Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Režim dne

2.1.2023
Od Nového roku již vracíme dobu svačiny na 8:30 -9:00
A oběd na 11:30-12:00 hodin
 
18.11.2020

Vzhledem k hygienickým opatřením je doba jídla posunuta tak, 

abychom se v jídelně nepotkávali se školáky.

Svačíme od 8:00 a obědváme od 11:00.

Ostatní činnosti jsou tomu přizpůsobeny.

 
 

6:30-7:30 hod - Činnosti spontánní, řízené, motivované. Individuální hry.

 

7:30 hod - Uzavření docházky dětí

 

7:30- 8:00 hod - Činnosti řízené pedagogem + ranní pohybová chvilka - Vzdělávací plán.

 

8:00- 8:30 hod - Hygiena, svačina, hygiena, 

 

8:30- 9:00 hod - Činnosti řízené pedagogem+ hry motivované – Vzdělávací plán.

 

9:00-11:00 hod –Sebeobsluha-wc, oblékání.., pobyt venku, spontánní hry.

 

11:00-11:30 hod - Hygiena, oběd, hygiena.

 

11:30- 12:00 hod - Činnosti řízené pedagogem + logopedická prevence, evaluace.

 

12:00-12:30 hod - Pohádka, odchod dětí po obědě.

 

12:30-14:30 hod - Čtení pohádky, odpočinek, další činnosti

 

14:30-15:00 hod - Hygiena, svačina, hygiena.

 

15:00-17:00 hod- Odpolední činnosti- spontánní, řízené, motivované, odchod dětí po svačině.

 

Režim dne je přizpůsobován potřebám dětí,

pevně je stanovena pouze doba podávání jídla.

 

Nabídka činností pro děti s nižší potřebou spánku

 

12:30 - 12: 45 hodin - převlékání do pyžama, sebeobsluha

 

12:45 - 13:15 hodin - čtení pohádky - poslech - vysvětlování neznámých slov, prohlížení ilustrací

 

13:15 - 13:30 hodin - prohlížení časopisů v postýlce, usínání

 

13:30 -13:45 hodin - vstávání, převlékání, sebeobsluha, úklid pyžama a postýlky

 

13:45 - 14:30 hodin - aktivity ve třídě: puzzle, prac. listy, prac. sešity, navlékání, stolní hry atd.