celý den na školní výlet do Třeboně.
 
24.6.2021 Se s námi předškoláci slavnostně rozloučí.
A my s nimi. V 15:30 na školní zahradě.
Těší se i sněhulák:)
 
Ještě se zde podle počasí objeví termín fotografování.
 
Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se nás,
potkáváme se dvakrát denně.:)
 
 
7. 5. 2021
 
Připomínka pro děti z MŠ.
Stále platí podepsaná láhev s pitím, nejlépe čistou vodou.
Přineste si bačkůrky, ty z února už mohou být malé.
Můžete přijít v 1. nebo 2. skupině,
 je to jedno, ale v určeném čase pro MŠ.
Díky. Už se těšíme.
 
7. 5. 2021

Dle vyjádření vlády ČR bude od 10. 5. 2021 umožněna 

prezenční výuka pro všechny děti v MŠ.

 

Z důvodu epidemiologické situace s Covid 19

 budou platit následující opatření.

 
Skupiny MŠ a ZŠ se nebudou potkávat
 při příchodu do školy ani ve školní jídelně.
 
Z tohoto důvodu jsou příchody do školky a školy upraveny následovně:
 

MŠ - první skupina  - 6:45 - 7:00 hodin

( bez roušek a bez testování )

 

ZŠ - (1. a 2. ročník) -  7:00 - 7:15 hodin

(Roušky + testování)

 

MŠ - druhá skupina - 7:15 - 7:30 hodin.

( bez roušek a bez testování)

 

ZŠ - ( 3., 4.a 5. ročník) - 7:30 - 7:45 hodin

(roušky + testování)

 
Příchody jsou nastaveny tak, aby umožňovaly příchody sourozenců.
Žádáme o dodržování časů. 
Děti nebudeme přebírat mimo jejich určené časy.
Děti do školky musí přijít zdravé, bez projevů nemoci.
Dítě, které bude vykazovat známky nemoci, nebude do školky vpuštěno.
 
Provozní doba školky je stejná jako v září.
Pokud budou některé děti ve školce spát, přineste jim vybavení na spaní.
Všichni si přineste náhradní věci do boxu.
 
Jídlo pro MŠ - svačina ranní - 8:00 - 8:30 hodin
Oběd  - 11:00  - 11:30 hodin
Svačina - 14:30 hodin.
 
 Všechny děti jsou ke stravování normálně přihlášeny.
Pokud do školky v pondělí nepřijdete, odhlašte si oběd u paní kuchařky.
 
V odpoledních hodinách je do odvolání uzavřeno pro veřejnost hřiště MŠ.
Bude zde probíhat oprava.
 
Díky za pochopení a dodržování nastaveného režimu.
ředitel školy
 
23.4.2021

Aktuality k zápisu do MŠ zde:

 
 
 
 8. 4. 2021

Důležité informace k provozu školy a školky od 12. 4. 2021

 
Jak už všichni víte, v pondělí 12. 4. 2021 bude umožněna přítomnost dětí 
na prezenčním vzdělávání.
Bude se to týkat všech žáků základní školy a předškoláků v MŠ.
K těmto dětem v MŠ mohou být do vzdělávání zařazeny děti učitelů a zdravotníků.
 
Všechny děti budou mít povinnost se testovat 2x týdně, tedy v pondělí a ve čtvrtek.
Je zde opět povinnost nepotkávání skupin dětí.
Děti budou rozděleny do tří skupin.
 
1. skupina - děti 1. a 2. ročníku.
Děti této skupiny budou přicházet do školy každý den v rozmezí 7:00 - 7:15 hodin.
Děti půjdou do družiny, kde budou otestováni antigenními testy a poté půjdou do třídy.
Na testování dohlédnou, případně dopomohou družináři.
Šatna pro tuto skupinu bude zase na chodbě u třídy.
 
2. skupina - předškoláci a MŠ
Děti této skupiny budou přicházet v rozmezí 7:15 - 7:30 hodin.
Děti půjdou do šatny MŠ, kde budou otestováni antigenními testy.
Na testování dohlédnou, případně dopomohou p. uč. MŠ a asistentka.
 
3. skupina - děti 3.,4. a 5. ročníku.
Děti této skupiny budou přicházet v rozmezí 7:30 - 7:40 hodin.
Děti půjdou do šatny ZŠ, testování antigenními testy proběhne ve třídě.
S testováním poradí a pomůže ředitel školy.
 
Všichni školáci musí mít chirurgickou roušku nebo respirátor.
 
Děti v MŠ žádné ochranné pomůcky nepotřebují.
 
Pokud se někdo neotestuje, nemůže být přítomen prezenční výuce
a bude mu počítaná omluvená absence bez možnosti dálkové výuky.
 
Děti, které budou jevit jakékoliv známky onemocnění
 nemohou být do školy vpuštěny.
 
MŠMT nedoporučuje volnočasové aktivity v MŠ.
Tyto aktivity probíhají odpoledne. 
Děti v MŠ nebudou ve školce spát.
Apelujeme tedy na rodiče, aby si děti vyzvedávali po obědě.
 
Děti v ZŠ budou mít k dispozici školní družinu.
Družina bude pro děti, které to budou nutně potřebovat.
V současné době to není vhodné místo na "pohrání si".
Děkujeme.
 
Naší společnou snahou je, abychom mohli chodit do školy
 do konce školního roku.
Věříme, že se nám to společným úsilím i s Vámi podaří.
 
Z telefonátů některých rodičů jsme zaznamenali obavy z testování.
Abychom tyto obavy pomohli rozptýlit, připravili jsme pro zájemce
on- line ukázky testů.
 
Pro rodiče  ( ne pro děti ) 3., 4. a 5 ročníku  v neděli 11. 4. 2021
v 10:00 hodin ( využijte počítač dětí se ZOOM)

Meeting ID: 863 1865 2657

Passcode: rk18jy

 a pro

rodiče 1. a. 2. ročníku v neděli v 10:30 hodin zase přes ZOOM

us05web.zoom.us/j/82067676256?pwd=VU9mMkdXOE1DR2ZuS2c2RmZLdHpHZz09

Meeting ID: 820 6767 6256

Passcode: JLue2w

 

Instrukce pro děti MŠ, které jdou v pondělí do školky.

Tento typ testu jsme obdrželi od mšmt.

www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Dětem pomůžeme, hlavně s naléváním, přeléváním, kapáním a hodnocením,

šimrání v nose můžete doma s dětmi zkusit s vatovou tyčinkou.

Pokud budete potřebovat další informace, volejte

na tel.: 603 754 792.

 

5. 4. 2021

Ahoj předškoláci a rodiče,

posíláme Vám informace k zápisu.

Důležité upozornění k zápisu do 1. třídy

 

Zápis do 1. třídy proběhne 13. dubna 2021.

Podle vyjádření šk. právníka mohou být konzultace jeden na jednoho, 
proto jsme se rozhodli, že
 
letošní zápis proběhne za účasti dítěte a jednoho rodiče.
 
Je potřeba si na našich stránkách stáhnout a vytisknout
 přihlášku k základnímu vzdělávání.
 
Zde:
 
Tuto je třeba vyplnit a podepsat a přinést s sebou do školy na zápis.

Dále je potřeba mít s sebou:

Občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
 
Týká se to všech dětí, které jdou k zápisu 
a nebudou žádat o odklad povinné školní docházky.
 

Je potřeba si zarezervovat termín zápisu

a během něho dodržovat protiepidemiologická opatření.
(respirátory, desinfekce atd.)
 
7:45 - 8:15 - Mára
8:25 - 8:55 - Verča 
9:05 - 9:35 -  Natálka
 9:45 - 10:15 - Jiřík
10:25 - 10:55 - Adam
11:05 - 11:35 - Vojta
 

Rezervujte si termín pomocí SMS na čísle: 603 754 792

 
Dětem, které budou žádat o odklad, 
přinese zákonný zástupce v obálce se jménem dítěte  
vyplněnou přihlášku, žádost o odklad, potvrzení od pediatra 
a speciálního poradenského zařízení
13. 4. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hodin
řediteli školy.
 
Žádost o odklad najdete zde:
 
( zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6ti let )
 

V případě problémů volejte na 603 754 792.

 
 
29. 3. 2021
 

Velikonoční zajíček Bobina v akci

Ahoj kamarádi, školáci a mateřáčci.

Blíží se Velikonoce, svátky jara. Letos si někdo může myslet, že žádná oslava jara nebude.

To se ale moc plete. Já, velikonoční zajíček Bobina,  jsem pro Vás takovou malou oslavu jara připravila.

Budeme společně vítat jaro a slavit Velikonoce. Ptáte se jak ?

Společně si ozdobíme velikonoční stromek na školní zahradě. Každý z Vás musí doma vyrobit nějakou velikonoční ozdobu na společný stromek.

(vyfouknuté obarvené vajíčko, veselá slepička, malá pomlázka, proutěný košíček, svazek papírových kytiček, ….spíše něco, co nezničí déšť ….)

Až jí budete mít hotovou, připravíte si jí a vezmete si s sebou barevnou mašličku. Na mnou určený stromek na školní zahradě zavěsíte svoji ozdobičku a uvážete na stromek veselou mašličku. Školáci budou mít svůj stromek a mateřáčci také svůj.

Tím budeme společně vítat jaro.

Jak to proběhne?

Školáci,

budete přicházet po jednom hlavní brankou před školou ve čtvrtek 1.4.2021 od 10:00 do 11:30 hodin.

Po jednom přijdete ke stromečku, ozdobíte ho a pokud budu spokojena, nechám Vám nějakou velikonoční koledu.

( přijde i Saša )

Mateřáčci ,

Vy budete přicházet boční brankou od obecního úřadu ve čtvrtek 1.4.2021 od 10:00 do 11:30 hodin.

Vy můžete mít s sebou rodiče. Po rodinách dojdete ozdobit stromeček a pokud se Vám to povede, nechám Vám tam také nějakou koledu.

 

Společně ozdobené velikonoční stromky nám budou připomínat svátky jara.

A ještě něco. Každý musí mít svojí ozdobičku a mašličku. I dvojčata a sourozenci.

Pokud přijdou i paní učitelky a další, kteří pracují ve škole, tak to pro ně platí také.

Jaru a Velikonocům sláva.

Váš velikonoční zajíček Bobina.

 
21. 3. 2021

Dležité upozornění k lekci bruslení 2020/2021

 
Protože neproběhly všechny lekce bruslení kvůli Covid-19,
bude DDB vracet poměrnou část peněz za výuku bruslení,
Peníze mohou být vráceny pouze těm, kteří na ně neuplatnili 
příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Pro děti, které si neuplatnily příspěvek u zdravotní pojišťovny
 je určeno čestné prohlášení.
Toto je potřeba stáhnout z našich stránek, vyplnit, podepsat
a vhodit do schránky školy.
Na základě tohoto vyplněného prohlášení bude následně
 vrácena poměrná část penět za kurz bruslení.
Totéž platí i pro děti z MŠ.
Čestné prohlášení najdete zde.
Děkujeme.
Hezký 1. jarní den.
 
28. 2 2021
V sekci předškolní vzdělávání jsou úkoly pro předškoláky.
Distanční vzdělávání je pro ně povinné.
Ostatní mohou úkoly brát jako inspiraci pro pobyt doma.
Buďte zdraví, udržujte optimismus a držte se.
paní učitelky B+I
 
25. 2. 2021
 

Dle nařízení vlády je uzavřena 

až do odvolání mateřská škola.

Díky za pochopení.
 
Předškoláci budou mít úkoly v sekci 
Předškolní vzdělávání.
 
13. 2. 2021
Dne 24.2.2021 dopoledne uspořádáme 
v mateřské školce KARNEVAL
Připravte si masky.
 
11. 1. 2021

Důležité upozornění

Nahlašte, prosím, paní kuchařce,
které děti budou docházet do MŠ během 
jarních prázdnin.
Díky.
 

Důležité informace pro začátek školní docházky v roce 2021

 
Začátek školního roku po prázdninách je opět poznamenán 
opatřeními proti Covid- 19.
 Prosíme rodiče, aby se děti, které mohou jít po obědě domů, 
zbytečně nezdržovaly v prostorách školy a školky.
 
Pro MŠ
Školka pracuje zatím bez omezení.
Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy.
 
 
9. 12. 2020

Objednání fotek

 
Tady je potřeba si do pátku objednat fotky od Toma Dolejšího.
 
 
Postupujte podle instrukcí.
 
6. 12. 2020

Vánoční focení s Tomášem Dolejším

 
V úterý bude vánoční focení 
s Tomášem Dolejším.
Za dodržení hygienických předpisů 
bude možné mateřáky a školáky odděleně vyfotit.
Focení bude probíhat po odděleních. 
Nejdříve samostatně MŠ, pak 1. třída
a nakonec 2. třída.
Nezapomeňte se na to svátečně obléci.
 
Dne 14.12.2020
přijede do MŚ Primavizus - vyšetření zraku-
v 9:30 hod.
Pro přihlášené děti je poplatek 170,-Kč.
Na stolku před šatnou je potřeba podepsat souhlas rodičů.
www.primavizus.cz
 
1. 12. 2020

Důležité oznámení

 Dovolujeme si Vám po dohodě se zřizovatelem
oznámit přerušení provozu MŠ
od 21. 12. - 31. 12. 2020.
( v MŠ  a školní jídelně proběhnout práce na podlahách a malování )
Díky za pochopení.
 
20.11.2020
 
Důležité oznámení
Od středy 18.11.2020 jsme posunuli dobu jídla mateřáčků
na 8:00-svačina a na 11:00- oběd proto,
abychom se nepotkávali v jídelně se školáky.
(zajištění homogenity skupin v rámci prevence covid-19)
Prosíme rodiče, aby přiváděli děti do mš do 7:45.
Díky
 
15.11.2020
 
Prosíme rodiče, aby v pondělí ráno přinesli lísteček s textem:
 
Potvrzuji, že má dcera/můj syn...............
nemá vši ani hnidy. Vlásky jsme zkontrolovali.
16.11.2020                                           podpis rodiče
 
Doporučujeme kontrolovat hlavu 14 dní důsledně každý den.
 
P.S. Pozitivní zpráva. Podívejte se do Aktivity v MŠ.:)
 
20. 10. 2020
 

Důležité oznámení

Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude 
z důvodů nemocnosti personálu
omezen provoz školky do
12:30 hodin.
Díky za pochopení.
 
 
17.10.2020

 

Informace k bruslení:

Začneme znovu jezdit po návratu školáků do školních lavic.
 
9. 10. 2020

V pondělí pokračujeme v bruslení.

 
 
1. 10. 2020
 

Důležité upozornění

 

V pondělí 5. 10. otevíráme Mateřskou školku.

Je potřeba vzít dětem s sebou:
Podepsanou lahev na pití s vodou, 
náhradní oblečení do boxíku na převlečení + igelitovou tašku,
podepsané bačkůrky, kdo bude spát, tak povlečení a pyžamo.
V rámci opatření proti COVID-19 bude moci být v šatně pouze jeden rodič.
 
 
18. 9. 2020

Dne 24.9.2020 od 16:00 hodin zveme rodiče předškoláků

i ostatních mateřáčků na setkání 

s fyzioterapeutkou Lenkou Žákovou.

Setkání proběhne na školní zahradě u altánku.

 
18. 9. 2020
 
Byla prodloužena doba provozu MŠ.

Nově bude od 6:30 - 17:00 hodin.

 
 
26. 8. 2020
 

Upozornění pro MŠ

 

Soukromá MŠ Domeček v Havlíčkové Brodě má několik volných míst.

Pokud máte o nějaké místo na září zájem, volejte řediteli ZŠ.

 
 
29. 7. 2020
 

Velice důležité upozornění.

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ

 
Z důvodu rekonstrukce přízemí budovy školy Základní školy a mateřské školy 
Veselý Žďár bude po dohodě se zřizovatelem přerušen provoz MŠ do 1. 10. 2020.
Díky za pochopení.
 
 
26. 6. 2020

Tak a školní rok 2019/2020 je za námi.

 
Dneska jsme oficiálně zakončili školní rok.
Přestavba MŠ už klepe na dveře.
Chěli bychom poděkovat pedagogům z MŠ za přípravu a realizaci
Rozloučení s MŠ. 
Moc se nám líbilo. Díky.
Podívejte se na náves, bude tam tablo nových školáčků, kteří jdou do 1. třídy.
Jim přejeme hodně úspěchů.
Chtěli bychom také poděkovat:
paní starostce za podporu a pomoc, kterou školka dostává, děkujeme zastupitelům i
 zaměstnancům obecního úřadu za pomoc, kdykoli jí potřebujeme.
Děkujeme i rodičům, kteří svojí spoluprací velmi výrazně přispěli 
ke zdárnému konci tohoto nelehkého školního roku.
Děkujeme Tomovi Dolejšímu za fotky a všem, kteří nám pomáhají.
Přátelé, díky Vám všem.
A teď to hlavní:
Ahoj mateřáci, hezké prázdniny, uvidíme se v září.
 
18. 6. 2020
 

Školní rok bude ukončen z důvodu rekonstrukce školy

26. 6. 2020

Platí i pro MŠ.

Díky za pochopení.

 

5. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení do MŠ 2020

 
 

1. 6. 2020

Vše nejlepší ke 

DNI DĚTÍ

 

 

28. 5. 2020

Důležité upozornění

 
V tyto dna se bude vracet přeplatek školkovného v MŠ.
Na účet Vám přijde částka za část března, celý duben a část května.
Částka je 910 Kč na jedno dítě.
 
12. 5. 2020

 Ahoj školáci a rodiče,

školu a školku otevíráme 25. 5. 2020.

 

Svůj zájem poslat dítě do školy a školky 

musíte potvrdit písemnou přihláškou do 18. 5. 2020.

 
Po tomto datu nelze již dítě do školy zařadit.
 
Je třeba poslat na email

ucitelmalotridky@seznam.cz

písemnou přihlášku ve tvaru:
 

Mám zájem o docházku do školy od 25. 5. 2020 

pro  dceru/syna - jméno, příjmení, třída, jméno zákonného zástupce. 

 
Dítě bude přihlášeno a musí do školy nebo školky docházet.
Pokud bude dítě nemocné, musí se omluvit.
 
Další informace o příchodech do školy a školky, vyzvedávání dětí, 
dezinfekcích, organizačních opatřeních atd. budou zveřejněny 
na začátku příštího týdne.
 
Díky za pochopení.
Kamil Kučera
 
30. 4. 2020

Důležité upozornění

Provoz školky bude po dohodě se zřizovatelem 

přerušen od 1. 7. 2020 - do 31. 8. 2020

z důvodu plánované rekonstrukce školky.
 
12. 4. 2020

Krásné Velikonoce

 

Ahoj školáci, mateřáci a rodiče,

děkujeme Vám všem za trpělivost při domácím vzdělávání.
Jsme moc rádi. že Vám to tak jde.
Chceme Vám všichni popřát krásné Velikonoce,
hodně zdraví a štěstí.
Užijte si to.
Budeme doufat, že se brzy uvidíme.
P.S.: Já jsem chtěl ještě poděkovat všem učitelům, 
asistentům a provozním zaměstnancům za pomoc, 
kterou poskytují během součastné situace.
Není to jednoduché a proto si jí o to více vážím.
Děkuji Vám všem
Také jsem ještě chtěl poděkovat za pomoc a  velikou podporu
paní starostce a všem pracovníkům obce. 
Hezké Velikonoce.
Kamil Kučera
 
16.3.2020
Ahoj mateřáčci
 
Nová situace si žádá nové postupy.
Mějte se pěkně a buďte zdraví.
 
Dílčí cíle v době od 16.3.2020 do odvolání
pro všechny mateřáčky ne jen pro předškoláky.
 
 
30. 3. 2020
 Důležité upozornění 

Platba za školku v době uzavření MŠ

Protože ještě dnes nevíme, kdy se obnoví přerušená činnost MŠ 
a všichni rodiče mají
zavedeny trvalé příkazy na školkovné, bude postup placení následující.
Platby zůstanou stejné jako doposud.
Až se rozběhne provoz MŠ, bude vypočítána poměrná část plateb,
 kdy byl přerušen provoz a následně bude částka vrácena na účet 
zákonného zástupce dítěte.
 

Důležité upozornění

Dle nařízení vlády ČR uzavíráme od 

16. 3. 2020

základní školu i mateřskou školu 

až do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Další informace najdte v sekci aktuality.

 
 
5. 2. 2020

Začínáme plavat

 
Dneska jsme zahájili plavecký 
výcvik v letošním školním roce.
Děti učila plavat nová paní instruktorka.
Pak už začala klasická výuka plavání.
Všichni si to moc užili ( i bufet ).
Ve 12 hodin už jsme obědvali ve školce.
 

Šťastný a veselý celý rok 2020

 

Vánoční dílny 19.12.2019

 
V letošním roce jsme se v předvánočním čase na obecním úřadě sešli ještě jednou.
Vánoční dílny nabídly výrobu svíček a voňavých mejdlíček,
zpívání koled a posezení u horkého čaje a vánočky.
Také filetování kapra a výrobu věnečků si někteří mateřáčci moc užili.

Vánoční nadílka 18.12.2019

 
Ve školce se nadělovalo.
Děkujeme všem Ježíškům.
Děti si užily stromeček a dárky.

Vánoční besídka 17.12.2019 

 

Velké přípravy vyvrcholily v den besídky a děti předvedly všechno co se naučily.

Hru na citerku, básničky, koledy, pohádku.

Děti udělaly radost všem přítomným a určitě si zaslouží velkou pochvalu.

Šťastné a veselé.

Hra na citerku

Pohoda Vánoční besídky

Pohádka o zvířátkách

 
 

Ukončení Děti do bruslí 17.12.2019

 
V posledním předvánočním týdnu jsme také ukončili lekce bruslení.
V 10 třičtvtěhodinových lekcích se děti pod vedením šikovných trenérů naučily bruslit.
Už teď se těší na příští rok.
Radost z pohybu je radost z pohybu.

Přijde k nám Mikuláš 2.12.- 6.12.2019

 
Celý týden jsme děti na tento den připravovali.
Trénovali jsme jemnou motoriku s naší oblíbenou mozaikou,
prohlíželi si obrázky andělů, Mikulášů i čertů,
stavěli obrázky z PET víček.

obrázek mozaika

obrázek PET víčka

 
A pak už přišel opravdový čert a Mikuláš.
A tak jsme jim společně zazpívali a slibovali a slibovali..
Všechny děti to zvládly na jedničku a čert nikoho neodnesl.
Budeme se těšit na příští rok.
 

 

 

Návštěva 3D kina v ZŠ Nuselská 25.11.2019

 

Bruslaři tentokrát navštívili přírodovědné centrum v Havlíčkově Brodě.

Společně se školáky shlédli film Pidiobři.

Byli nadšeni, ale někteří se i trošku báli.

S dětmi se do tohoto centra mohou vypravit i rodiče - je přístupné veřejnosti.

 

fotka z centra

 

Horácké divadlo v Jihlavě 22.11.2019

 
Předškoláci se vydali za kulturou.
Zvládli jízdu autobusem do Jihlavy, posvačili, usadili se do loží, užili si představení
O Perníčkovi.
A takhle jim to slušelo.
 
 

Vítání občánků 9.11 a 10.11. 2019

 
Pásmem básniček děti potěšily nejen malé občánky, ale hlavně jejich rodiče a prarodiče.
  Recitování na veřejnosti je velkou zkouškou pro naše předškoláky.

Jsme rádi, že to zvládli na jedničku.

 

Veselé notičky ve Veselém Žďáře ve školce 4.11.-8.11. 2019

 
Zpěv je přirozeným projevem každého dítěte.
Citlivou podporou a každodenním poslechem kvalitní hudby rozvíjíme hudební vnímání i melodičnost naší řeči.
A tak ve školce zpíváme, hrajeme na orffovy nástroje, zkoušíme piáno i flétničky.
Trénujeme pozornost při hře na citerku.
Občas nám udělá radost s kytarou p.uč. Kamil.
Tento týden jsme také trhali a lepili barevné houslové klíče.

Fotka houslové klíče

 

Povolání 6.11.2019

Školku navštívil zástupce z řad vojáků České republiky.
Uniforma kluky láká a zajímá.
Dětem přinesl omalovánky a pexeso s vojenskou tématikou.
Zdůraznil klukům, že na vojně se musí poslouchat a uklízet, což už zase tak velký ohlas nemělo.:)

Fotka s vojákem

 
Listopad 2019

Hry s ovocem a zeleninou 29.10.-1.11.2019

 
Nejen třídění na zeleninu a ovoce, malování, modelování. 
Děti baví především skutečná práce s plody podzimu.
A tak jsme opět krájeli a sušili křížaly. Podporujeme tak zdravé mlsání.
"Nehraj si s tím, je to jídlo" už dávno neplatí.
Právě hrou a vlastní prací přivedeme děti k větší oblibě ovoce a zeleniny.
Zkuste a uvidíte jak budou mlsat.

Fotka talíře s ovocem

 

Barvy a tvary 21.10.-25.10. 2019

 
 Mozaiky z lega oslovily nejen předškoláky.
Čtverce a obdelníky jsou v této hře stále s dětmi.
Sloupce z kostek používáme na bodování.
Porovnávání větších sloupců, pojmy o jeden více, o jeden méně a stejně, jsou součástí matematické pregramotnosti.
Zkuste to doma také.

Fotka mozaiky

Prší prší nejen venku 14.10.-18.10. 2019
 
Další podzimní práce je tu a radost s ní.
Prosíme rodiče, aby dětem dávali do školky oblečení, ve kterém mohou malovat.
Barvy používáme temperové, ale někdy také prstové, tuš atd.

Fotka deštníků

Podzimní skřítci 7.10.-11.10. 2019

 
Udělali nám radost.
Všem se povedli.
Podívejte se.

Fotka skřítků

Podpora čtení ve školce 10.10.2019

 
10.10.2019
1. čtení z knížky
Projekt Celé Česko čte dětem
V letošním roce nás opět čeká pět setkání nad knihou.
Vedeme děti k lásce ke knihám a apelujeme na rodiče, aby každý den alespoň dvacet minut dětem četli.
Ve školce tento projekt podporujeme dalšími aktivitami.
Každý den čteme dětem před spaním, motivujeme děti k různým aktivitám pomocí pohádek, děti mají volně dostupné knihy celý den.
Knížka je kamarád, který se nepere.
Další informace v sekci Celé Česko čte dětem.
 

Začínáme bruslit 7.10.2019

 
Čeká nás deset lekcí projektu Děti do bruslí.
Každé pondělí odjíždíme v 9:45 hodin od školky směrem na zimní stadion v Havlíčkově Brodě. 
Třičtvrtě hodiny zábavy a výuky na ledě rozvíjí v dětech nejen fyzickou dovednost, ale i smysl pro překonání překážek, důvěru ve vlastní schopnosti, vědomí,že vše nejde hned a samo. Posiluje také kolektivní vnímání a pomoc kamarádovi.

fotka bruslařů na střídačce

 
Říjen 2019
 

Adaptace dětí na MŠ - září 2019

 
Během září proběhla adaptace tříleťáčků na školku.
Slzičky vystřídaly rozesmáté tváře a děti se zapojují do aktivit spolu se staršími kamarády.
Probíhá observační učení, děti pozorují a napodobují.

fotka dětí v herně MŠ

 
Pozdravy dětí z prázdnin - září 2019
 
S dětmi jsme vystavili všechny pohledy, které nám přišly do školky.
Hledali jsme na mapě a vzpomínali na prázdniny.

Pohlednice z prázdnin

 
Září 2019
 

Školní rok 2019-2020

 
 
 
25. 8. 2019
 

Zítra začínáme provoz.

 
10. 6. 2019

Fotografování dětí na závěr školního roku

Budeme se fotografovat ve středu 12. 6. 2019.
Fotografovat bude Tom Dolejší.
Každému dítěti nad rámec školních fotek max dvě další.
Díky za pochopení.
 

Škola a školka mají opět svoje záhonky.

Díky obecnímu úřadu a jejich zaměstnanců Lukáše a Luboše
má škola i školka nové vyvýšené záhonky.
Mateřáčci si je dnes upravili a osázeli bylinkami.
Děkujeme i paní Bublové, že nám poslala na zasázení
mochyně. Děti z MŠ sázení moc bavilo.
Budou se celoročně o svoje rostlinky starat.
 
9. 6. 2019
 

Loučení s předškoláky

 
V úterý 11. 6. proběhne  od 15:00 hodin 

Slavnostní loučení s předškoláky. 

Prosíme rodiče, aby si vyzvedli děti 
ze školky i z družiny, do 15:00 hodin.
¨
 
23. 5. 2019
 

Den policie ČR

Rušíme akci den policie ČR, protože nemáme autobus.
Bude normální výuka ve škole.
Díky za pochopení.

 

ZOO Jihlava - výlet s MŠ

30. 5. pojedeme společně s MŠ na výlet do ZOO Jihlava.
Odjezd bude v 8:00 hodin od školy.
Oblečte se sportovně, vezměte si s sebou do batůžku na záda 
malou svačinku, kapesné, pití, 
papírové kapesníčky, pláštěnku a igelitový sáček.
Návrat bude do školy na oběd.
Vybíráme 100 Kč na vstupné a autobus.
 
 

Dětský den ve škole a školce

31. 5. bude ve škole a školce dětský den.
Oblečte se sportovně a vezměte si s sebou špekáčka nebo něco, 
co rádi opékáte.
 
9. 5. 2019

Výsledky přijímacího řízení do MŠ.

 
4. 5. 2019

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem dětem, 
které pomáhaly a recitovaly a hrály
na vítání občánků.
Bylo to báječné
 
12. 4. 2019

Hodně důležité

V pondělí 15. 4. pojedeme na divadelní
 představení do Havlíčkova Brodu.
Vybíráme 100 Kč. ( vstupné a autobus )
Sraz školáků i předškoláků bude v 7:00 hodin na návsi.
S sebou: malou svačinku, nějaké pití možno i kapesné.
 
10. 4 . 2019

 Pro přeškoláky

Ve čtvrtek 11. 4. nás čeká Čistá Vysočina.
Na práci si obujte vhodné boty, vezměte si rukavice a pracovní oděv.
 
V pondělí 15. 4. pojedeme na divadelní
 představení do Havlíčkova Brodu.
Vybíráme 100 Kč. ( vstupné a autobus )
Sraz školáků i předškoláků bude v 7:00 hodin na návsi.
S sebou: malou svačinku, nějaké pití možno i kapesné.
 
 
30. 3. 2019

Upozornění

 
Příští hodina bruslení bude opět trvat dvě vyučovací hodiny.
Dejte dětem nějakou drobnou sladkost a pití.
Nezapomeňte si vzít dvoje rukavice.
 
27. 3. 2019
 

POZOR POZOR POZOR

Pro budoucí prvňáčky začíná škola.
Zápis do 1 třídy bude 

3. 4. 2019

od 8:00 do  15:00 hodin
1.třídě Základní školy.
V Mateřské škole najdete na nástěnce
rezervační list na čas zápisu.
Napište se prosím.
 
21. 3. 2019
 

Bylo u nás MTU

 
Včera u nás byla Malá technická univerzita s programem
Malý archeolog.
Děti se seznámily s prací archeologa.
Povídali jsme si o práci archeologů,
viděli jsme střep a vymýšleli jsme si příběh,
pracovali jsme na kostře lidského těla,
vyhrabávali jsme základy budov
a pak jsme na půdorysech staveb rekonstruhovali
budovy podle vlastní fantazie.
Všichni získali diplom
Malý archeolog.

Upozornění

 
Příští hodina bruslení bude trvat dvě vyučovací hodiny.
Dejte dětem nějakou drobnou sladkost a pití.
Nezapomeňte také na dvoje rukavice.
 
 10. 3. 2019
 
 V pondělí zase bruslíme a v úterý plaveme.
 
28. 2. 2019

Logopedie

Je potřeba si individuálně domluvit schůzku.
 
Kontakt:

 Mgr. Kateřina Klementová, DiS

tel.: 604 858 925
email: katklem@seznam.cz
 
 
 
14. 2. 2019
 
Ve školce byl dnes orchestr
 
Dneska jsme si ve školce v rámci 
týdenního plánu o povoláních hráli na orchestr.
Učili jsme se rytmus, používali jsme orffovy nástroje 
a hráli jsme a zpívali.
Koukejte.
 
13. 2. 2019
 

Ve školce se vařilo

 
Dneska si děti ve školce připravovaly pomazánku
z bio mrkve, lučiny, hrušek, citronové šťávy a soli.
Namazaly si jí na kváskový chleba, hostily celou školu
 a moc si pochutnaly.
Děti krájely, strouhaly, okrajovaly a pracovaly se zeleninou.
Moc se jim pomazánka povedla.
Škoda, že jste nemohli ochutnat.
Všechno se totiž snědlo.
 
A taky se stavělo
přijela totiž

Malá technická univerzita 

s programem

Malý energetik

Děti se učliy, co jsou tradiční a obnovitelné zdroje energie.
Stavěly tepelnou elektrárnu, stožáry vysokého napětí,
rozvodnou síť, vozily uhlí do elektrárny 
a povídaly si o využití elektřiny v domácnosti.
Moc se jim líbila turbína a stavění je bavilo.
Na závěr dostaly všichni diplom.
 
12. 2. 2019
 

Hledáme oranžový talíř

Chtěli bychom Vás poprosit o pomoc s hledáním talíře na bobování.
Ztratil se před školou asi před 14 dny.
Nevzali jste si ho náhodou omylem domů v domnění, že je Váš ?
Podívejte se doma. Díky.
 

Plavecký výcvik č. 3

 
3. plavání je dneska.
Opět jsme v Kotlině, ale tentokrát v bazénu.
Zase plavou školáci a mateřáci.
Mateřáků bylo dneska 6, ostatní byli nemocní.
6 statečných získalo další část obrázku do MŠ.
Školáci plavali sem a tam a tam a sem.
Trénink je potřeba.
Někteří se teprve rozřazovali do družstev.
Zaplavali, chtěli do dvojky a povedlo se.
Spokojeně se plavalo celé plavání, 
pak jsme se sušili a nakupovali v bufetu.
Za 20 minut nás pan Havel dovezl až před školu
a šlo se na oběd.
Další plavání zase v úterý.
 
8. 2. 2019
 
Podívejte se do kalendáře.
Čeká nás v tomto týdnu
velice zajímavá přednáška ve školce
na téma 
Zdravá strava pro naše děti.
Přijďe si poslechnout a popovídat si.
 

Karneval, karneval

V pátek byl ve školce i ve škole karneval.
Všichni přišli do školky i školy v maskách.
Nálada byla skvělá. Všichni se dobře bavili, tancovali
a vesele soutěžili.
Peníze na ceny a sladkosti věnovala již tradičně obec.
Děkujeme za to.
Děti soutěžily v karnevalových soutěžích a tancovaly společně s paní
učitelkami.
Bylo to báječné.
 
7. 2. 2019
 

Letošní poslední a 5. lyžování se Zajdou

Tak jedeme letos naposledy na Zajdu.
Poslední lyžování na svahu a poslední svačinka v baru.
Ach, ty rýmy.
Svačinka byla dobrá (chleba se strouhaným sýrem a jablíčko).
Teplý čaj jako obvykle.
Pak nastalo předávání medajlí, fotgrafování, diplomování atd.
Všechny děti byly v pohodě a moc se snažily.
Díky všem instruktorům ze Zajdy ( dali jsme jim jako poděkování krabici smajlíků ),
 ale i učitelům, kteří s dětmi jezdili
na všechny kurzy.
Tak zase za rok na svahu.
 

Geomag zase u nás

Po velkém úspěchu stavebnice geomag nás
opět navštívila paní Balvínová se stavebnicí. 
V tělocvičně děti stavěly soustředěně dvě hodiny
a moc jim to šlo.
Od 8 hodin stavěli mateřáci a od 10 hodin školáci.
Postavili spoustu zajímavých staveb.
O proti minulému stavění si troufli i na složitější stavby.
Bylo to prima.
Geomag jsme zaplatili z peněz na Vílu Srdíčkovou,
 která se minule nekonala.
 
 
5. 2. 2019
Podívejte se do sekce Děti do bruslí.
 
5. 2. 2019

Plavecký výcvik č. 2 

 
Dneska jsme byli na plavání č. 2.
Odjezd byl v 9 hodin z návsi.
Plaváčci z mateřáčků plnili vodní úkoly,
formou hry se učili základům plavání. 
Na konci hodiny získali další část obrázku do školky.
Potom jsme jeli do školy a školky na oběd.
Tak zase za týden.
2. 2. 2019
 

Čeká nás náročný týden.

Koukněte do kalendáře.

 
31. 1. 2019

Vysvědčení rozdáno ( i v MŠ)

 
29. 1. 2019
Mateřáci už plavou
Tak jsme dneska zahájili plavecký výcvik v plavecké škole v Kotlině.
Na plavání nás dovezl pan Havel z Lučice v 9:25 hodin.
I mateřáci měli svou první hodinu 
plavání v letošním školním roce.
První výukovou hodinu mateřáčci plavali s panem instruktorem Jirkou.
Plavali 45 minut.
Když mateřáci doplavali, pozdravili se s Jirkou, dostali obrázek na nástěnku s ponorkou
a chobotnicí a šli se spokojeně s Blankou a Luckou usušit.
Po usušení měli malou svačinku a v 11:45 nastoupili do autobusu
a jelo se do školy na oběd.
 
 
 
23. 1. 2019

Bruslení a GDPR

Dnes jsme dětem rozdali formuláře kvůli GDPR na bruslení.
Vyplňte je , prosím, a pošlete nám je zpět do školky.
Díky.
 

21. 1. 2019

Děti do bruslí

Je potřeba děti zaregistrovat kvůli pojištění.
Nejpozději do 30.1. 2019.
Odkaz je tady:
 
 
15. 1. 2019

Důležité

Nezapomeňte dodat do kanceláře ekonomovi školy

potvrzení o zřízení inkasa na stravné.

Potvrzení je třeba dodat do pátku 18. 1. 2019.

 
 
14. 1. 2019

Důležité upozornění

 
Začátek bruslení se přesouvá na 4. února.
 

Zlatovláska

 
Dneska jsme měli shlédnout divadelní představení
Zlatovláska. Pro nepřízeň počasí se divadlo zrušilo.
Víla zůstala  v koloně kamionů.
Vybraných 50 Kč se přesune na úhradu Geomagu
7. 2. 2019.
 
10. 1. 2019
 

Nezapomeňte

 
pondělí 14. 1. k nám přijede
Víla Srdíčková s pohádkou.
Vybíráme 50 Kč.
 

Výsledek Tříkrálové sbírky

 
Letos se za pomoci 
našich malých koledníků vybralo
18 591 Kč.
4. 1. 2019
Byla přidána nová sekce
Děti do bruslí.
 
19. 12. 2018

Ježíšek už přiletěl a naděloval

 
Ve školce už byl Ježíšek.
Přiletěl a naděloval.
U stromečku se sešli všichni mateřáčci a
prohlíželi si společně dárečky.
Potěšili je hry, nové tatrovky, 
věci na cvičení, knížky, modelína a stavebnice.
Děkujeme všem, kteří Ježíškovi pomohli dárečky
nakoupit. Děti z nich měly velikou radost.
Děkujeme za ně.
Krásné Vánoce.
 
 
 
 
17. 12. 2018
 

Nezapomeňte na zítřejší 

Vánoční besídku ZŠ a MŠ.

 
 
16. 11. 2018
 
Do sekce Lyžařský výcvik byla přidána informace o letošním kurzu.
 
Nezapomeňte na zaslání 1000 Kč na nový účet na stravného.
 
 
11. 12. 2018

Veselý kopec 2018

 
 V pátek jsme jeli na vánoční prohlídku 
do skanzenu na Veselém kopci.
Jeli všichni školáci a předškoláci z MŠ.
Autobus p. Havla nás dovezl na parkoviště
na Veselém kopci v 9 hodin.
Zakoupili jsme vstupenky a vydali jsme se na prohlídku
vánočně vyzdobených chaloupek.
V chalupách byli průvodci a přiblížili dětem vánoční tradice
a zvyky. Děti si nakoupily vánoční ozdoby a
kolem půl druhé jsme dorazili zpět do Veselého Žďáru.
6. 12. 2018

Důležité

13. 12. 2018

 bude přerušen provoz základní školy, mateřské školy a školní družiny

z důvodu celodenního přerušení dodávky el.proudu.

 
6. 12. 2018

Veselý kopec už zítra

 
Zítra v 8:00 hodin odjíždíme na Veselý Kopec.
Všichni školáci a předškoláci mají sraz v 7:30 hodin ve škole.
Po svačince bude odjezd v 8:00 hodin z návsi.
S sebou: pláštěnku, dobré boty a teplé oblečení, kapesníčky, igelitový sáček,
svačinu, pití a kapesné. 
Batůžek na záda.
Kdo potřebuje prášek do autobusu, ať si ho vezme.
Návrat bude kolem jedné hodiny do školy na oběd.
5. 12. 2018

Mikuláš s čertem přišli

 
Dnes jsme s dětmi ze školy i školky očekávali
příchod Mikuláše a čerta.
A dočkali jsme se.
Nejdříve se zvonce rozezněly v mateřské školce.
Děti seděly připravené na židličkách a 
slibovaly Mikulášovi s čertem, že budou hodné, 
říkaly básničky a zpívaly písničky. Mikuláš s čertem si 
všechno vyslechli, popovídali si s dětmi a rozdali
jim nadílku.
Potom se Mikuláš s čertem odebrali nahoru do školy.
Děti chodily po jednom za nimi a zpívaly, hrály, recitovaly
básničky a dostaly také od čerta s Mikulášem nadílku.
Čert i Mikuláš byli skvělí. ( díky kluci )
Nadílka byla již tradičně sponzorována obecním úřadem
Také moc díky.
Potom se děti koukaly na čertovské pohádky, 
hrály stolní hry a byla pohoda.
Paní kuchařka jim po obědě dala malovaný perníček.
( díky p. Holendovi )
Večer se nebojte, čert i Mikuláš už vás znají.
 
 
3. 12. 2018

Obecní stromek svítí

Tak nám nasněžilo.
Bylo to dobře.
V sobotu se totiž rozsvítil obecní stromeček.
V 17:00 hodin se na návsi sešli školáci
 i někteří mateřáci, aby zazpívali koledy 
u obecního stromečku. Po přání 
od paní starostky zazpívaly děti 6 koled, a pak 
se rozsvítil sromeček. K velkému převapení dětí
přišel Mikuláš s čertem. Děti, které něco předvedly, 
dostaly nějakou sladkost.
Podával se čaj (i s rumem) a cukroví 
od babiček z klubu důchodců.
Veselý Žďár zahájil advent.
 
29. 11. 2018

 Veselý kopec

 
7. 12. 2018 jedeme na vánoční Veselý kopec.
Vstupné pro školáky bude 60 Kč a 
pro předškoláky to bude 30 Kč.
Autobus bude stát 70 Kč na osobu.
Vybírají třídní učitelé.
Vybíráme 50 Kč na divadlo Víly Srdíčkové.
 
 
26. 11. 2018

Poděkování

 
Děkujeme všem dětem i pedagogům,
kteří se zúčastnili v sobotu vítání občánků.
 
 
23. 11. 2018

Vítání občánků

 
Sraz na vítání občánků bude 
sobotu v 9:15 hodin u Obecního úřadu.
 
 
21. 11. 2018
 

MTU a malý vodohospodář

 
Dnes jsme se zúčastnili programu 
Malý vodohospodář.
Děti se dozvěděly spoustu informací o vodě,
o jejím čištění a postavily si po skupinách
čistírnu odpadních vod.
Odměnou jim byl tradiční diplom.
 
19. 11. 2018
 
Vybíráme 50 Kč na středeční MTU.
 
14. 11. 2018

Geomag na cestách

 

Dnesjsme se v tělocvičné zúčastnili programu

Geomag na cestách.

Děti i paní učitelky to tak moc bavilo, že jsme se

domluvili ještě na jedno setkání v únoru.

sledujte kalendář.

13. 11. 2018
 
Nezapomeňte na zítřejší SRPŠ.
Podívejte se do kalendáře.
 
Sportovní vybavení - dotace
Díky dotaci od obce na sportovní vybavení pro ZŚ a MŠ 
v částce 3720 Kč jsme mohli zakoupit 
pro děti přenosnou síť do školní tělocvičny
a pohybové pomůcky do MŠ.
Díky.
 
Děkujeme panu Š. Holendovi za potraviny do školní jídelny.
 

POZOR POZOR POZOR

 
Nové telefonní číslo přímo do mateřské školky je

770 182 503.

 
9. 11. 2018

Geomag na cestách

 
Vybíráme 50 Kč na program se stavebnicí geomag.
Program proběhne ve středu.
16. 10. 2018

Děda Listnáč a skřítek Kvítek

Včera nás navštívila Víla Srdíčková s veselou podzimní pohádkou.
Bubáček byl pěkné číslo.
Pohádka se nám líbila a děti si odnesly ponaučení, že si bez dovolení
nemáme nic půjčovat.
Další pohádka bude v prosinci.
 
12. 10. 2018

Nezapomeňte

15.10. - Divadlo Víla Srdíčková - Děda Listnáč a skřítek Kvítek
10:00 hodin - 45 Kč
Vybíráme peníze za vánoční fotky.
 
11. 10. 2018

MTU

Dnes k nám přijela Malá technická univerzita.
Děti si opět upevňovaly svoje technické dovednosti.
Jako obvykle je technická výchova velmi bavila.
Získaly diplom a už teď se těší na další setkání.
 
8. 10. 2018
 
 Byla přidána nová sekce - zajímavé tipy.
Podívejte se.

 

6. 10. 2018
 

POZOR POZOR

V tomto týdnu nás čeká MTU.
Podívejte se do kalendáře.
Vybíráme 50 Kč.
 
 
21. 9. 2018
 
Upozornění
 
Za nepřítomnou paní učitelku Mgr. Bl. Kučerovou 
bude ve školce ve dnech 24. 9. -  27. 9. 2018 
vyučovat paní učitelka Pilařová.
 
17. 9. 2018
 

Vánoční fotografování.

 
Dneska jsme se fotografovali k Vánocům.
Fotili se jak školáci, tak i mateřáčci.
Přišy i některé maminky s mrňaty.
Pan fotograf byl příjemný a dětem se s ním dobře fotilo.
Na výsledek si počkáme.
 
13. 9. 2018

Lyžování se Zajdou

 
Přihlášky na lyžařský výcvik najdete na stránkách lyžařské školy.
Letos se musí individulně vyplnit elektronicky.
10. 9. 2018

Můžete se hlásit u paní učitelek na lyžování se Zajdou.

 Vánoční focení s FOTODIENST

Pozadí jaké bude letos.
 
5. 9. 2018
 
V mateřské školce bude celé září pracovat jako asistentka pedagoga
místní učitelka Lucka Prášková.
 
27. 8. 2018
 

Provoz školky byl zahájen

Dnes byl první den po prázdninách ve školce provoz.
Děti se opět setkaly s paní učitelkami, našly vymalovanou šatnu,
nové kovové magnetky pro příchod a odchod, jinak uspořádanou školku atd.
Přejem jim, ať se do školky těší.

Školní rok 2018-2019

 
10.8.2018
 

Stravné za červenec a srpen 2018 – bude spočítáno na konci srpna.

 Prosím o uhrazení na účet školy č. 2900457435/2010.

Pokyn k platbě vč. částky vám předají učitelky MŠ.

 

Děkuji Engelmajerová

 

7. 8. 2018
 

POZOR, POZOR, POZOR

Velmi důležité

 
Změna účtu pro placení školkovného
nové číslo účtu je 
 

2100457429/2010

 do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
 
Díky.
 
25. 6. 2018

POZOR

 
Fotografie z konce školního roku od Toma Dolejšího 
budou k vyzvednutí a zaplacení ve čtvrtek.
Nezapomeňte si peníze.
 

FOTKY JSOU JIŽ ON-LINE

 Fotky od Toma Dolejšího najdete na  www.tomasdolejsi.cz/fotky
Heslo získáte ve škole nebo v MŠ.
Pošlete seznam Tomášovi do čtvrtka.
 návod, jak objednat, najdete na Tomových stránkách )
 
17. 6. 2018
 

Školní výlet je za námi

 
V pátek jsme společně s předškoláky, maminkami a jednou babičkou
vyrazili na školní výlet do Dvora Králové,
 na Kuks a do Hořic pro trubičky.
Sraz byl v 6:50 hodin na návsi.
V 7:00 přijel autobus pana Havla z  Lučice a vyrazli jsme.
Cesta rychle uběhla a v 9.30 hodin jsme skutečně zastavili na parkovišti
u ZOO. Po zakoupení vstupenek se skupina rozdělila
na menší skupiny.
Školáci z ll. třídy šli po skupinkách sami a ostatní vytvořili 
další skupinku a vydali se na prohlídku ZOO.
Cestou se svačilo, pilo a nakupovalo.
Se zájmem jsme si prohlédli zvířátka a ve 12:30 hodin jsme se sešli
na oběd v restauraci u lemurů.
Po obědě ještě následovala prohlídka kostí a kontaktní ZOO.
Odjezd na Kuks proběhl v pohodě a po 20ti minutách jsme vystoupili
 na Kuksu u horního parkoviště.
Vydali jsme se po schodištích až k hospitalu a
 navštívili jsme jeho krásné zahrady.
Potom se nakupovalo v bylinkovém krámečku.
Následovala cesta po schodištích zpět a nákup zmrzliny.
Když  už všichni slízali zmrzlinu, mohli jsme odjet směr Hořice.
V Hořicích jsme asi 45 minut nakupovali trubičky,
 a pak už hurá domů.
Do Žďáru jsme dojeli asi kolem 18:30 hodin.
Všichni dorazili spokojeni a v pořádku.
Děkujeme všem, kteří nám s dětmi pomohli a 
těšíme se na další společnou akci.
 
15. 6. 2018
 

FOTKY JSOU JIŽ ON-LINE

 Fotky od Toma Dolejšího najdete na  www.tomasdolejsi.cz/fotky
Heslo získáte ve škole nebo v MŠ.
Pošlete seznam Tomášovi do čtvrtka.
 návod, jak objednat, najdete na Tomových stránkách )
 
13. 6. 2018
 

Školní výlet i pro předškoláky

Sraz bude v 6:50 na návsi.
Ostatní informace najdete v sekci školní výlet.
 

 Rozloučení s předškoláky

 
Včera od 15-ti hodin proběhlo v MŠ 
rozloučení s předškoláky.
Děti i rodiče shlédli vystoupení Divadla Ludmily Frištenské.
Potom dostali předškoláci šerpy, dilomy a jiné dárky. 
Paní učitelky dostaly květiny a společně se s dětmi vyfotografovaly.
Hodně štestí ve škole.
 
8. 6. 2018

Fotografování

 
Dnes bylo ve škole i školce na závěr 
roku tradiční fotografování.
Fotograf Tomáš vyfotil MŠ i ZŠ,
 malé děti se sourozenci atd.
Bylo pod mrakem, takže ideálně.
Na ukázky fotek se můžete těšit příští týden.
Pak bude možné si je objednat.
Díky Tome.
 
7. 6. 2018
 

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky se koná 12. 6. od 15:00 hodin v MŠ.
Zveme na něj rodiče, prarodiče a sourozence předškoláků.
Prosíme ostatní rodiče o vyzvednutí ostatních dětí do 14:45 hodin.
Děkujeme.
 

 POZOR 

Zítra se fotíme.
6. 6. 2018

Vybíráme od předškoláků a maminek na školní výlet

Vybíráme peníze na školní výlet - 450 Kč.
Vybírá paní učitelka Blanka.
Maminky, které jedou s námi, platí pouze autobus - 350 Kč za osobu
( ostatní si hradí sami na místě ) 
 
5. 6. 2018
 

 POZOR POZOR

pátek nás čeká od 9:00 hodin fotografování.
 

Hasiči četli ve školce

V rámci projektu Celé Česko čte dětem a
i Višegrád čte dětem dnes četli ve školce hasičské pohádky 
místní hasiči.
Hasiči M. Tonar, M. Korejtko a B. Kučírek od 9:00 hodin 
četli mateřáčkům ve školce hasičské pohádky.
Přišli krásně oblečeni v hasičských uniformách 
a děti se na ně moc těšily.
Během pohádek plnily děti různé úkoly a povídaly si o hasičích.
Na závěr čtení dostaly děti od p. učitelky hasičské auto
 jako připomínku hezkého dopoledne s hasiči.
Moc díky hasiči.
 
4. 6. 2018

Čtení ve školce

Zítra nás čeká čtení s hasiči.
Pohádky budou o hasičích.
 
3. 6. 2018

V pátek byl dětský den

 
V pátek 1.6. jsme měli ve škole dětský den.
Děti z MŠ i ZŠ soutěžily v různých disciplínách.
Jedly se perníčky z provázku, lezlo a skákalo se v pytlích, 
nosilo se vajíčko na lžíci, byly i učebnicové závody, lov víček z vody
pomocí čínských hůlek i střelba míčem na branku.
Vítězové dostali ceny a všichni ostatní ovoce i  nějakou tu malou sladkost.
Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí peněz na ceny a ovoce pro děti.
Děkujeme i Lukáši Píbilovi a Luboši Zavadilovi za dřevo a přivezení ohniště.
Děkujeme Merunkovým za zapůjčení ohniště.
Díky všem rodičům, kteří nám na školní zahradu přišli pomoci.
Díky také paní kuchařce Marcele za obstarání špekáčků a
 jídelní a pitný servis během celého dopoledne.
Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci podíleli.
I počasí bylo hezké, tak si všichni den dětí užili.
31. 5. 2018

 Malý zpracovatel odpadů

 
Dnes nás navštívila Malá technická univerzita s programem
o zpracování odpadů.
Děti se dozvěděly o třídění odpadů, podívaly se, jak se
zakládá skládka, k čemu se využívá,
 a jak se odpady dále zpracovávají.
Potom si děti mohly vytvořit ruční papír.
Na závěr dostaly všechny děti diplom.
 
30. 5. 2018
 
Nezapomeňte, že zítra nás čeká MTU.
 

Dětský den v ZŠ a MŠ

 
V pátek 1. 6. 2018 se bude na školní zahradě konat
Dětský den.
Na školní zahradě budou probíhat soutěže o ceny a diplomy.
Potom bude opékání špekáčků. ( zajistí školní jídelna )
Pokud by někdo špekáček nejedl, vezměte si na opékání něco, co máte rádi.
Doneste si svůj opékač.
K obědu bude potom už jen hutná polévka.
 
29. 5. 2018

 Dnes není logopedie.

 
Nezapomeňte přinést 50 Kč na letošní poslední MTU.
 

Ukázky policie ČR

 
V 8:30 hodin jsme dnes odjížděli o Havlíčkova Brodu na ukázky Policie ČR.
V 9:00 hodin jsme dorazili na služebnu Policie v Havlíčkově Brodě.
Zde se nás ujali policisté a začala prohlídka služebny.
Potom jsme shlédli ukázky psovodů.
Děti si prohlédly i celu předběžného zadržení.
Následovala prohlídka služebních aut a potom 
nastalo oblékání do neprůstřelných vest a přileb.
Do ruky samopal nebo pistoli a focení.
Všichni si mohli vzít propagační materiály, omalovánky, pexesa a pod.
 Pak jsme se přesunuli do tělocvičny, kde nám dvě policistky vysvětlily,
 jak postupovat, když potkají děti neznámého člověka, najdou nebezpečnou věc 
nebo jsou svědky zločinu.
Následovala prohlídka zásahové jednotky a jejich vozidla.
Všem se ukázky moc líbily.
Po malé zmrzlině jsme odjeli zpět do Žďáru na oběd.
 
28. 5. 2018

MTU

 
Vybíráme 50 Kč na MTU.
Program proběhne ve čtvrtek.
 

Ukázky Policie ČR

 
Zítra jedeme se školáky na ukázky policie ČR.
Odjezd bude v 8:30 hodin z návsi.
S sebou si vezměte pití a drobnou svačinku.
Návrat bude asi v 11:00 hodin do školy.
 
23. 5. 2018

Pohádka  O víle Kopretince 

Dneska nás navštívila Víla Srdíčková  s veselou pohádkou.
Pohádka o víle Kopretince se všem líbila.
Nejveselejší byl prskací křeček, kteý zaznamenal
největší smích.
Potom nastalo tradiční razítkování.
Už se těšíme na další pohádku.
 
22. 5. 2018
 
Připomínáme také zítřejší SRPŠ v MŠ od 16:00 hodin.
 
 
21. 5. 2018

POZOR

23. 5. přijede do MŠ Víla srdíčková s pohádkou.
Vybíráme  50 Kč.
Nezapomeňte také na SRPŠ od 16:00 hodin.
 
15. 5. 2018

Odměna za soutěž

Za výtvarnou soutěž jsme dostali čokoládové bonbóny.
Ale netěšte se. Děti už je snědly. 
 
14. 5. 2018

 Cena ve výtvarné soutěži

Dospělí dětem

Naše škola a školka získala cenu 
ve výtvarné soutěži k divadenímu festivalu.
Cenu dnes vyzvedneme a uvidíme, co jsme vyhráli.
Gratulujeme všem malým malířům.
 
11. 5. 2018

Hurá za zvířátky

Jedeme společně na exkurzi do Záchranné stanice Pavlov.
Počasí vypadalo dobře, nebylo moc horko, ideálně na procházku v přírodě.
Po příchodu do školy a školky se šly děti nasvačit a
v 8:15 hodin přijel ke škole pan Havel s autobusem.
Všichni i s batůžky do něj nastoupili, a pak jsme vyjeli 
směr Pavlov. Cestou byly nějaké objížďky, tak se cesta trochu protáhla.
Po příjezdu do stanice se nás hned ujali a začal program.
Školáci si prohlédli mláďátka a dravce.
Malou lištičku, malou veverku, podívali se, jak se krmí malý vrabčák 
a viděli malé kachňátko. 
Skoro všechny si mohlí pohladit.
Pak následovaly sovy.
Mateřáčci si to šli obráceně.
 Nejdříve prohlídka výběhů a potom povídání s mláďátky.
Všem se zvířátka a povídání moc líbilo.
Hlavně vydra Bart a srnky ve výběhu.
Děti se dozvěděly plno zajímavostí o zvířátkách
a také něco o ochraně přírody.
Cestou se svačilo, pilo a sháněly se suvenýry.
Po ukončení programu jsme nasedli do autobusu a 
jeli jsme do školy na oběd.
Díky za odvoz panu Havlovi a 
díky zaměstnancům stanice za hezký program.
 
10. 5. 2018
 
NEZAPOMEŇTE 

 Exkurze do záchranné stanice Pavlov

 
Zítra se zúčastníme společně se školáky  exkurze do Záchranné stanice Pavlov.
Odjezd bude v 8:15 hodin od školy.
S sebou: pití, svačinku, pláštěnku, papírové kapesníčky, igelitový pytlík,
přiměřené kapesné.
Návrat: na oběd
Vybíráme 110 Kč ( 60 Kč - vstupné a 50 Kč autobus )
 
9. 5. 2018
Byla přidána nová anketa, tak hlasujte.
Koukněte se, předškoláci, do sekce Školní výlet a přečtěte si jeho návrh.
 
8. 5. 2018
 

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy

7. 5. 2018

Dospělí dětem

 
V pátek jsme odvezli obrázky do soutěže
k divadelnímu festivalu Dospělí dětem do Havlíčkova Brodu.
Mateřáci lepili čarodějnice a školáci 
měli obrázky s ptákem Ohnivákem.
 
 
2. 5. 2018

 Exkurze do záchranné stanice Pavlov

 
11. 5. se zúčastníme společně se školáky exkurze do Záchranné stanice Pavlov.
Odjezd bude v 8:15 hodin od školy.
S sebou: pití, svačinku, pláštěnku, papírové kapesníčky, igelitový pytlík,
možno přiměřené kapesné.
Návrat: na oběd
Vybíráme 110 Kč ( 60 Kč - vstupné a 50 Kč autobus )
 
 
26. 4. 2018
 

ZÁPIS DO ŠKOLKY

 
Nezapomeňte, že 3. 5. bude zápis do MŠ.
Je od 8:00 do 15:00 hodin.
 
24. 4. 2018
 

V pátek byl zápis

Všichni byli zapsáni.
Děti všechno uměly a byly úžasné.
Těšíme se na ně ve škole.
 
20. 4. 2018
 
 Objednané knížky
Nezapomeňte, že objednané knížky přivezou 
v pondělí 23. 4. kolem 10. hodiny. Musí se ihned zaplatit.
Nezapomeňte poslat na knížky peníze. 
 

ČARODĚJNICE S HASIČI a se Žďárským Vlkem

 

 Dne 30. 4. 2018 pořádají hasiči společně se žďárským vlkem 

od 17:00 hodin tradiční 

ČARODĚJNICE

na hasičském hřišti u Chlístovské cesty
Co Vás čeká ?
1. pro děti špekáčky a svíticí náramek zdarma
2. soutěže pro děti, občerstvení pro všechny
3. soutěž o ceny za nejhezčí přinesenou čarodějnici
4. zapálení hranice ve 20:00 až 20:15 hodin
5. od 21:00 hodin posezení s kytarou
 

Všechni jsou srdečně zváni. 

 
19. 4. 2018
 

 POZOR, POZOR, POZOR

Nezapomeňte na zítřejší zápis do školy.
 
Dnes je také poslední možnost objednat si knížky
 od nakladatelství Svojtka.
 
 
15. 4. 2018

Čistá Vysočina  a školáci s předškoláky

 
 V pátek jsme se vydali společně s předškoláky 
na úklid škarp při akci Čistá Vysočina.
Po svačince jsme vyrazili směr Okrouhlice.
Předtím jsme dostali od obecního úřadu pytle, vesty a rukavice.
Vypadalo sice, že bude pršet, ale nakonec spadlo jen pár kapek.
Všichni poctivě sbírali a třídili odpad.
Po vysbírání škarp směrem na Okrouhlici jsme zašli zpátky na školní zahradu
a dostali jsme od obecního úřadu bagety a pití.
Snědli jsme svačinu v altánku na školní zahradě a vyrazili jsme na další sbírání.
Cílem byla tentokrát chlístovská cesta.
Vysbírali jsme tedy i celou cestu směrem na Chlístov, bylo 12:00 hodin a vyrazili
jsme na oběd. Děti nachodily 8,5 km a uklidily velkou plochu škarp.
Tak zase za rok.
 
 
11. 4. 2018

10. plavecký výcvik

Tak tedy dnes naposledy.
Poslední plavání v tomto roce.
I pro plaváčky z MŠ je to dneska naposledy.
Tradičně odjíždíme od školy v 9:00 hodin.
Po příjezdu k bazénu se jdeme  osprchovat a převléct.
Po rozplavání jsou závody, hry, rozdávání diplomů 
a plaveckých vysvědčení.
Mateřáčci získali svůj poslední hrneček do sbírky k vodníčkovi.
Jsou to už skoro plavci.
Školáci získali další plavecké dovednosti a zazávodili si.
Umístění na konci závodů není důležité.
Ze žďárské školy se teď už totiž nikdo neutopí.
Díky za autobus panu Havlovi a díky za trpělivost plavecké škole.
Tak zase za rok.
6. 4. 2018

MTU

Dneska nás navštívila Malá technická univerzita
s programem
Stavitel věží
Děti se dozvěděly informace ostavbě věží
a vyzkoušely si některé věci i prakticky.
Po skončeném programu děti dostaly diplomy.
Ještě nás čeká květnové setkání.
 
 
5. 4. 2018
 

POZOR, POZOR

Fotky s miminkem
 
Na úterý si nezapomeňte přinést do školky svojí ofocenou fotografii
z doby, kdy děti ze školky byly miminka.
Bude potřeba na vv.
 
 
Knížky od Svojtky
 
Ve škole jsou ke koupení knížky od nakladatelství Svojtka.
Jsou u počítačů.
Pokud si budete chtít nějaké objednat a zakoupit,
 stavte se na ně podívat.
Knížky můžete objednávat do 19. 4. 2018.
Peníze na zaplacení je třeba donést 23. 4. 2018.
 

 Zápis do ZŠ

 
20. 4. 2018 bude probíhat zápis do 1. třídy.
Podívejte se do kalendáře.
Přihlašovací link:

9. plavecký výcvik

Včera jsme opět společně s mateřáky měli plavecký výcvik.
Jeli jsme tentokrát se ZODOSEM.
Po příjezdu k bazénu jsme se vydali do šaten a děti se převlékly do plavek.
Pak následuje sprcha.
Po čekání na výuku šli všichni do bazénu na rozplavání,
 a pak už čekala " suchá " rozcvička.
Po rozcvičce se všichni rozešli do svých družstev a následovalo plavání
a měření časů.
Mateřáčci se mezitím zdokonalovali v plavání a 
po skončení hodiny si opět odnesli hrneček pro vodníčka.
Ostatní plavali ještě jednu výukovou hodinu a potom už následovalo
sušení, bufet a odjezd na oběd do školy.
 
3. 4. 2018

Pozor

MŠ vybírá 50 Kč na MTU.
Malá technická univerzita přijede v pátek.
 
 
28. 3. 2018
 
POZOR ZMĚNA KALENDÁŘE
 
V kalendáři byl upraven datum zápisu do ZŠ.
Podívejte se.
Zarezervujte si hodinu na zápise tady
 

8. plavecký výcvik

Tak se nám to krátí. Jedeme už po osmé na plavání.
I mateřáčci mají už osmou lekci.
Nejdříve ale autobusem jako obvykle.
Ten nás doveze až přímo před bazén.
Jdeme se převléknout a oprchovat.
Mateřáčci ještě chvíli čekají.
I my už čekáme na nástup a rozplavání.
Teď přicházejí mateřáčci. Přidají se k nim na první hodinu prvňáci
a jde se plavat. Školáci zatím mají rozcvičku.
Po hodině plavání dostávají mateřáci svůj zasloužený hrneček
a jdou se sušit a svačit.
Prvňáky si bere pan Mareš a pokračuje další výuka ve velkém bazénu.
Ostatní pilují techniku.
Brzy nás totiž čekají závody a testy na plavecké vysvědčení.
Za hodinku je doplaváno. Dnešní lekce končí.
Všichni se jdou usušit a pak už jen návštěva místního bufetu a
cesta zpět na oběd.
9. lekce bude až po prázdninách.
 
22. 3. 2018

Setkání č. 3

Výtvarná dílnička pro maminky a děti ve školce

 
 Dnes byla ve školce výtvarná velikonoční dílnička.
Na třech stanovištích si mohly maminky s dětmi 
udělat velikonoční sypané kuřátko, vajíčko z kraječky a kuřátko z vlny.
 
Všichni účastníci si vyrobili hezké velikonoční dekorace.
Už se těšíme na jaro a Velikonoce.
 
 
21. 3. 2018
 

7. plavecký výcvik

Ani se to nezdá, ale jedeme již po sedmé na plavání.
My i mateřáčci.
Autobusem jako obvykle.
Po příjezdu se jdeme převléknout, osprchovat,  počkat na nástup a začínáme.
Mateřáčci již plavou s prvňáky v malém bazénku a trénují plavecké dovednosti.
Školáci mají rozplavání, pak rozcvičku a potom se už trénuje styl atd. 
Po hodině se jdou mateřáci sušit i s hrnečkem pro vodníka a 
prvňáci pokračují ve výuce ve velkém bazénu.
V 11:10 hodin je konec.
Všichni se jdou usušit, převléknout a jdou si něco koupit do bufetu.
Autobus nás doveze do školy a školky na oběd.
 
 
19. 3. 2018

5. a letos poslední lyžování se Zajdou

 To nám to ale uteklo.
Poslední lyžování se Zajdou v letošním roce.
Cestou zase vyzvedneme děti u Wolkrovky a pak už jedeme směr Šacberk.
Oblékání vest a obouvání lyžáků jde rychle.
Dneska se rozdávaly diplomy, ceny, úsměvy pro fotografa .
Instruktoři dostali od školáků pečené smajlíky, 
protože byli celý kurz na děti hodní.
Tak zase za rok na Zajdovi.
 
15. 3. 2018 
 

Návštěva sokolníků

 
V 10:40 hodin k nám na školní zahradu přijeli sokolníci s ukázkou dravců a sov.
Děti si mohly prohlédnout v akci sovu pálenou Zuzanku, výra afrického Alfa,
výra bengálského Bubu, mládě výra sibiřského Bublinu, loveckého raroha, 
káně Harrisovo Fandu a samičku orla mořského Fíbí.
Sokolníci o nich povídali spoustu zajímavých věcí, předváděli dravce za letu i v běhu.
Dravci startovali dětem z ruky i z čepic.
Všem se ukázky moc líbily.
Jestli jich chcete vidět ještě více, zajeďte si za nimi do ZOO Jihlava.
 
14. 3. 2018
 

6. plavecký výcvik

 
A je tady 6.plavecký výcvik v plavecké škole v Havlíčkově Brodě.
Všichni jsou připraveni. Mateřáčci jedou zase s námi.
Po příjezdu se jdou všichni převléknout do plavek, umyjí se a začíná výuka.
Mateřáci trénují v malém bazénu a školáci ve velkém.
Nejdříve je ale nástup, pak rozplavání a pak následuje rozcvička na souši.
Všichni už vědí, do jakého družstva patří a výcvik může začít.
Po hodině odchází mateřáci i s dalšm hrnečkem pro vodníka.
Školáci plavou dál, ještě hodinu.
Na konci lekce jsou ještě hry ve vodě a potom jdou všichni do sprchy a sušit se.
Bufet je super odměna.
Pak už jedeme do školy na oběd.
 
12. 3. 2018
 

4. lyžování se Zajdou

Tak se nám výcvik blíží k závěru.
Dneska jedeme totiž po čtvrté lyžovat na Šacberk.
Počasí není zrovna nic moc, ale uvidíme.
Cestou zase nabíráme školáky z Wolkrovky a potom už jedeme směr Jihlava.
Po příjezdu nastává obouvání lyžáků, oblékání vest atd.
Je rozcvička.
Potom začíná výcvik.
Všichni se snaží, co mohou.
Následuje svačina. Chleba a ovoce.
Po svačině jdeme opět na svah. Trénujeme asi do 15:50 hodin.
Pak už je jenom oblékání do "civilu" a cesta do Brodu.
Nejdříve vyložíme Wolkrovku a v 16: 45 hodin jsme ve Žďáře.
Příště v tomto roce naposled.
 
12. 3. 2018
 

Sokolníci

 

Ukázky dravců budou ve čtvrtek v 10:30 hodin.
 
8. 3. 2018
 

Vše nejlepší k MDŽ

 
5. 3. 2018
 

3. lyžování se Zajdou

Potřetí jedeme na Šacberk.
Sjezdovka stále stojí, sněhu je dost, 
děti se těší a autobus přijel.
Co si více přát.
Cestou jsme nabrali děti u Wolkrovky a potom už hurá do Jhlavy.
Po sestupu dolů z parkoviště vede první zastávka na WC.
Pak už je oblékání do lyžařské výbavy a lyžařská rozcvička.
Trénink probíhal v pohodě, všichni se snaží.
V půlce lekce je svačina, tak na ní jdeme.
Tradičně chleba s ovocem a čaj.
Potom pokračujeme jízdou na vleku, tréninkem obloučků, brzděním atd.
V 15:50 hodin končíme výuku a jdeme se převléct.
Další cesta je do autobusu opět kolem WC a potom už přímo domů.
Další pondělí zase.
 
20. 2. 2018
 

Cestování s Dudkem

 
Přes poledne jsme se společně s předškoláky přesunuli autobusem 
s panem Havlem do Havlíčkova Brodu.
V knihovně na nás v dětském oddělení čekal pořad s ilustrátorem
Adolfem Dudkem.
Cestování kolem světa.
Celý pořad byl velmi vtipný, všichni se při něm dobře bavili.
Byli jsme letadem u eskymáků, indiánů, černochů a číňanů.
Pilot a letuška byli veselí a cestování rychle uběhlo.
Mateřáčkům koupila paní učitelka knížku do školky od Adolfa Dudka a 
on jim do ní napsal věnování.
Dětem se představení moc líbilo.
Děkujeme.
 
 
 
19. 2. 2018
 

POZOR - logopedický kroužek bude 27. 2. 2018.

Byly přidány i termíny na březen - logopedie.

 

2. lyžování se Zajdou

 
O půl jedné jsme zase jeli směr Šacberk.
Čekalo nás sluníčko a zasněžený svah.
Sešli jsme dolů od parkoviště a šli jsme fasovat lyže, vestičky a
 přilby a pak už nastala rozcvička.
Po úvodních hrách si všichni obuli lyže a začal výcvik.
Pokroky od minule byly dost vidět, a tak se většina vydala na vlek a na lano.
Po hodině výcviku byla svačina ( chleba s marmeládou, jablíčko a teplý čaj ).
Potom následoval další výcvik a jízdy nahoru vlekem i lanem.
V 15:50 se výcvik ukončil, děti jsme převlékli do "civilu" a jelo se zpět domů.
Do Žďáru jsme dojeli v 16:45 hodin.
Teď až za 14 dní.
 
17. 2. 2018
 
Nezapomeňte v pondělí na lyžařský výcvik.
 
 
15. 2. 2018

MTU je tady

 
Hurá.
 Dneska nás zase navštívila Malá technická univerzita.
Program se jmenoval Malý inženýr.
Nebylo nás ve školce sice moc, ale stejně jsme i to moc užili.
Stavěli jsme jako draci a moc se nám stavbičky povedly.
Získali jsme diplomy Malý inženýr a už se těšíme, 
až MTU přijede znovu.
 
 
14. 2. 2018
 
 Byl přidán článek s fotografií do sekce Plavecký výcvik.
Nezapomeňte na zítřejší MTU.
 
 
12. 2. 2018

 Ročník 2018

První lyžování se Zajdou

 

Dnes jsme zahájili letošní lyžařský kurz se Zajdou.
O půl jedné jsme odjeli směr Šacberk společně s mateřáky a
 cestou jsme vyzvedli děti na ZŠ Wolkerova.
Po příjezdu se dětí tradičně ujali instruktoři a
 nastalo oblékání do lyžáků, helem, lyží a vest.
Potom následovala rozcvička a 
rozřazení do družstev podle schopností na lyžích.
A začala výuka.
Asi v polovině kurzu byla přestávka a svačinka v místním baru.

Děti se najedly, napily a
 po odpočinku se šlo zase na svah lyžovat.
Po ukončení výcviku děti odevzdaly vypůjčené věci a 
autobusem jely směr Havlíčkův Brod.
Všichni byli unaveni a někteří cestou usnuli.
Do Veselého Žďáru jsme přijeli kolem 17. hodiny, 
když jsme předtím vyložili děti u Wolkrovky.
Další lyžovačka bude za týden.
 
Na fotografie z jednotlivých dnů se podívejte ve fotogalerii zde: 
 Fotky jsou přidávány většinou ještě tentýž den.
 
Nezapomeňte zítra na logopedický kroužek.
 
 
9. 2. 2018

Nezapomeňte v pondělí na kurz lyžování.

 
 Vyplňte dětem Potvrzení o bezinfekčnosti.
Děti ho budou odevzdávat na 1. hodině lyžování.
 
Najdete ho v podsekci Lyžařský kurz Šacberk nebo 
zde.
 
 
 
8. 2. 2018
 

Tak a jsme po karnevale

 
Dnes jsme ve školce i ve škole měli karneval.
Od rána se po škole proháněli vojáci, princezny, víly, 
vězni, policisté, lupiči, zvířátka atd. 
Masky tancovaly na hudbu, soutěžily o sladkosti a dobře se bavily.
Po tancování šli mateřáci ven bobovat a i školáci se šli vyvětrat do přírody.
Po návratu do školy jsme dosoutěžili a dotancovali a šli jsme na oběd.
Nezapomeňte také na obecní karneval v březnu.
To se ještě budou masky hodit.
 
5. 2. 2018
 
Nezapomeňte na zítřejší logopedický kroužek.
 
 
4. 2. 2018

Pohádka Víly Srdíčkové

 
Třídní učitelky školce vybírají 45,- Kč na divadlo.
 

MTU

Dále vybírá školka 50,- Kč na Malou technickou univerzitu.
 
 
 
27.1.2018
 

Plavecký výcvik

 
Od středy 31.1.2018 bude probíhat plavecký výcvik.
Od školy odjíždíme autobusem po svačince v 9:00 hodin.
S sebou si do batůžku zabalte: plavky, 2 ručníky, igelitku na mokré věci,
 kapesníčky, hřeben, malou svačinku a pití.
 
 
26. 1. 2018
 

Logopedický kroužek 29. 1. 2018 z důvodu rodičovského sdružení odpadá.

 Další termíny najdete v sekci Logopedický kroužek.
 
 
11. 1. 2018
Byly přidány rozpisy do logopedického kroužku.
 
 
10. 1. 2018
 
Byla přidána nová sekce - Logopedický kroužek.
Mateřáci a jejich rodiče tady najdou informace o jejich novém kroužku.
 

Dotace MŠMT na plavecký kurz

 
Dotace na dopravu od MŠMT na plavání činí 10 500 Kč.
Autobus tedy bude pro školáky a mateřáky levnější o tuto částku.
 
 
9. 1. 2018

Setkání ve školce č. 1

 
Dnes proběhlo setkání rodičů školkových dětí 
s logopedkou - paní Mgr. Klementovou.
Paní logopedka měla odbornou přednášku o výslovnosti hlásek,
jejich tvobě a domácího procvičování. 
Diskutovala s rodiči o logopedických problémech dětí a 
doporučovala vhodné metody ke zlepšení.
Nabídla také vedení logopedického kroužku.
 
Děkujeme za přínosnou návštěvu.
 
 
 
3. 1. 2018

 POZOR

Účastníci lyžařského kurzu se Zajdou, podívejte se do sekce Lyžařský kurz Šacberk.
Byly přidány organizační pokyny.
 
 
28. 12. 2017

Připomenutí

Školka bude v provozu od 2. 1. 2018.
 
 
22. 12. 2017
 

Mateřáčci děkují všem Ježíškům.

 
 
20. 12. 2017
 

 Slyšeli jste tu novinu ?

 
Dneska do mateřské školy zavítal Ježíšek.
Po svačince jim k rozsvícenému stromečku " naježil " spoustu dárečků.
Děti dostaly stavebnice, zvířátka ( dinosaury a domácí zvířátka ), metry na měření, 
tiskátka se zvířátky, boxy na pastelky a hračky  atd.
Proč Ježíšek přiletěl už dneska ?
No přece proto, aby si mohli mateřáčci s dárečky pohrát, než budou prázdniny.
Díky za dárečky Ježíšci.
 
 
19. 12. 2017
 

Besídky proběhly

 
Dneska jsme pokračovali přípravou na Vánoce. Byla besídka mateřské a základní školy.
V 16:00 hodin začínali mateřáčci s koledami a návštěvou andílka s Ježíškem.
I přesto, že byly některé děti nemocné, program se jim povedl.
Slyšeli jsme spoustu vánočních básniček, mateřáčci nám zazpívali koledy a
 také jsme viděli pohádku o zvířátkách a spadlém jablíčku. 
Nakonec dostaly maminky ozdobičku ( sovička ze šišky ) na vánoční stromeček.
Na závěr popřály paní učitelky všem krásné Vánoce.
 

Tímto Vám s dětmi přejeme krásné Vánoce, 

pohodový Nový rok 2018 a hodně zdraví.

 
 
17. 12. 2017
 

Důležité upozornění

 

V úterý 19. 12. si, z důvodu besídky, vyzvedněte děti ze školky do 15:30 hodin.
Sraz dětí bude v 15:50 hodin na sále obecního úřadu.
 Díky.
 
 
15. 12. 2017
 

Mateřáčci namalovali s paní učitelkou balicí papír pro Ježíška.

 
Mateřáčci, už v týdnu, připravili s paní učitelkou krásný, 
ručně vyrobený balicí papír pro Ježíška,
 aby do něho mohl zabalit dárečky pro děti do školky.
To byste se divili, jak se jim povedl.
Komerční papíry z obchodu se mohou jít přímo zahrabat.
Hned bych chtěl domů také takové.
Taky se dárečky Ježíškovi pěkně balily.
Koukejte, jaké jsou krásné.
 
 
5. 12. 2017
 

Mikuláš a čert byli ve školce i ve škole

a samozřejmě také anděl.
 
Dneska se ve školce a škole setkaly děti již tradičně s pohádkovými bytostmi.
Přišel mezi ně opět Mikuláš s čertem a andělem.
( díky paní Klementová )
Děti ve školce se těšily i se trošku bály.
Mikulášovi s čertem a andělem slíbily, že budou hodné, budou jíst ovoce a zeleninu atd. 
Za odměnu dostaly sladkosti a ovoce.
( díky obecnímu úřadu a kuchyni )
Nahoře ve škole děti bytostem zazpívaly písničku a odměnu jim předal malý čertík Bertík.
Mikuláš s velkým čertem a andělem už spěchali za dalšími dětmi.
Potom se děti dívaly na pohádku.
Když šli mateřáčci spát, navštívil je ještě čertík Bertík v postýlkách. 
Děti si s ním popovídaly a on tam s nimi zůstal až do konce školky.
 
 
24. 11. 2017
 

Primavizus

 
Dnes proběhlo v MŠ vyšetření zraku přihlášených dětí.
Paní optička vyšetřila dětem oči pomocí přístroje se smajlíkem.
Výsledky dostanou děti v obálkách do 14ti dní.
 
 
 
 
23. 11. 2017
 
 

Ve školce byl program

Malý architekt.

 Nejdříve stavěly děti dům v dvojrozměrném prostoru ( tam se nedá bydlet )
a potom ve trojrozměrném prostoru ( tam už se dá bydlet ) 
a zařizovaly dům zařízením.
Líbilo se.  Už se těší na další lekci. 
Na závěr dostali mateřáci diplom.
 

Důležité

Nezapomeňte zítra na vyšetření zraku Primavizus.

20. 11. 2017

 Ve čtvrtek 23.11.2017

od 9:00 hod Malá technická univerzita.

Malý architekt- vybíráme 50,-Kč.

 

V pátek 24.11.2017 

přijede PRIMAVIZUS vyšetření očí.

Nutný souhlas rodiče, platba 150,-Kč. 

 

 

 

V pondělí 27.11.2017

přijede logopedka z PPP Havl.Brod

Nutný souhlas rodiče, zdarma.

 

V úterý 28.11.2017 

schůzka rodičů v MŠ od 16:00 hodin.

Pokud víte, že nebudete moci přijít, řekněte nám to. 

Díky

 

 
16. 10. 2017

Děkujeme dětem za hezké vítání občánků.

 
Vybíráme 45 Kč na divadlo Víly srdíčkové, které bude 25. 10. 2017.
Viz kalendář.
 

MTU

Dnes nás navštívila s programem Malá technická univerzita.
Jednalo se o program - Malý architekt.
Program se dětem líbil, aktivně se do něj zapojovaly.
Brzy přijede další.
 
 
13. 10. 2017
 

Vítání občánků

 
Sraz všech účinkujících na vítání občánků je v sobotu 
14. 10. v 8:45 hodin u obecního úřadu.
 
 
11. 10. 2017
 

MTU

pondělí 16. 10. přijede do školky Malá technická univerzita s programem.
Vybíráme  50 Kč.
Vybírají paní učitelky.
 
 
18. 9. 2017

Pozor !

Ve škole se ve školce se vyskytla pedikuóza.
Proveďte, prosím, doma kontrolu dětských vlasů a pošlete nám po dětech 
potvrzení o negativní prohlídce.
 
 
14. 9. 2017

Vánoční fotografování

 
Dnes jsme se fotografovali na Vánoce.
Všichni byli elegantně oblečeni a načesání a tvářili se, jak nejlépe uměli.
Fotograf byl velmi příjemný a vše probíhalo ve veselé atmosféře.
Doufáme, že se fotky povedou. 
 
 
11. 9. 2017

Vodník Rybička

 
S tradičně veselou a vtipnou pohádkou nás dnes navštívila Víla Srdíčková.
Pohádka o vodníkovi Rybičkovi a líbila jak mateřáčkům, tak i školákům.
Už se těšíme na další. 
 
 
6. 9. 2017
 

Lego pro nastupující mateřáčky

 
Firma lego poskytla mateřákům stavebnice. Díky za ně.
 
 
14. 9. bude vánoční fotografování.
Jedná se o fotografie v interiéru, proto nemusí mít děti zimní oblečení.
 
 
 
5. 9. 2017
 
Od 4. 9.  bude ve školce jako asistent pedagoga pracovat Lukáš Milichovský.

Podepište dětem všechny jejich věci.

 
1. 9. 2017

Pozor změna docházky do školky

 
Od školního roku 2017/2018 se bude uzavírat denní docházka dětí do školky v 8:00 hodin.
( z důvodu předškolního vzdělávání )
 
 
 
16. 10. 2017

Děkujeme dětem za hezké vítání občánků.

 
Vybíráme 45 Kč na divadlo Víly srdíčkové, které bude 25. 10. 2017.
Viz kalendář.