Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Aktuality ze školky

pondělí 13.9.2021
Do konce měsíce září vybíráme 300,- Kč do SRPMŠ.
Zjišťujeme zájem o bruslení.
Plánujeme návštěvu Primavizus - vyšetření očí.
Jak budeme vědět termín dáme rodičům vědět.
 
24. 8. 2021

Informace před zahájením školního roku 2021-2022

1- Prosíme rodiče, jejichž děti přijdou do školky 30. a 31.8.2021
aby do pátku 27.8.2021 poslali zprávu paní kuchařce 776 313 867
 a přihlásili si obědy.
2- Provoz srpnový se netýká nově přijatých dětí.
3- Od 1.9.2021 budou automaticky přihlášeny ke stravě všechny přijaté děti.
Pokud by někdo nenastoupil, byl nemocný atd. je třeba stravu odhlásit.
 

Protiepidemická opatření týkající se provozu MŠ od 1.9.2021:

1- Je upraven režim dne.
2- Předávání dětí bez přítomnosti rodiče v budově školy.
Použijte zvonek u vchodu a vyčkejte příchodu učitelky nebo asistentky.
3- Zvýšená hygiena rukou viruicidními prostředky, desinfekce ploch.
4- Děti se nebudou testovat ani nebudou nosit roušky a respirátory.
5- Děti s projevy respiračních onemocnění nebudou přijaty do MŠ,
 pokud se projevy objeví během dne, bude zákonný zástupce kontaktován
 a vyzván, aby si dítě odvedl domů.
6- Provoz školky je od 6:30- 17:00 hodin.
 
17. 6. 2021

Vratka školkovného po dobu uzavření školky

 
Dnes jsme odeslali na Vaše účty vratky školkovného 
za uzavřenou MŠ v době pandemie COVID-19.
 
 
 
16. 6. 2021
V aktualitách vlevo naleznete fotky -
objednejte si je.
 
V aktivitách zase aktuální 
reportáž z výletu do lesa.
 
14. 6. 2021

Výlet do lesa pro všechny děti z MŠ

se uskuteční ve středu 16. 6. 2021
Odejdeme v 8:00 a vrátíme se v 11:00 hod na oběd.
Paní kuchařka nám zabalí svačinku s sebou.
Dětem dejte batůžek, pití, drobnou mlsku
třeba jablíčko, boty do lesa.
Má být pěkné počasí, takže pláštěnku potřebovat nebudeme.
Program po obědě bude standartní.
 
8. 6. 2021

Fotografování

Nezapomeňte ve čtvrtek na fotografování.
V současné době není povoleno focení dětí mimo děti, které
docházejí do školky nebo do školy.
Díky za pochopení.
 
31.5.2021
 
Čeká nás snad už teplý 
a na akce nabitý červen.
 
8.6.2021 zveme všechny rodiče na setkání s logopedkou Mgr. Michaelou Dubskou.
V 16:00 hodin -pokud bude hezky tak v altánku na školní zahradě.
 
15.6.2021 Proběhne od 15:30 hod
 schůzka rodičů dětí nově nastupujících v září do MŠ.
 
17.6.2021 uspořádáme druhé setkání rodičů tentokrát
 s fyzioterapeutkou Lenkou Žákovou
Začátek v 16:00 hodin -pokud nám umožní počasí také venku.
 
21.6.2021 Pojedou předškoláci, kteří v září nastupují do školy,
na celý den na školní výlet do Třeboně.
 
24.6.2021 Se s námi předškoláci slavnostně rozloučí.
A my s nimi. V 15:30 na školní zahradě.
Těší se i sněhulák:)
 
Ještě se zde podle počasí objeví termín fotografování.
 
Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se nás,
potkáváme se dvakrát denně.:)
 
 
7. 5. 2021
 
Připomínka pro děti z MŠ.
Stále platí podepsaná láhev s pitím, nejlépe čistou vodou.
Přineste si bačkůrky, ty z února už mohou být malé.
Můžete přijít v 1. nebo 2. skupině,
 je to jedno, ale v určeném čase pro MŠ.
Díky. Už se těšíme.
 
7. 5. 2021

Dle vyjádření vlády ČR bude od 10. 5. 2021 umožněna 

prezenční výuka pro všechny děti v MŠ.

 

Z důvodu epidemiologické situace s Covid 19

 budou platit následující opatření.

 
Skupiny MŠ a ZŠ se nebudou potkávat
 při příchodu do školy ani ve školní jídelně.
 
Z tohoto důvodu jsou příchody do školky a školy upraveny následovně:
 

MŠ - první skupina  - 6:45 - 7:00 hodin

( bez roušek a bez testování )

 

ZŠ - (1. a 2. ročník) -  7:00 - 7:15 hodin

(Roušky + testování)

 

MŠ - druhá skupina - 7:15 - 7:30 hodin.

( bez roušek a bez testování)

 

ZŠ - ( 3., 4.a 5. ročník) - 7:30 - 7:45 hodin

(roušky + testování)

 
Příchody jsou nastaveny tak, aby umožňovaly příchody sourozenců.
Žádáme o dodržování časů. 
Děti nebudeme přebírat mimo jejich určené časy.
Děti do školky musí přijít zdravé, bez projevů nemoci.
Dítě, které bude vykazovat známky nemoci, nebude do školky vpuštěno.
 
Provozní doba školky je stejná jako v září.
Pokud budou některé děti ve školce spát, přineste jim vybavení na spaní.
Všichni si přineste náhradní věci do boxu.
 
Jídlo pro MŠ - svačina ranní - 8:00 - 8:30 hodin
Oběd  - 11:00  - 11:30 hodin
Svačina - 14:30 hodin.
 
 Všechny děti jsou ke stravování normálně přihlášeny.
Pokud do školky v pondělí nepřijdete, odhlašte si oběd u paní kuchařky.
 
V odpoledních hodinách je do odvolání uzavřeno pro veřejnost hřiště MŠ.
Bude zde probíhat oprava.
 
Díky za pochopení a dodržování nastaveného režimu.
ředitel školy
 
23.4.2021

Aktuality k zápisu do MŠ zde:

 
 
 
 8. 4. 2021

Důležité informace k provozu školy a školky od 12. 4. 2021

 
Jak už všichni víte, v pondělí 12. 4. 2021 bude umožněna přítomnost dětí 
na prezenčním vzdělávání.
Bude se to týkat všech žáků základní školy a předškoláků v MŠ.
K těmto dětem v MŠ mohou být do vzdělávání zařazeny děti učitelů a zdravotníků.
 
Všechny děti budou mít povinnost se testovat 2x týdně, tedy v pondělí a ve čtvrtek.
Je zde opět povinnost nepotkávání skupin dětí.
Děti budou rozděleny do tří skupin.
 
1. skupina - děti 1. a 2. ročníku.
Děti této skupiny budou přicházet do školy každý den v rozmezí 7:00 - 7:15 hodin.
Děti půjdou do družiny, kde budou otestováni antigenními testy a poté půjdou do třídy.
Na testování dohlédnou, případně dopomohou družináři.
Šatna pro tuto skupinu bude zase na chodbě u třídy.
 
2. skupina - předškoláci a MŠ
Děti této skupiny budou přicházet v rozmezí 7:15 - 7:30 hodin.
Děti půjdou do šatny MŠ, kde budou otestováni antigenními testy.
Na testování dohlédnou, případně dopomohou p. uč. MŠ a asistentka.
 
3. skupina - děti 3.,4. a 5. ročníku.
Děti této skupiny budou přicházet v rozmezí 7:30 - 7:40 hodin.
Děti půjdou do šatny ZŠ, testování antigenními testy proběhne ve třídě.
S testováním poradí a pomůže ředitel školy.
 
Všichni školáci musí mít chirurgickou roušku nebo respirátor.
 
Děti v MŠ žádné ochranné pomůcky nepotřebují.
 
Pokud se někdo neotestuje, nemůže být přítomen prezenční výuce
a bude mu počítaná omluvená absence bez možnosti dálkové výuky.
 
Děti, které budou jevit jakékoliv známky onemocnění
 nemohou být do školy vpuštěny.
 
MŠMT nedoporučuje volnočasové aktivity v MŠ.
Tyto aktivity probíhají odpoledne. 
Děti v MŠ nebudou ve školce spát.
Apelujeme tedy na rodiče, aby si děti vyzvedávali po obědě.
 
Děti v ZŠ budou mít k dispozici školní družinu.
Družina bude pro děti, které to budou nutně potřebovat.
V současné době to není vhodné místo na "pohrání si".
Děkujeme.
 
Naší společnou snahou je, abychom mohli chodit do školy
 do konce školního roku.
Věříme, že se nám to společným úsilím i s Vámi podaří.
 
Z telefonátů některých rodičů jsme zaznamenali obavy z testování.
Abychom tyto obavy pomohli rozptýlit, připravili jsme pro zájemce
on- line ukázky testů.
 
Pro rodiče  ( ne pro děti ) 3., 4. a 5 ročníku  v neděli 11. 4. 2021
v 10:00 hodin ( využijte počítač dětí se ZOOM)

Meeting ID: 863 1865 2657

Passcode: rk18jy

 a pro

rodiče 1. a. 2. ročníku v neděli v 10:30 hodin zase přes ZOOM

us05web.zoom.us/j/82067676256?pwd=VU9mMkdXOE1DR2ZuS2c2RmZLdHpHZz09

Meeting ID: 820 6767 6256

Passcode: JLue2w

 

Instrukce pro děti MŠ, které jdou v pondělí do školky.

Tento typ testu jsme obdrželi od mšmt.

www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Dětem pomůžeme, hlavně s naléváním, přeléváním, kapáním a hodnocením,

šimrání v nose můžete doma s dětmi zkusit s vatovou tyčinkou.

Pokud budete potřebovat další informace, volejte

na tel.: 603 754 792.

 

5. 4. 2021

Ahoj předškoláci a rodiče,

posíláme Vám informace k zápisu.

Důležité upozornění k zápisu do 1. třídy

 

Zápis do 1. třídy proběhne 13. dubna 2021.

Podle vyjádření šk. právníka mohou být konzultace jeden na jednoho, 
proto jsme se rozhodli, že
 
letošní zápis proběhne za účasti dítěte a jednoho rodiče.
 
Je potřeba si na našich stránkách stáhnout a vytisknout
 přihlášku k základnímu vzdělávání.
 
Zde:
 
Tuto je třeba vyplnit a podepsat a přinést s sebou do školy na zápis.

Dále je potřeba mít s sebou:

Občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
 
Týká se to všech dětí, které jdou k zápisu 
a nebudou žádat o odklad povinné školní docházky.
 

Je potřeba si zarezervovat termín zápisu

a během něho dodržovat protiepidemiologická opatření.
(respirátory, desinfekce atd.)
 
7:45 - 8:15 - Mára
8:25 - 8:55 - Verča 
9:05 - 9:35 -  Natálka
 9:45 - 10:15 - Jiřík
10:25 - 10:55 - Adam
11:05 - 11:35 - Vojta
 

Rezervujte si termín pomocí SMS na čísle: 603 754 792

 
Dětem, které budou žádat o odklad, 
přinese zákonný zástupce v obálce se jménem dítěte  
vyplněnou přihlášku, žádost o odklad, potvrzení od pediatra 
a speciálního poradenského zařízení
13. 4. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hodin
řediteli školy.
 
Žádost o odklad najdete zde:
 
( zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6ti let )
 

V případě problémů volejte na 603 754 792.

 
 
29. 3. 2021
 

Velikonoční zajíček Bobina v akci

Ahoj kamarádi, školáci a mateřáčci.

Blíží se Velikonoce, svátky jara. Letos si někdo může myslet, že žádná oslava jara nebude.

To se ale moc plete. Já, velikonoční zajíček Bobina,  jsem pro Vás takovou malou oslavu jara připravila.

Budeme společně vítat jaro a slavit Velikonoce. Ptáte se jak ?

Společně si ozdobíme velikonoční stromek na školní zahradě. Každý z Vás musí doma vyrobit nějakou velikonoční ozdobu na společný stromek.

(vyfouknuté obarvené vajíčko, veselá slepička, malá pomlázka, proutěný košíček, svazek papírových kytiček, ….spíše něco, co nezničí déšť ….)

Až jí budete mít hotovou, připravíte si jí a vezmete si s sebou barevnou mašličku. Na mnou určený stromek na školní zahradě zavěsíte svoji ozdobičku a uvážete na stromek veselou mašličku. Školáci budou mít svůj stromek a mateřáčci také svůj.

Tím budeme společně vítat jaro.

Jak to proběhne?

Školáci,

budete přicházet po jednom hlavní brankou před školou ve čtvrtek 1.4.2021 od 10:00 do 11:30 hodin.

Po jednom přijdete ke stromečku, ozdobíte ho a pokud budu spokojena, nechám Vám nějakou velikonoční koledu.

( přijde i Saša )

Mateřáčci ,

Vy budete přicházet boční brankou od obecního úřadu ve čtvrtek 1.4.2021 od 10:00 do 11:30 hodin.

Vy můžete mít s sebou rodiče. Po rodinách dojdete ozdobit stromeček a pokud se Vám to povede, nechám Vám tam také nějakou koledu.

 

Společně ozdobené velikonoční stromky nám budou připomínat svátky jara.

A ještě něco. Každý musí mít svojí ozdobičku a mašličku. I dvojčata a sourozenci.

Pokud přijdou i paní učitelky a další, kteří pracují ve škole, tak to pro ně platí také.

Jaru a Velikonocům sláva.

Váš velikonoční zajíček Bobina.

 
21. 3. 2021

Dležité upozornění k lekci bruslení 2020/2021

 
Protože neproběhly všechny lekce bruslení kvůli Covid-19,
bude DDB vracet poměrnou část peněz za výuku bruslení,
Peníze mohou být vráceny pouze těm, kteří na ně neuplatnili 
příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Pro děti, které si neuplatnily příspěvek u zdravotní pojišťovny
 je určeno čestné prohlášení.
Toto je potřeba stáhnout z našich stránek, vyplnit, podepsat
a vhodit do schránky školy.
Na základě tohoto vyplněného prohlášení bude následně
 vrácena poměrná část penět za kurz bruslení.
Totéž platí i pro děti z MŠ.
Čestné prohlášení najdete zde.
Děkujeme.
Hezký 1. jarní den.
 
28. 2 2021
V sekci předškolní vzdělávání jsou úkoly pro předškoláky.
Distanční vzdělávání je pro ně povinné.
Ostatní mohou úkoly brát jako inspiraci pro pobyt doma.
Buďte zdraví, udržujte optimismus a držte se.
paní učitelky B+I
 
25. 2. 2021
 

Dle nařízení vlády je uzavřena 

až do odvolání mateřská škola.

Díky za pochopení.
 
Předškoláci budou mít úkoly v sekci 
Předškolní vzdělávání.
 
13. 2. 2021
Dne 24.2.2021 dopoledne uspořádáme 
v mateřské školce KARNEVAL
Připravte si masky.
 
11. 1. 2021

Důležité upozornění

Nahlašte, prosím, paní kuchařce,
které děti budou docházet do MŠ během 
jarních prázdnin.
Díky.
 

Důležité informace pro začátek školní docházky v roce 2021

 
Začátek školního roku po prázdninách je opět poznamenán 
opatřeními proti Covid- 19.
 Prosíme rodiče, aby se děti, které mohou jít po obědě domů, 
zbytečně nezdržovaly v prostorách školy a školky.
 
Pro MŠ
Školka pracuje zatím bez omezení.
Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy.
 
 
9. 12. 2020

Objednání fotek

 
Tady je potřeba si do pátku objednat fotky od Toma Dolejšího.
 
 
Postupujte podle instrukcí.
 
6. 12. 2020

Vánoční focení s Tomášem Dolejším

 
V úterý bude vánoční focení 
s Tomášem Dolejším.
Za dodržení hygienických předpisů 
bude možné mateřáky a školáky odděleně vyfotit.
Focení bude probíhat po odděleních. 
Nejdříve samostatně MŠ, pak 1. třída
a nakonec 2. třída.
Nezapomeňte se na to svátečně obléci.
 
Dne 14.12.2020
přijede do MŚ Primavizus - vyšetření zraku-
v 9:30 hod.
Pro přihlášené děti je poplatek 170,-Kč.
Na stolku před šatnou je potřeba podepsat souhlas rodičů.
www.primavizus.cz
 
1. 12. 2020

Důležité oznámení

 Dovolujeme si Vám po dohodě se zřizovatelem
oznámit přerušení provozu MŠ
od 21. 12. - 31. 12. 2020.
( v MŠ  a školní jídelně proběhnout práce na podlahách a malování )
Díky za pochopení.
 
20.11.2020
 
Důležité oznámení
Od středy 18.11.2020 jsme posunuli dobu jídla mateřáčků
na 8:00-svačina a na 11:00- oběd proto,
abychom se nepotkávali v jídelně se školáky.
(zajištění homogenity skupin v rámci prevence covid-19)
Prosíme rodiče, aby přiváděli děti do mš do 7:45.
Díky
 
15.11.2020
 
Prosíme rodiče, aby v pondělí ráno přinesli lísteček s textem:
 
Potvrzuji, že má dcera/můj syn...............
nemá vši ani hnidy. Vlásky jsme zkontrolovali.
16.11.2020                                           podpis rodiče
 
Doporučujeme kontrolovat hlavu 14 dní důsledně každý den.
 
P.S. Pozitivní zpráva. Podívejte se do Aktivity v MŠ.:)
 
20. 10. 2020
 

Důležité oznámení

Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude 
z důvodů nemocnosti personálu
omezen provoz školky do
12:30 hodin.
Díky za pochopení.
 
 
17.10.2020

 

Informace k bruslení:

Začneme znovu jezdit po návratu školáků do školních lavic.
 
9. 10. 2020

V pondělí pokračujeme v bruslení.

 
 
1. 10. 2020
 

Důležité upozornění

 

V pondělí 5. 10. otevíráme Mateřskou školku.

Je potřeba vzít dětem s sebou:
Podepsanou lahev na pití s vodou, 
náhradní oblečení do boxíku na převlečení + igelitovou tašku,
podepsané bačkůrky, kdo bude spát, tak povlečení a pyžamo.
V rámci opatření proti COVID-19 bude moci být v šatně pouze jeden rodič.
 
 
18. 9. 2020

Dne 24.9.2020 od 16:00 hodin zveme rodiče předškoláků

i ostatních mateřáčků na setkání 

s fyzioterapeutkou Lenkou Žákovou.

Setkání proběhne na školní zahradě u altánku.

 
18. 9. 2020
 
Byla prodloužena doba provozu MŠ.

Nově bude od 6:30 - 17:00 hodin.

 

Školní rok 2020-2021

 
 
16. 10. 2017

Děkujeme dětem za hezké vítání občánků.

 
Vybíráme 45 Kč na divadlo Víly srdíčkové, které bude 25. 10. 2017.
Viz kalendář.